eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
De mze 2010 - fotoreport
Peter, 20.05.2010 (4385 pretan)

V sobotu, 15. mája 2010, sa pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku uskutonil 6. roník Noci múzeí a galérií. Cieom podujatia je pripomenutie existencie týchto inštitúcií a poukáza na ich význam pri uchovávaní a prezentácii nášho kultúrneho dedistva. Ja som v sobotu navštívil u tradine Múzeum dopravy v Bratislave.

Do múzea som prišiel pred obedom okolo 11.00 hodine. V tomto ase bolo múzeum viac ako poloprázdne. Len postupne sem prichádzali alší návštevníci, najmä rodiia s demi. Najväším lákadlom bol zrejme parný ruše 498.104 Albatros, ktorý tu bol pristavený v zakúrenom stave. Na rušni bolo dokonca moné povozi sa na stanovišti rušovodia, len si bolo potrebné postá v rade, pretoe záujem bol veký. V múzeu bol pristavený aj voze, v ktorom si návštevníci mohli pozrie modelové koajisko.
 
Parný ruše 498.104 Albatros v Múzeu dopravy
Múzeum dopravy
 
Múzeum dopravy
 
Múzeum dopravy
 
Ja som sa radšej venoval vystaveným exponátom a expozícii elezninej techniky. Vdy sa tu dá nieo nové objavi, prípadne len tak poobzera dobre známe veci.
 
Expozícia elezninej techniky
 Dopravné múzeum
 
Dopravná kancelária
Dopravné múzeum
 
Elektromechanické zabezpeovacie zariadenie
Dopravné múzeum
 
Dopravné múzeum
 
Lampáre
Dopravné múzeum
 
Elektromechanické zabezpeovacie zariadenie zblízka
Dopravné múzeum
 
Návštevníci v múzeu
Dopravné múzeum
 
Vystavená tu bola aj soška Sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá bola 11. novembra 2009 vyhlásená za patrónku slovenských elezniiarov. Soška bude v nedeu 20. júna 2010 mimoriadnym parným vlakom prevezená do Nových Zámkov, kde bude inštalovaná vo vestibule elezninej stanice. Odchod mimoriadneho parného vlaku bude zo stanice Bratislava hl. st. o 7.50 hodine.
 
Soška Sv. Kataríny Alexandrijskej
 Múzeum dopravy
 
Ja som striedavo raz dnu, raz vonku chodil po múzeu a obdivoval vystavené exponáty a ke som bol dostatone kultúrne nasýtený, pobral som sa spokojne domov.   
 
Východ z múzea do dvora
Múzeum dopravy
 
Oceové srdce týchto parných rušov dotklo u dávno...
Múzeum dopravy
 
...ale vdy budia pozornos
Múzeum dopravy
 
Záujemcovia sa mohli povozi na drezine, no poasie k tomu vemi nelákalo.
 
Drezina
Múzeum dopravy
 
Areál múzeá
Múzeum dopravy
 
Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

Home