eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
eleznin stanica enkvice
Peter, 25.01.2010 (52271 pretan)

elezniná stanica v Šenkviciach leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Pôvodná stanica bola v Šenkviciach postavená ešte poas výstavby prvej konskej eleznici na Slovensku. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede. Napriek finanným problémom bola 19.10.1845 tra dokonená po Šenkvice.
 

Stanica je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. V súvislosti s výstavbou V. koridoru bola aj táto stanica v roku 2007 prestavaná. Vybudované tu boli dve nové nástupištia pre cestujúcich, ktoré sú prepojené jedným podchodom. Príchod k vlakom je bezbariérový pomocou výahov. Obnovou prešla aj výpravná budova.
 
Prechodné súasné zaústenie starej (napravo) a novej (naavo) trate
Šenkvice
 
Ešte pred rekonštrukciou stanice bola tra 120 medzi Pezinkom a Šenkvicami prestavaná. Pôvodná tra sa cca 2 km za Pezinkom stáala smerom na východ a stúpala k obci Šenkvice. Tu bolo pôvodne hradlo Malé Tnie. V súvislosti s výstavbou V. koridoru bol tento úsek trate zrušený, priom tra bola preloená na novovybudovanú estakádu, ím sa zmenilo zaústenie trate do stanice. O estakáde je tu na stránkach magazínu uvedený samostatný lánok.
 
Výpravná budova poas renovácie
Šenkvice
 
Výstavba podchodu prebiehala za premávky
Šenkvice
 
V mieste budovania podchodu bola pomalá jazda
Naavo sa buduje nové nástupište a prístrešok nad vchodom do podchodu
Šenkvice
 
Priestor po odstránení starých koají párnej skupiny pred VB
Šenkvice
 
Na pezinskej strane stanice bolo priecestie, ktoré bolo v rámci prestavby elezninej stanice zrušené a pre motorové vozidlá bol vybudovaný podjazd pod traou.
 
Priecestie na pezinskej strane stanice
(pôvodne tu boli mechanické závory)
Šenkvice
 
Nový podjazd popod tra
Šenkvice
 
Cesta na druhej strane podjazdu
Šenkvice
 
Stanica má v súasnosti štyri dopravné koaje a jednu (kusú) manipulanú koaj 6a, pri ktorej je aj skladisko. Koaje 1 a 2 sú priebené urené pre prechod rýchlikov a nákladných vlakov. Koaje 3 a 4 sú urené pre osobné vlaky, sú pri nich vybudované nástupištia. Do stanice je obojstranne zaústená vleka leiaca poveda stanice.
 
Vchod do stanice od Pezinka
(vzadu naavo vidie estakádu)
Šenkvice
 
Nový vzhad stanice
Šenkvice
 
Zrenovovaná výpravná budova a veda nej prístrešok nad vchodom do podchodu
Šenkvice
 
Nové nástupište pri koaji . 3
Naavo súbená vleka
Šenkvice
 
Osobný vlak odchádza zo stanice
Šenkvice
 
Poas rekonštrukcie som do Šenkvíc niekokokrát zašiel, aby jej premenu zaznamenal. Fotografie sú zverejnené vo fotoalbume. Foto © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home