Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Výluka na trati 170 Kostiviarska – Banská Bystrica
Peter, 29.04.2010 (17814 prečítané)

Už niekoľko dní prebieha výluka na železničnej trati 171 v úseku medzi stanicami Banská Bystrica a Kostiviarska. Obe tieto stanice ležia v lokalite mesta Banská Bystrica, v ktorom sa buduje 5,7 km dlhý obchvat mesta severnou trasou. Nie je mojím cieľom popisovať budovaný cestný obchvat, ale zameriam sa okrajovo len na vplyv tejto stavby na železnicu.

Podrobné projekty stavby som nevidel, ale informácie z internetu a informácie získané na mieste napomôžu vykresliť zámer. V Banskej Bystrici sa na viacerých miestach stavia tzv. „severný obchvat“. Okrem iného sa buduje nová mimoúrovňová križovatka Kostiviarska, ktorá je súčasťou tohto severného obchvatu mesta. Severný obchvat by mal prepojiť stručne povedané hlavné cesty I/59 a I/66, teda cestu zo Zvolena do Ružomberka s cestou do Brezna, od Zvolena, aj od Ružomberka.
 
tunel Kostiviarska a výstavba cestného obchvatu
tunel Kostiviarska
 
tunel Kostiviarska
 
Stavba sa dotýka aj existujúcej trate 170 Zvolen – Vrútky. Rýchlostná komunikácia bude viesť ponad existujúci tunel „Kostiviarska“ premostením. Zhodou okolností práve nad tunelom má byť vybudovaný na tomto úseku jediný cestný oporný pilier. Jeho základy by však mali byť vybudované tak, aby tlak stavby išiel mimo tunel.
 
Výstavba nad tunelom Kostiviarska
Výstavba nad tunelom Kostiviarska
 
Železničná trať (170) je pred tunelom Kostiviarska v smere od železničnej stanice Banská Bystrica prerušená. Buduje sa tu nové premostenie. Pod ním povedie nová cesta, ktorá bude súčasťou novej križovatky.
 
Prerušená trať 170
Prerušená trať 170
 
Prerušená trať 170
 
Výstavba nového premostenia na trati 170
Prerušená trať 170
 
Prerušená trať 170
 
Nový cestný obchvat sa stavia skutočne v tesnej blízkosti železničného tunela, a to zo všetkých strán.
 
 Výstavba cestného obchvatu nad tunelom
tunel Kostiviarska
 
Výluku železničnej dopravy využívajú železnice na obnovenie izolačnej vrstvy tunela proti presakujúcej vode. Preto sa v tuneli intenzívne pracuje.
 
tunel Kostiviarska
tunel Kostiviarska
 
tunel Kostiviarska
 
Osobná vlaková doprava je prerušená a vlaky od Vrútok končia v stanici Kostiviarska. Výluka by mala trvať do 24. mája 2010. Dúfam, že mi vyjde čas, a do Banskej Bystrice sa do tohto termínu ešte zájdem pozrieť, ako postupujú práce.
 
Foto: © autor

Súvisiace články:
Tri zelené a štyri červené na letisku Sliač (29.08.2011)
Vlakom na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 (18.08.2011)
Tri roky elektrickej prevádzky na trati Zvolen – Banská Bystrica (10.12.2009)
Trať 170: Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen os.st (27.09.2007)


Home