eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze radu 811
Peter, 17.02.2010 (19058 pretan)

Motorový voze radu 811 je dvojnápravový, ahkej stavby a vznikol prestavbou z motorového voza radu 810, resp. prívesného voza radu 011. Na rozdiel od motorového voza radu 810 má napr. vyšší výkon, vyššiu adhéziu vaka individuálnemu pohonu oboch náprav, elektrický prenos výkonu, upravenú skriu. 

 Základné technické údaje:
rad
811
 
predchádzajúce oznaenie
nemá
 
výrobca
RD Zvolen, RD Vrútky, OS Zvolen
 
oznaenie výrobcu
811
 
rok výroby
1996 - 1999
 
rozchod
1 435
mm
usporiadanie náprav
A´oA´o
 
maximálna povolená rýchlos
80
km/hod
hmotnos naprázdno
23,6
t
dka cez nárazníky
13 970
mm
šírka voza
3 073
mm
rázvor celkový
8 000
mm
priemer kolies
840
mm
minimálny polomer oblúka
100
m
menovitý výkon
180
kW
trvalý výkon
320
kW
poet miest na sedenie
53
 
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
Liaz M 1.2 ML 640S
 
 - výkon motora
237
kW
 - otáky motora
1 800
min.-1
 - poet valcov
6
 
objem palivovej nádre
350
l
prenos výkonu
elektrický AC-DC
 
trakný alternátor
DSG 43
 
 - výkon trakného alternátora
250
kW
trakný motor
TE 028 A 02
 
 - výkon trakného motora
104
kW
 - poet trakných motorov
2
ks
prevodový pomer
81:11
 
aná sila
40
kN
typ kompresora
3 DSK 75
 
vykurovací agregát
Eberspächer D24 W25
 
poet
27
ks
 
Motorové vozne radu 811 vznikli ako náhrada za motorové vozne radu 820 a radu 830, ktoré boli fyzicky opotrebované a morálne zastarané. Pre zjednodušenie prevádzky v staniciach obratu bol k týmto motorovým vozom vyrobený riadiaci voze radu 912. Prototypy 811.001 a 811.002 boli vyrobené v rušových depách vo Vrútkach a Zvolene z prípojných vozov radu 011 (Baafx). V období rokov 1996 a 1999 bolo vyrobených celkom 27 kusov, od ísla 013 boli motorové vozne vyrábané v OS Zvolen.
 
Motorový voze radu 811
Motorový voze radu 811
 
Skria motorového voza konštrukne vychádza z vozov radu 810, resp. 011, ale iastone bola zmenená. Zmeny sa týkajú ela voza, priom pôvodné elo bolo nahradené novým vysunutým o 300 mm oproti pôvodnému vyhotoveniu, ím sa zväšil priestor stanoviša strojvodcu. Upravené skrine dodala MSV Studénka.
 
Interiér motorového voza - oddiel pre cestujúcich
Motorový voze radu 811
 
Motorový voze radu 811
 
 Pôdorysné usporiadanie vnútorného priestoru zostalo zachované, ale nainštalované boli nové alúnené sedadlá s opierkami hlavy, ktoré nahradili pôvodné lavice. Sedadlá sú usporiadané 3+2. Nad sedadlami sú namontované police pre batoinu.
 
Predsuvné vstupné dvere 
Motorový voze radu 811
 
Stredná as rámu voza bola upravená tak, e pôvodné prieniky boli nahradené konštrukciou v tvare H, na ktorú bol umiestnený hnací agregát. Na hlavnom ráme je uchytená skria akumulátorovej batérie, blok trakného rozvádzaa, usmerovae, tie skriu vykurovania a palivovú nádr.
 
Bunka WC je v nástupnom priestore
Na bonej stene bunky WC je elektrický rozvádza
Motorový voze radu 811  Motorový voze radu 811
 
Zdrojom výkonu je naftový motor Liaz M1.2 CML 640S s výkonom 237,5 kW. Je to štvortaktný radový leatý šesvalcový motor chladený vodou s priamym vstrekovaním paliva. Motor je preplovaný turbodúchadlom s chladením plniaceho vzduchu. Naftový motor a jednoloiskový trakný alternátor DSG 43 L2-4 s výkonom 250 kVA je zavesený v pomocnom ráme, ktorý je pomocou silentblokov uchytený na rám skrine.
 
Riadiaci pult s ovládacími a kontrolnými prvkami je na pravej strane stanoviša
Motorový voze radu 811
 
Miesto pre vlakvedúceho je na avej strane
Motorový voze radu 811
 
Runá brzda je na oboch stanovištiach (naavo)
Rýchlomer (napravo)
Motorový voze radu 811
 
Detailný pohad na riadiaci pult strojvodcu
Motorový voze radu 811
 
Regulácia výkonu alternátora sa vykonáva zmenou budiaceho prúdu elektronickým centrálnym regulátorom RV04-MV811 v ôsmych jazdných stupoch. Elektronický regulátor má zárove zabudovanú aj kontrolu bdelosti strojvodcu. Výstupné napätie alternátora sa privádza na vstup šespulzného neriadeného usmerovaa, z ktorého sú napájané dva sériovo zapojené jednosmerné trakné motory KD TE 028 A 02 kadý s výkonom 104 kW. Trakné motory sú na nápravy upevnené tlapovým závesom v rozoberatenom vyhotovení. Krútiaci moment je na pastorok traknej prevodovky prenášaný prostredníctvom reazovej spojky Diamond, ktorej celkový prevod je 81:11. Hnacia náprava s trakným motorom sú uloené v jednonápravovom podvozku
 
Brzdie samoinnej a priamoinnej brzdy, vysielaka zn. Motorola
Na bonej strane je spúšacie okno a vonkajšie spätné zrkadlo
Motorový voze radu 811
 
Pomocné zariadenia, kompresor 3DSK 75 a pomocný alternátor, sú uloené na samostatnom ráme a poháané sú od naftového motora pomocou klinových remeov. Kompresor sa spúša cez elektromagnetickú spojku. Pomocný alternátor slúi pre dobíjanie akumulátorovej batérie prípojných vozov radu 011, napájanie iarivkového osvetlenia v oddiele pre cestujúcich a pre ovládanie predsuvných dverí motorového voza.
 
Typový výkres motorového voza
Motorový voze radu 811
 
Motorový voze má samoinnú pneumatickú brzdu s elektricky riadeným brzdiom DAKO BSE, priamoinnú brzdu s brzdiom DAKO BP a runú brzdu. Pre vykurovanie je pouitý teplovodný vykurovací agregát D24 W25 od firmy Eberspächer, ktorý okrem vykurovania v zimnom období zabezpeuje aj vetranie v letnom období. Na stanovišti strojvodcu je nainštalovaná rádiostanica zn. Motorola GM 300.
 
Niektoré vozne majú elektronický zabudovaný informaný systém a samoobluný systém
Motorový voze radu 811
 
Na elách voza sú okrem zásuviek pre napájanie prípojných vozov umiestnené 24 pólové zásuvky pre dvojlenné riadenie a 12 pólové zásuvky pre zariadenie kontroly bdelosti strojvodcu a pre prenos informácií medzi motorovým a riadiacim vozom. Dvojkolesia majú mazanie okolkov plastickým mazivom. Z výroby bola skria voza oranovej farby s lomeným bielym pásom na bokoch a oboch elách. Strecha voza bola svetlosivej farby a spodok strednej hnedosivej farby. Farebné riešenie týchto vozov sa postupne mení poda farebnej schémy spolonosti ZSSK.
 
Pramene:   
  • Motorový voze rady 811, in: eleznice 1/97 str. 5 a 6.
  • Ladislav Kuruc: Slovenské eleznice, Phoenix 2001;
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M Motorové vozy a jednotky D a ZSSK, M-Presse s.r.o. 2003;
Fotografie motorových vozov radu 811 si môete pozrie vo fotoalbume.

Home