eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Ncko cestoval do Banskej tiavnice
Peter, 23.04.2010 (17505 pretan)

Klub historickej techniky pri Rušovom depe Zvolen pripravil pre priateov eleznice a záujemcov baníctva mimoriadnu jazdu motorovým vlakom zo Zvolena do baníckeho mesteka Banskej Štiavnice. Akcia dostala tradiné pomenovanie „Štiavnicky Nácko“, poda baníka Nácka, ktorý rád zabával svoje okolie.

Ja som svoj program prispôsobil tak, aby som mimoriadny vlak stihol pri príchode do Banskej Štiavnice. Poasie foteniu vemi neprialo, ale aj tak som pár záberov urobil.
 
Mimoriadny vlak prichádza do stanice v Banskej Štiavnici
M 131.1053 
 
Motorový voze M 131.1053 a prívesný voze voze Bdlm
 M 131.1053
 
Úastníci akcie
Nácko v Štiavnici
 
eby baník z uhonej bane?
Nácko v Štiavnici
 
 Hurvínek zadymil 
M 131.1053
 
 
M 131.1053
 M 131.1053
 
Hurvínek M 131.1053
M 131.1053 
 
Odstavená súprava motorového vlaku
M 131.1053 
 
M 131.1053 + Bdlm
M 131.1053 + Bdlm
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
tiavnick Ana ete ije (26.12.2012)
Banskotiavnick (Kolpask) tunel (14.08.2008)
Tra 154: Hronsk Dbrava - Bansk tiavnica (27.09.2007)


Home