eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka
Noris, 27.04.2010 (42161 pretan)

V sobotu a nedeu 24. a 25. apríla 2010 sa v rušovom depe v Košiciach uskutonil u 10. roník akcie známej pod názvom „Prebúdzanie Katky“. Katka je parný ruše U 36.003 vyrobený v roku 1884 pre úzkorozchodnú tra Gelnica – Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta. Ruše má 126 rokov a je najstarším parným rušom na Slovensku. Z akcie Vám ponúkame krátku fotoreportá.

Na akciu sme sa obaja tešili, lebo sme sa po dlhšom období mohli opä stretnú a strávi spolone as na peknej akcii. Ja som do Košíc cestoval mimoriadnym parným vlakom, ktorý z Prešova ahal parný ruše 477.013 prezývaný Papagáj.
 
Parný ruše 477.013 na mimoriadnom vlaku Prešov - Košice
 477.013 na parnom vlaku
  
Na stanici v Prešove som ešte odfotil mimoriadne nasadenie alšieho historického ruša T 466.0254 na rýchliku R 932 Domica z Prešova do Zvolena s priamymi vozami do Bratislavy. Ruše prezývaný „pilštik“ ahal vlak do Košíc.
 
Motorový ruše T 466.0254 mimoriadne na R 932 Domica Prešov - Zvolen
 Motorový ruše T 466.0254
 
Peo po ceste do Košíc odfotil historický motorový vlak z Medzeva do Košíc. Súprava bola zloená z motorových vozov „Hurvínkov“ M 131.1125 a M 131.1053 a dvoch prívesných vozov.
 
Historický motorový vlak Medzev - Košice v Moldave nad Bodvou
 Motorový vlak Medzev - Košice
  
Po príchode parného vlaku do košického rušového depa sme sa pozdravili s Peom a spolone sme venovali foteniu vystavených exponátov.
 
Parný ruše 498.104 Albatros
 Parný ruše 498.104 Albatros
 
as ubiehal rýchlo, a ani sme si nevšimli a zaala „rušoparáda“, pri ktorej sa exponáty predvádzajú na toni. Usporiadatelia zvolili rýchlejší variant a exponáty sa na toni netoili.
 
Parný ruše 477.013 Papagáj
477.013
 
Parný ruše 464.001 Ušatá
464.001 Ušatá
 
Parný ruše PKP TKt 48.191 z Chabowky
PKP TKt 48.191
 
Motorový voze  M 131.1125 (Magda)
MV M 131.1125
 
Motorový voze M 274.004 Modrý šíp
M 274.004 Modrý šíp
 
Motorový ruše T 444.1082 Karkulka
MR T 444.1082
 
Katka - parný ruše U 36.003
parný ruše U 36.003 Katka
 
Okolie tone bolo obliehané zo všetkých strán návštevníkmi, ktorých sa v depe zišlo ako vdy vea. Poasie aj tohto roku akcii prialo. Slnko prailo a na oblohe nebol takmer iadny mrak.
 
Motorový ruše T 478.1201
MR T 478.1201
 
Akcia Katka
Depo Košice
 
Akcia Katka
Depo Košice
 
Na akciu prišli aj zástupcovia z Poska (dva parné rušne TKt 48.191 a Ol 12.7) a Maarska (motorový ruše MÁV M 61.001 Nohábka). Naše tam boli tieto parné a motorové rušne a vozne:
 
Parné rušne: 498.104 Albatros, 475.196 Šlachtiná, 477.013 Papagáj, 464.001 Ušatá, U 36.003 KATKA.
 
Motorové rušne: T 478.3109, T 478.1201, T 466.0253, T 466.0254, T 444.082, BN 60 a motorový vozík.
 
Motorové vozne: Hurvínek M 131.1053 a M 131.1125, Modrý šíp M 274.004, M 240.0042, 810.004, 811.018-1, 812.062-8, 840.001-2 a medzi stanicou a depom premávala bageta 813.027.
 
Okrem toho tu bol aj elektrický ruše MDC E 669.2133 Rakaa.
 
Po skonení „rušoparády“ sme sa tak ako aj ostatní návštevníci motali po depe, kde bolo toho k videniu mnoho. Návštevníci si mohli prezrie niektoré zmodernizované osobné vozne, ktoré premávajú na rýchlikoch. Vystavené tu boli kresby detí s tematikou elezníc, elezniné modelové koajiská, a tie zaujímavé modely rušov p. Jána Nováka. Pokrstená tu bola aj nová knika pre deti „elezniné rozprávky“. Náladu poas da spríjemovala country muzika. Popoludní sa tu odohrala akcia oslobodzovanie depa, ale tú sme s Peom prepásli. Viac nás zaujímali parné rušne a ke sme sa presunuli na fiktívne „bojisko“, akurát zaznel akovný potlesk na záver. Poobede sa uskutonili aj dve jazdy historických motorových vlakov po okolí Košíc, ale tie boli organizátormi nejako slabšie propagované, asi aj preto odišli vlaky poloprázdne, škoda.
 
Akcia Katka
Parný ruše 498.104 Albatros
 
Parný ruše U 36.003 Katka zane od 1. mája premáva na svojej trati, na košickej Detskej eleznici v ermeli. Tu na 4,2 km dlhej trati bude premáva a do jesene. Ale povozi sa na Katkinom vláiku mohli nedokavci u na akcii v rušovom depe. Ako bolo v úvode spomenuté, parný ruše U 36.003 kedysi vozil vlaky na úzkorozchodnej trati z Gelnice do Smolníckej Huty, neskôr u len na skrátenej trati Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta, dnes táto úzkorozchodná tra neexistuje.
 
Parný vláik v depe na ele s rušom U 36.003 Katka
Parný vláik v depe 
 
as na akcii plynul vemi rýchlo, a sa priblíil aj odchod mimoriadneho parného vlaku do Prešova o 16.30 h. Tak sme sa s Peom rozlúili a išli spokojní s peknými záitkami a sadzami vo vlasoch domov.
 
Papagáj 477.013 v Kysaku
Papagáj 477.013 v Prešove  
 
Na záver sa chceme organizátorom (ZSSK, SR, mesto Košice a ostatné spolonosti a organizácie) a všetkým klubom a spolkom poakova za peknú akciu a za to, e sa starajú o vzácne historické mašinky.
 
Foto: © Norbert Mondek & Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home