eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
eleznin stanica Pezinok
Peter, 16.12.2009 (56142 pretan)

elezniná stanica v Pezinku leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica patrí medzi najstaršie stanice, postavená bola na prvej eleznici na Slovensku s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede, jej prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840 a zo Svätého Jura do Pezinka 30.6.1841.

Prevádzku na animálnej eleznici zastavili 15.10.1872 z dôvodu jej prestavby na parostrojnú. Dopravu v parnej trakcii obnovila 1.5.1873 Spolonos povaskej eleznice. Od tých ias sa podoba stanice niekokokrát zmenila. Naposledy to bolo v súvislosti s výstavbou V. koridoru. Modernizácia stanice zaala v roku 2005 a práce prebiehali dva roky. Do Pezinka na stanicu som v tomto období zašiel, aby som jej premenu zaznamenal.
 
Modernizácia prebiehala za plnej prevádzky
Rýchlik do Košíc prechádza cez provizórny most
 Pezinok
 
Nové napojenie vleky do výhybky
 Pezinok
 
Pri mojej návšteve bola vylúená nepárna skupina koají, párna skupina bola urená pre osobnú a nákladnú dopravu.
 
V stanici zastavil osobný vlak do Bratislavy
Pezinok 
 
Pezinok máj 2005 - severné zhlavie ešte v pôvodnom stave
 Pezinok
 
Modernizáciou sa výrazne zmenil pôvodný vzhad. Zníil sa poet staniných koají, namiesto niektorých boli vybudované dve nástupiša. Nová stanica v Pezinku je pre cestujúcich bezpenejšia, pretoe príchod k nástupišu . 2 je mimoúrovovým podchodom, a pomocou výahov je umonený bezbariérový prístup imobilným cestujúcim.  
 
Nové staniné koaje a nástupiša - juh (smer Bratislava)
 Pezinok
 
Vynovená stanica
 Pezinok
 
Prístrešok nad asou nástupiša . 2 s výahom
Pri nástupišti . 1 je koaj . 4 a pri nástupišti . 2 sú koaje . 3 a 5.
Pezinok 
 
Pezinok - severná as
Pezinok
 
Prístrešok nad schodiskom do podchodu na nástupišti . 1 Pezinok
 
Uhranka odfukuje vo vynovenej stanici...
Pezinok
 
...a rýchlik do Bratislavy sa rúti plnou rýchlosou cez stanicu
Pezinok

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home