eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznica pre deti vo Vrtkach 2010
Peter, 03.06.2010 (5610 pretan)

Poas uplynulého víkendu sa v rušovom depe vo Vrútkach uskutonila akcia „eleznica pre deti“. Akciu, ktorá sa konala pri príleitosti Medzinárodného da detí, pripravil Spolok výhrevne Vrútky s podporou ZSCS. Ja som sa v sobotu do Vrútok zašiel pozrie, a pár fotografií som urobil.
 

Nie je však tých fotografií tak vea ako z iných akcií, ale okrem teraz zverejnených fotografií, som získal dos materiálu aj pre alšie lánky, ktoré sa postupne objavia na stránkach magazínu elezniné.info.
 
Rušové depo plné návštevníkov
Vrútky 
 
Okrem statickej expozície v rušovom depe sa poas akcie uskutonilo viacero jázd mimoriadnych vlakov. Ja som na stanici vo Vrútkach zachytil parný ruše 477.103 na mimoriadnom vlaku do Kremnice a spä.
 
Parný ruše 477.013 Papagáj na ele vlaku do Kremnice
 477.013 Vrútky
  
V depe bolo vystavených niekoko historických exponátov parných, motorových a elektrických rušov a motorových vozov. Okrem toho tu boli vystavené aj motorové rušne, ktoré sú doteraz v prevádzke. Všetky tieto rušne boli k dispozícii malým aj vekým návštevníkom, ktorí si ich mohli poobzera zvonka aj zvnútra.
 
Najväším lákadlom boli parné rušne, ktoré boli obliehané z kadej strany.
 
Ruše 498.022 Albatros a 486.007 Zelený Anton
Vrútky 
  
Sergej T679.1168 schovaný medzi parnými rušami 433.023 a 556.036
 Vrútky
 
Motorový voze M 240.0042
Vrútky 
 
Medzi exponátmi bol a motorový ruše 755.001-5,
ktorý v roku 1997 získal národnú cenu za dizajn
 Vrútky
 
Dopravu medzi stanicou vo Vrútkach a rušovým depom
zabezpeoval motorový voze M 131.1443 Hurvínek
Vrútky
 
Motorový ruše T 444.0055 Karkulka s poiarnym vlakom ide do depa
Vrútky 
 
Pohadom na Karkulku som sa s rušovým depom vo Vrútkach rozlúil a išiel za alšími záujmami.

Home