Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Aký vplyv budú mať parlamentné voľby 2010 na železnice?
Peter, 13.06.2010 (7781 prečítané)

Včera, 12. júna 2010, sa v Slovenskej republike uskutočnili parlamentné voľby. Výsledky sú známe, voľby síce vyhrala strana Smer-SD, ale novú vládu pravdepodobne zostavia pravicové strany SDKÚ-DS, KDH, SaS, a Most-Híd. Pozrime sa na to, čo tieto politické strany o rozvoji železníc na Slovensku majú vo svojich volebných programoch. Dôležité taktiež bude, čo sa z jednotlivých volebných programov dostane do Programového vyhlásenia vlády, ale na to si ešte musíme nejaký čas počkať. 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická Strana
 
2.7. DOPRAVA
2.7.99. Zrušíme nezmyselný projekt širokorozchodnej železničnej trate  100 DNÍ
 
Nezmyslený projekt širokorozchodnej železničnej trate cez naše územie nemá nijakú ekonomickú logiku. Slovensko by ním iba prišlo o stovky pracovných miest. Tento projekt preto okamžite zrušíme.
 
2.8. ENERGETIKA
2.8.104. Posilníme konkurenčné prostredie v sieťových odvetviach 100 DNÍ
 
Podstatne zlepšíme prostredie pre rozvoj konkurencie všade tam, kde je možné ju rozvíjať, najmä v obchode s elektrinou, plynom, v poštových službách alebo v železničnej doprave. Ľudia aj firmy musia mať skutočnú možnosť vybrať si dodávateľa elektriny alebo plynu z viacerých možností.

 
Sloboda a solidarita
 
59. BOD PROGRAMU
Bez dopadu na rozpočet verejnej správy
 
Záujmy investorov sa končia tam, kde sa končí diaľnica. Diaľničnú a rýchlocestnú sieť je nutné budovať kontinuálne a nie nárazovo s cieľom ohurovať voličov pred voľbami. Odhadujeme, že udržateľné tempo výstavby diaľnic je 60km ročne. Náklady predstavujú približne 2% HDP.
SaS navrhuje:
  • Stavať približne 60km diaľnic a rýchlociest ročne. Do roku 2014 najvyššiu prioritu venovať dokončeniu výstavby diaľnice D1 na úseku Bratislava – Košice (126 km). Následne a čiastočne súbežne investovať do výstavby úsekov Košice – Michalovce (46km) a diaľnice D4 (tzv. nultý obchvat Bratislavy, úsek Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji, 22 km). V rámci zvyšnej kapacity investovať prioritne do rýchlostnej komunikácie R2 (úsek Zvolen – Košice).
  • Zrušiť všetky aktivity štátu súvisiace s výstavbou širokorozchodnej železnice na Slovensku.
 
60. BOD PROGRAMU
Pozitívny dopad 5 mil €
Realita na Slovensku aj vo svete dlhodobo svedčí o tom, že štát nie je dobrým hospodárom. Štátne podniky hospodária neefektívne a uprednostňujú politické a osobné záujmy pred ekonomickými. Dosadzovanie neschopných politických nominantov a korupcia nie sú zriedkavé javy.
 
SaS navrhuje:
 
  • Sprivatizovať štátne podniky, napr. Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
  • Zrušiť Fond národného majetku a nevyhnutné zostávajúce aktivity začleniť pod agendu Ministerstva hospodárstva SR.

 
Kresťanskodemokratické hnutie
 
3. Silné mestá a regióny
 
Infraštruktúra pre Slovensko v 21.storočí
 
Výstavbou dopravnej infraštruktúry, vrátane verejnej dopravy v mestských aglomeráciách, sa odkloní tranzitná doprava a bude umožnené efektívnejšie napojenie prímestských oblastí s cieľom výrazne znížiť dopravné zaťaženie v intraviláne miest a tým zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v mestách. Budeme preferovať hromadnú osobnú dopravu pred individuálnou dopravou.
 
Budeme presadzovať modernizáciu kľúčových tranzitných úsekov cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry ako prostriedku dynamizovania rozvoja zaostávajúcich regiónov, severojužné prepojenia, južný cestný a železničný koridor Bratislava — Košice a Žilina — Košice výrazným posilnením financovania prostredníctvom fondov EÚ.
 
Presadíme transformáciu ŽSR na obchodnú spoločnosť (štátnu akciovú spoločnosť), rovnako i integráciu železničného Carga do európskej logistickej siete vstupom zahraničného investora.
 
KDH prehodnotí projekt predĺženia širokorozchodnej trate z Hanisky pri Košiciach do Bratislavy a podporí rozvoj prekladiskového uzla euroázijského významu za podpory EÚ a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými krajinami, osobitne Ruskom a Ukrajinou v oblasti už existujúcich prekladísk železničnej a kombinovanej dopravy na východnom Slovensku. Podporíme nové prepravné systémy železničnej, cestnej a vodnej kombinovanej dopravy, ktoré odľahčia cestnú sieť SR.
 

 
Most – Híd
 
Vo volebnom programe tejto politickej strany som nenašiel nič, čo by sa týkalo konkrétne železníc.
 


 
Smer – SD
 
Strana Smer-SD bola vo vláde, ktorá končí svoje funkčné obdobie.
 
Známe je, že táto strana ihneď po nástupe do vlády zastavila privatizáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko, a.s. Štát mohol zinkasovať približne 450 miliónov eur od rakúskej firmy Rail Cargo Austria a skupiny J&T.
 
Následne sa objavili úvahy o spojení slovenského carga s českým cargom a vytvorení spoločného podniku. Aj keď ministerstvo dopravy na tejto fúzii pracovalo, nerealizovala sa pravdepodobne z politických dôvodov.
 
Minulý rok vzhľadom na výrazný pokles prepravných výkonov na železniciach z dôvodu finančnej svetovej krízy vláda musela poskytnúť pôžičku Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko vo výške 166 mil. eur a Železniciam Slovenskej republiky poskytnúť 69,9 mil. eur na kompenzáciu výpadku z poplatkov za ŽDC.
 
Koncom minulého roku sa objavil Návrh legislatívneho zámeru nového usporiadania železničných spoločností, ktorého cieľom je zlúčenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), nákladného prepravcu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) a správcu infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a vytvorenie holdingovej spoločnosti pod názvom Slovenské železnice a.s.
 
Vo volebnom programe tejto strany sa k železniciam uvádza konkrétne toto:
 
Doprava, pošta a telekomunikácie
 
Vláda bude zabezpečovať rozširovanie kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčných dopravných služieb, užívateľsky prijateľnej dopravy, ekologicky a energeticky efektívnej a bezpečnej dopravy. Prioritou pritom bude pokračovanie vo výstavbe diaľničnej dopravnej siete výraznejšou mierou ako doteraz, čím dôjde, k plnohodnotnému diaľničnému spojeniu Bratislavy s Košicami a Banskou Bystricou ako základného prvku pre odstraňovanie regionálnych disparít. Medzi ďalšie priority bude patriť stabilizovanie podielu železničnej dopravy na prepravnom trhu, zvýhodňovanie verejnej hromadnej dopravy osôb prostredníctvom úhrady výkonov vo verejnom záujme, zvýšenie konkurencieschopnosti osobnej vlakovej dopravy.
 


 
 
Čo sa teda dá očakávať?
 
Pravdepodobne nová slovenská vláda prestane podporovať projekt predĺženia širokorozchodnej trate z Hanisky pri Košiciach do Viedne.
 
Pravdepodobné je tiež zastavenie legislatívneho procesu za účelom zlúčenia troch železničných spoločností do jednej holdingovej pod názvom Slovenské železnice, a.s., ktorý nie je v súlade s odporúčaniami EK.
 
Očakávať sa dá pokus o opätovnú privatizáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko, a.s., otázne je však za akú cenu, a či bude o túto spoločnosť mať ešte niekto záujem. 
 
Je pravdepodobné, že nová vláda bude hľadať a realizovať nepopulárne riešenia a opatrenia aj v oblasti železníc. Či to povedie aj k redukcii osobnej dopravy alebo k zvyšovaniu cestovného, tak na to si počkajme na Programové vyhlásenie, ktoré schváli nový parlament.
 
 
Zdroj: Volebné programy politických strán a verejné zdroje.
 

Home