Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorový rušeň radu 781 (ex T 679.1)
Peter, 10.06.2010 (23731 prečítané)

Šesťnápravový motorový rušeň radu 781 (ex T 679.1) je skriňového vyhotovenia s elektrickým prenosom výkonu. Určený bol pre dopravu nákladných vlakov na hlavných neelektrifikovaných tratiach. V súčasnosti tieto rušne na Slovensku nie sú v riadnej prevádzke, ale pre muzeálne účely sa zachovali dva exponáty. 

 Základné technické údaje:
781
 
predchádzajúce označenie
T679.1
 
výrobca
ZSSR Strojárne Lugansk
 
označenie výrobcu
M62
 
rok výroby
1966 - 1979
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
Co´Co´
 
maximálna povolená rýchlosť
100
km/hod
hmotnosť
116,0
t
dĺžka cez nárazníky
17 550
mm
max. výška skrine rušňa nad TK
4 493
mm
max. šírka skrine rušňa
2 950
mm
rázvor podvozka (1-2, 2-3)
2 100
mm
rázvor podvozka (4-5, 5-6)
2 100
mm
rázvor celkový
12 800
mm
vzdialenosť otočných čapov
8 600
mm
priemer kolies
1 050
mm
minimálny polomer oblúka
125
m
 
 
 
typ spaľovacieho motora (diesel)
14D40
 
 - pracovný cyklus
dvojtaktný
 
 - výkon motora bez tlmiča hluku
1 470
kW
 - výkon motora s tlmičom hluku
1 435
kW
 - otáčky motora
750
min.-1
 - počet valcov
12
 
 - priemer valcov
230
mm
 - chladenie
vodou
 
 - hmotnosť s rámom
12 500
kg
objem palivovej nádrže
3 900
l
množstvo oleja
800
kp
hodinová spotreba paliva
340
kg
hodinová spotreba paliva pri voľnobehu
35
kg
hodinová spotreba oleja
6
kg
prenos výkonu
elektrický DC-DC
 
typ trakčného generátora
GP 312 14
 
 - výkon
1 270
kW
 - počet pólov
10
 
 - budenie
cudzie
 
 - napätie
356
V, js
 - otáčky
750
min.-1
 - hmotnosť
7 400
kg
 - chladenie
nútené, vzduchom
 
typ trakčných motorov
ED107
 
 - výkon
212
kW
 - počet pólov
4
 
 - budenie
sériové
 
 - napätie
356
V, js
 - počet
6
ks
 - chladenie
nútené, vzduchom
 
prevodový pomer
1:4,53
 (68:15)
maximálna ťažná sila
285
kN
trvalá ťažná sila
194
kN
tlakovzdušná brzda
DK-GP
 
kompresor
K2 trojvalcový
 
objem vzduchojemu celkom
1328
l
počet k 1.1.2001
 
ks
 
Rušne radu 781 pod výrobným označením M-62 boli vyrábané v bývalom Sovietskom zväze v lokomotívke v Lugansku a na jeho vývoji sa podieľala Kolomenská lokomotívka a lokomotívka v Charkove. V spolupráci uvedených podnikov sa podarilo vyvinúť a vyrobiť rušeň, ktorý bol schopný prevádzky aj na tratiach s normálnym rozchodom 1435 mm. Motorový rušeň má dva trojnápravové podvozky s usporiadaním náprav Co-Co, na ktorých spočíva skriňa rušňa. Rušeň má na každom konci kabínu rušňovodiča, medzi kabínami je umiestnená priechodná strojovňa. V strojovni je umiestnený dvojtaktný dvanásťvalcový naftový motor, hlavný trakčný jednosmerný generátor, pomocné stroje, zariadenia pre chladenie a kobka s riadiacim zariadením. Strecha je delená a umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž všetkých strojov a zariadení cez veká, alebo po odňatí celej strednej časti strechy.
 
Motorový rušeň radu 781
 781.312-4
 
Rám rušňa je pozváraný z dvoch masívnych pozdĺžnych nosníkov (pozdĺžnikov) a dvoch priečnikov, rám nesie konštrukciu skrine rušňa a rám dieselagregátu. Na prednom priečniku sú upevnené zmetáky. Pozdĺžniky majú rázsochy so zvislým vedením dvojkolesí, nosiče pre štyri brzdové valce každého podvozku a štyri lôžka pre uloženie oporného a vratného ústrojenstva skrine rušňa. Pozdĺžniky sú na čelách spojené ľahkými priečnikmi, na ktorých sú uložené konzoly pre brzdové páky. Uprostred rámu sú dva masívne priečniky nesúce pozdĺžnu traverzu s vedením pre otočný čap. Oporné a vratné ústrojenstvo slúži pre uloženie skrine na podvozok a pre usmerňovanie rušňa skrine do pozdĺžnej osi pri výjazde z oblúka. Skladá sa zo štyroch opôr rozmiestnených na kruhovej dráhe so stredom v ose otočného čapu. Každá z opôr má teleso, v ktorom je uložený vratný mechanizmus. Celý komplet opory je chránený proti prachu. Odpruženie rušňa je len jednostupňové a vytvorené je kombináciou špirálovitých a listových pružín vzájomne vyvážených.
 
Rozmiestnenie zariadení v rušni
MR radu 781 
(1 - reflektor, 2 - húkačka, 3 - bočná opora rámu, 4 - protipožiarna nádrž, 5 - kompresor, 6 - prívod chladiaceho vzduchu pre generátor, 7 - agregát A 706-A , 8 - agregát A-705A, 9 - hlavný trakčný generátor, 10 - naftový motor, 11 - výfuk, 12 - vodná nádrž, 13 - ventilátor chladiča, 14 - lôžko ventilátora, 15 - chladič, 16 - hasiaci prístroj, 17 - kalorifer vykurovania stanovišťa, 18 - skriňa amortizátora, 19 - prívod chladiaceho vzduchu do trakčných motorov, 20 - kĺbový hriadeľ, 21 - otočný čap, 22 - trakčný motor, 23 - nápravový prevod , 24 - akumulátorová batéria, 25 - palivová nádrž, 26 - podvozok, 27 - ťažný hák, 28 - rýchlomer, 29 – stanovište rušňovodiča, 30 - sedadlo rušňovodiča, 31 - ventilátor chladenia trakčných motorov predného podvozku, 32 - predná rozdeľovacia redukcia, 33 - olejový chladič, 34 - zadná rozdeľovacia redukcia, 35 - hydraulický náhon ventilátora, 36 - chladič , 37 - nárazník, 38 - brzdič, 39 - riadiaci kontrolér, 40 - ručná brzda, 41 - stavač zapínania hydraulickej spojky, 42 - vzduchový čistič, 43 - ventilátor chladenia trakčných motorov zadného podvozku, 44 - ohrievač paliva, 45 - ventilátor chladenia hlavného generátora, 46 - sklopné umývadlo, 47 - kobka vysokého napätia, 48 – varič)
 
Skriňa rušňa sa skladá z dvoch búdok, predstavku, strojovne, a kobky chladenia. Skriňa je pozváraná z oceľovej nosnej kostry, obloženej vonkajšími 2,5 mm hrubými plechmi. Zvnútra je nastriekaná izolačnou hmotou. Medzi vonkajším a vnútorným 1 mm hrubým obkladom je izolačná vrstva. Skriňa je privarená na masívny rám rušňa vytvorený z valcovaných profilov. V predstavku rušňa umiestnená vysokonapäťová kobka pre elektrickú výzbroj, umývadlo s nádržou vody a filtre pre nasávanie vzduchu pre chladenie generátora a trakčných motorov predného podvozka. Celá časť strechy je odnímateľná, okrem toho sú v streche viaceré veká pre prehliadky a údržbu. Veká pre kontrolu a údržbu sú aj v bočniciach.
 
Motorový rušeň radu 781
 781 podvozok
(1 – vložka, 2, 13 – čap, 3 – opora, 4 – pružina, 5 – pružná podložka, 6 – opasok, 7 – pružnica, 8 – kolík, 9 – tanierik, 10 – maznica, 11 – váhadlo, 12 – záves, 14 – hlavica, 15 – svorník, 16 – podložka, 17 – závlačka)
 
Dva trojnápravové podvozky sú konštrukčne zhodné a vzájomne zameniteľné. Každý podvozok sa skladá z pozváraného rámu, oporného ústrojenstvo skrine, vypruženia, brzdového pákového ústrojenstva, dvojkolesí, trakčných motorov a prevodov na náprave. Rám podvozkov je pozváraný z pozdĺžnych a priečnych nosníkov. Vedenie ložísk dvojkolesí je rázsochové. Ťažná sila sa zo skrine rušňa prenáša na podvozky otočnými čapmi cez plochú tornu. Každý podvozok má štyri kluznice, ktoré nesú hmotnosť skrine, vybavené valčekovým vratným zariadením pre usmernenie natočenia skrine rušňa pri výjazde z oblúka. Každý podvozok má štyri brzdové valce. Rušeň má samočinnú brzdu Dako-L, priamočinnú a ručnú brzdu. Trakčné motory sú uložené na nápravu dvoma tlapovými ložiskami a zavesené sú na ráme podvozku odpruženým závesom. Prevod na nápravu je pomocou jedného páru kolies s rovným ozubením s pomerom zubov a pastorka 68/15, t.j. 4,53.
 
Búdka rušňa radu 781
 MR radu 781
 
Búdky rušňovodiča umiestnené na oboch koncoch rušňa sú zhodné. V každej búdke sú miesta pre dve osoby. Čelné okná búdky umožňujú dobrý výhľad na trať, okná majú vyhrievanie teplým vzduchom od kalorifera, pneumaticky ovládané stierače a slnečné clony. Vetranie búdky je cez bočné otvárateľné okná, cez kalorifer, ktorý vháňa do búdky buď teplý, alebo studený vzduch. Podlaha v búdke je drevená a pokrytá linoleom. Búdka je obložená hrubou izolačnou vrstvou s vnútorným dierovaným obkladom. Osvetlenie búdky je stropné.
 
Stanovište rušňovodiča
MR radu 781
 
MR radu 781
 
Ovládacie a kontrolné prístroje sú sústredené na pravej polovici stanovišťa, páka húkačky a tlačidlo bdelosti sú umiestnené aj na ľavej strane v mieste pre pomocníka. Otáčkomer naftového motora je umiestnený priamo v strojovni. Na oboch stanovištiach sú registračné rýchlomery s mechanickým náhonom. Osvetlenie rušňa (návestné svetlá) ovládané zo stanovišťa, osvetlenie majú aj podvozky, strojovňa a predstavok.
 
Stanovište rušňovodičaMR radu 781  
(1,30,43 – tlačidlo bdelosti, 2 – elektropneumatický ventil, 3 – vzduchovod, 4 – varič, 5 – držiak CP, 6 – teplomer vody na výstupe z naftového motora, 7 – manometer tlaku oleja na vstupe do naftového motora, 9 – teplomer oleja na vstupe do naftového motora, 10 – návestný opakovač, 11 – rýchlomer, 12 – pneumatický pohon stierača okien, 13 – kľúč, 14 – vypínač šuntovania, 15 – vypínač reflektora, 16 – panel s manometrami tlaku vzduchu (brzdový valec, hlavná nádrž, priebežné potrubie, vyrovnávací vzduchojem), 17 – ventil stieračov, 18 – priamočinná brzda, 19 – brzdič samočinnej brzdy, 20 – vypínač kalorifera, 21 – vypínač pravého červeného svetla, 22 – vypínač ľavého červeného svetla, 23 – vypínač tlmeného osvetlenia prístrojov, 26 – tlačidlo štartu naftového motora, 27 – svetelná signalizácia zníženia výkonu generátora, 28 – signalizácia činnosti zemného relé, 31 – volant riadenia s rukoväťou ovládania pieskovania, 32 – vypínač pozičných svetiel (plné, tlmené), 33 – vypínač pravého pozičného svetla, 34 – vypínač ľavého pozičného svetla, 35 – vypínač osvetlenia prístrojov, 36 – vypínač ventilátora chladenia vody, 37 – vypínač ovládania žalúzií vody, 38 – vypínač ovládania žalúzií oleja, 39 – vypínač automatického riadenia chladenia, 40 – kryt, 41 – páka ovládania zmeny smeru, 42 – pedál bdelosti, 44 – ohrievač nôh, 45 - manometer tlaku oleja na vstupe do motora, 46 – ampérmeter nabíjania, 47 – žiarovka osvetlenia prístrojov, 48 – voltmeter napätia generátora, 49 – ampérmeter prúdu generátora, 50 – dvere, 51 – istič palivového čerpadla, 52 – istič riadenia, 53 – istič zapínania okruhu prístrojov, 55 – istič pomocných obvodov, 56 – istič riadenia rušňa, 57 – odklopná doska, 58 – dvere, 59 – kryt, 60 – dvere, 61 – schránka, 62 – ventil húkačky a píšťaly; ovládanie a kontrolné prístroje pre riadenie druhého rušňa: 8 – teplomer vody na výstupe z naftového motora, 24 – kontrolka činnosti naftového motora, 25 – signalizácia zníženia výkonu generátora, 29 – tlačidlo štartu naftového motora, 54 – istič palivového čerpadla naftového motora)
 
Na ráme rušňa na oboch čelách sú privarené podložky pre upevnenie nárazníkov československej výroby. V masívnej skrini na čele rámu je v strede ťažné ústrojenstvo, ktoré bolo prispôsobené na montáž samočinného spriahla, alebo na montáž ťažného háka. Na čele rušňa sú taktiež potrubné vývody pre prípojky priebežnej brzdy, pre spojku hlavných vzduchojemov a pre spojku spriahnutých kompresorov. Na oboch čelách sú umiestnené zásuvky pre prepojovací kábel viacnásobného riadenia dvoch rušňov. Hnací agregát umiestnený v strede strojovne je umiestnený na samostatnom ráme. Dvojtaktný preplňovaný naftový motor 14D40 poháňa jednosmerný trakčný generátor. Ventilátory chladenia generátora, budič, pomocný generátor a tachogenerátor sú poháňané od naftového motora kardanovými hriadeľmi. Od predného konca motora je náhon hydromechanickej pomocnej prevodovej skrine, ktorá prenáša krútiaci moment na ventilátory chladenia vody. Chladiaci systém sa skladá z dvoch blokov vodných chladičov umiestnených v bočniciach prednej časti rušňa. Regulácia chladenia vody sa vykonáva zmenou otáčok ventilátorov chladenia, pričom rozsah otáčok ventilátorov riadi regulátor hydrodynamickej spojky ovplyvňujúc jej otáčky premenným napĺňaním oleja.
 
Agregát A 706-A
MR radu 781
 
Naftový motor 14D40 je výkonný dvojtaktný vznetový motor určený pre prevádzku s elektrickým jednosmerným generátorom. Vyrábal sa buď 12 valcový alebo 16 valcový. Do rušňov radu 781 bol montovaný dvanásťvalcový motor s výkonom 1470 kW (2000 HP) pri otáčkach 750 min-1. Vzduch pre spaľovanie dodávajú do motora dve nízkotlakové turbodúchadlá a mechanické vysokotlakové dúchadlo poháňané ozubením od kľukového hriadeľa. Vznetový motor má odstredivý regulátor, ktorý umožňuje stupňovité riadenie otáčok a zaťaženia motora v závislosti od výkonu generátora. Naftový motor má viaceré ďalšie pomocné zariadenia, je to napr. ventilačné zariadenie motora, zberné potrubie vody a výfukových plynov, pretáčanie kľukového hriadeľa. Pretáčanie kľukového hriadeľa umožňuje ručné pretáčanie prídavným mechanizmom. Palivo je do naftového motora dopravované z palivovej nádrže dopravným čerpadlom so samostatným elektromotorom. Predtým je filtrované v hrubom a následne v jemnom čističi paliva. Obeh mazacieho oleja naftového motora zabezpečuje zubové čerpadlo umiestnené v spodnej časti motora. Na prednej strane naftového motora sú dve rovnaké vodné čerpadlá.
 
Naftový dvojtaktný motor 14D40
MR radu 781 
  
Elektrická výzbroj motorového rušňa zabezpečuje prenos výkonu na nápravu, reguláciu výkonu generátora, nabíjanie batérie a ostatné činnosti pre prevádzku a ovládanie rušňa. Elektrický prenos výkonu pozostáva z hlavného jednosmerného generátora a šiestich trakčných jednosmerných elektromotorov zapojených trvalo paralelne. Motory pomocných trakčných strojov sú taktiež jednosmerné, okrem synchrónneho budiča. Prenos krútiaceho momentu od trakčného motora na nápravu je jednostranný s jedným párom ozubených kolies s rovnými zubami. Pre plné využitie výkonu prvotného naftového motora je použité dvojstupňové šuntovanie trakčných motorov (60% a 37%). Elektrické zapojenie umožňuje štartovanie naftového z batérie cez sériové vinutie hlavného generátora. Trakčné aj pomocné obvody sú istené automatickými ochranami. Hlavný generátor typu GP-312 je desaťpólový nekompenzovaný jednosmerný s cudzím budením. Chladenie generátora je nútené, pričom chladiaci vzduch môže byť nasávaný zvnútra strojovne alebo z vonkajšieho prostredia. Trakčný jednosmerný elektromotor ED-107 je jednosmerný stroj so sériovým budením, so štyrmi hlavnými a štyrmi pomocnými pólmi. Motor má tlapové klzné ložiská spočívajúce na nápravách. Chladenie trakčných motorov je riešené vždy spoločne pre tri motory jedného podvozku. Chladiaci vzduch dodáva odstredivý ventilátor do spoločného vzduchovodu v podvozku. Náhon ventilátorov je riešený od naftového motora. Agregát A 706-A tvoria dva samostatné stroje, budič generátora a nabíjacie dynamo, spojené do jedného celku. Budič typu V-600 je šesťpólový jednosmerný stroj, ktorý dodáva budiaci prúd do budiaceho vinutia hlavného generátora. Dynamo typu VGT 275/120 je tiež šesťpólový zdroj jednosmerného prúdu, ktoré napája obvody osvetlenia, pomocné stroje a batériu rušňa. Agregát pozostávajúci z uvedených dvoch strojov je uložený na pätkách na hornej ploche statora generátora. Agregát A-705A pozostáva tiež z dvoch strojov, tachogenerátora TG 83/35 a zo synchrónneho budiča. Tachogenerátor je určený na presné meranie otáčok generátora a synchrónny budič napája aparatúry ovládajúce riadenie budenia hlavného generátora. Agregát je poháňaný kľukovým hriadeľom a umiestnený je na pravej strane statora hlavného generátora. Menič smeru PPK-8601 slúži pre zmenu toku prúdu v budiacom vinutí trakčných motorov. Je umiestnený vo vysokonapäťovej kobke. Kontrolér rušňovodiča typu KV-1508 je umiestnený na každom stanovišti v kabíne a slúži pre riadenie výkonu rušňa a k zmene smeru. Akumulátorová batéria 32 TN-450 je olovená batéria slúžiaca pre napájanie obvodov riadenia rušňa a agregátov pred spustením prvotného naftového motora a tiež pre jeho naštartovanie. Batéria má 32 článkov zapojených do sériovo. Napätie batérie je 64 V a kapacita 450 Ah. Do rušňov dodávaných od roku 1968 boli dodávané alkalické batérie. Batéria je uložená v naftovej nádrži pod skriňou rušňa.
 
Generátor typu GP-312
MR radu 781
 
Na strane voľného konca agregátu je náhon trojvalcového vzduchového kompresora K-2 československej výroby. Brzdové prístroje boli taktiež československej výroby. Rušne dodané od roku 1968 boli upravené pre použitie brzdičov samočinnej brzdy Dako-BS2, rozvádzačov Dako s tlakovým relé zamedzujúcim vplyv zdvihu brzdových piestov na stupeň a na dobu plnenia brzdových valcov.
 
Kompresor K2 - lok
MR radu 871 
 
Pre výrobu tlakového vzduchu je v rušni nainštalovaný trojvalcový kompresor typu K2-lok. Kompresor dodáva 2,6 m3/min vzduchu. Medzi oboma nízkotlakovými valcami je zaradený medzichladič. Na vonkajšej strane rušňa je umiestnených šesť rovnakých nádrží (každá s objemom asi 222 m3) hlavného vzduchojemu prepojených s výtlačným potrubím do série. Rušeň je vybavený priamočinnou a samočinnou brzdou sústavy Dako-L. Rušne od roku 1968 boli vybavené brzdičmi typu Dako-BS2 a Dako-BP. Rušeň má štyri zásobníky piesku s celkovým množstvom piesku 600 kg. Zásobníky sú vstavané v bočnej stene skrine rušňa vždy nad prostredným dvojkolesím. Bočnica má klapky, po ich otvorení je možné otvoriť kryty piesočníkov. Piesok sa rozvádza od každého zásobníka potrubím ku krajným dvojkolesiam každého podvozku. Pri jazde sa pieskuje len prvá náprava každého podvozku.  
   
Schéma vodného okruhu chladenia motora 
MR radu 781 
(1 – nádrž pre umývadlo, 3 – nádrž, 5 – články vodného chladenia, 7a,7b – kalorifery vykurovania stanovíšť, 9 – ohrievač paliva, 10 – vodné čerpadlo, 15 – kohútik umývadla, V15 – výpustný ventil vody z motora)
 
Pre chladenie naftového motora a pre chladenie motorového oleja sa používajú dva samostatné nezávislé chladiace okruhy. Prvý okruh chladí naftový motor, ohrieva palivo, zabezpečuje vykurovanie stanovišťa rušňovodiča a ohrievanie vodnej nádrže pre umývadlo. Vodné čerpadlo prvého okruhu odsáva vodu z chladiaceho bloku, ktorý obsahuje 15 sekcií rebrovaných článkov s plochou asi 443 m2, a umiestnený je na ľavej strane v zadnej časti strojovne. Vzduch pre ochladzovanie vody je nasávaný ventilátorom, ktorý má premenlivé otáčky podľa okamžitej potreby chladenia. Druhý okruh chladí motorový olej a má samostatné čerpadlo, ktoré odsáva ochladenú vodu z druhého chladiaceho bloku rovnakého veľkosťou ako pri prvom okruhu. Chladiaci blok je umiestnený na pravej strane v zadnej časti strojovne. Chladičové boxy sú umiestnené vo vnútri oplechovanej šachty. Voda v chladiacich blokoch je ochladzovaná prúdom vzduchu nasávaného ventilátorom.
 
Schéma palivového okruhu
MR radu 781 
(1 – jemný čistič, 2 – vstrekovacie čerpadlo, 8 – ohrievač, 12 – nádrž, 15 – hrubý čistič)
 
Palivo je uložené v nádrži pod rámom rušňa. Nádrž má objem 3900 litrov. Palivo sa čerpá z nádrže cez hrubý filter dopravným čerpadlom a dopravuje sa do jemného filtra a odtiaľ k vstrekovacím čerpadlám. Prepad od vstrekovacích čerpadiel vedie späť do nádrže. Znečistené palivo zachytené filtrami sa odvádza do samostatnej nádržky. Olejový okruh rušňa slúži pre mazanie naftového motora, zadnej redukcie, pomocných pohonov, hydraulickej spojky ventilátora, regulácie hydraulickej spojky a termoregulácie.   
 
Schéma olejového okruhu
MR radu 781 
(1 – olejový chladič, 7 – hrubý čistič, 11 – premazávacie čerpadlo, 22 – olejové čerpadlo motora)
 
Na rušni je viacero vzduchových okruhov, ktoré zabezpečujú chladenie a tiež činnosť pneumatických prístrojov. Sú to okruhy: okruh vzduchu naftového motora, okruh vzduchu pre chladenie generátora, okruh vzduchu pre chladenie trakčných motorov, okruch vzduchotlakovej brzdy a okruh pneumatických prístrojov. Vzduch pre spaľovací proces je nasávaný dvoma nízkotlakovými turbodúchadlami. Nasávanie vzduchu je možné zvnútra strojovne po otvorení klapky, alebo z vonkajšieho prostredia cez dva symetrické otvory v bočnici rušňa, cez rozvádzacie žalúzie a vzduchový mokrý čistič. Vzduch je privádzaný obdĺžnikovým vzduchovodom k sacím turbodúchadlám. Chladenie generátora počas prevádzky zaisťuje radiálny ventilátor poháňaný kĺbovým hriadeľom od prednej redukcie. Nasávanie vzduchu pre chladenie je vykonané mrežou v ľavej bočnici, resp. alternatívne klapkou aj zvnútra strojovne. Ventilátor pre chladenie trakčných motorov predného podvozku je uchytený o kostru hlavného generátora a poháňaný je od redukcie naftového motora. Nasávanie vzduchu je podobné ako u chladenia generátora cez pravú stranu skrine. Ventilátor chladenia trakčných motorov zadného podvozku je poháňaný od zadnej redukcie náhonu ventilátora. 
 
Výrobný štítok
 MR radu 781
 
Farebné riešenie rušňov je zrejmé z fotografií, skriňa rušňa je sýtej červenej (višňovej) farby, strecha je sivej a spodok rušňa (podvozky, nádrž) tmavosivej farby. Pod čelnými oknami je uchytená ozdobná chrómovaná lišta. Motorové rušne (označenie výrobcu M-62) boli dodávané do krajín RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci). Fotografie rušňov radu 781 známych aj pod prezývkou SERGEJ sú vo fotoalbume. 
 
Použitá literatúra: 
  1. Ing. Václav Pantůček, CSc.: Motorová lokomotiva T679.1, Nadas Praha 1971
  2. Ing. Doubek Milan, CSc., Kuruc Ladislav: Hnacie vozidlá ŽSR, Nadas-AFGH 1994;
  3. Ladislav Kuruc: Slovenské železnice, Phoenix 2001;
  4. Ing. Jaromír Pernička a kol.: ŽM - Motorové lokomotivy ČD, ZSSK, průmyslu, M-Presse s.r.o. 2002.
Informácie o slovenských múzejných rušňoch radu 781 na internete: SVV T679.1168, MDC T 679.1312, MDC T 679.1168

Home