eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin stanica Pieany
Peter, 18.06.2010 (65643 pretan)

elezniná stanica Piešany leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava hl. st. - ilina. Koajisko stanice je orientované v severojunom smere. Do juného zhlavia je zaústená taktie neelektrifikovaná koaj miestnej trate z Vrbového. Výpravná budova stanice je situovaná napravo od koajiska v smere z Bratislavy do iliny. V rámci výstavby V. koridoru bola stanica nedávno zrekonštruovaná. 

Do juného a severného zhlavia sú okrem traových koají zaústené aj vlekové koaje. Pri výstavbe V. elezniného koridoru v rokoch 2007 - 2008 bola táto stanica zrekonštruovaná. Zaústenie vleiek zostalo zachované, rovnako ako aj tra do elezninej stanice Vrbové. Na tejto miestnej trati bola osobná doprava zastavená ešte v 70-tych rokoch 20. storoia.
 
Rýchlik do Košíc
(stav v roku 2005)
Stanica Piešany
 
Návestidlá na severnom zhlaví stanice
Stanica Piešany
 
Mechanické závory na priecestí pred stanicou od Nového Mesta nad Váhom
Stanica Piešany
 
Priecestie chránené mechanickými závorami na junej strane stanice 
Stanica Piešany
 
Vlak IC z Košíc do Bratislavy
 Stanica Piešany
 
Pred rekonštrukciou stanice pre cestujúcich slúili tri úzke nástupiša pri koaji 3, 1 a 2 v poradí od výpravnej budovy. Po rekonštrukcii slúia pre osobnú dopravu tri nástupné hrany, a to pri novej koaji 3, 4 a 6. Pri koaji 3 pri výpravnej budove sa vybudovalo nové nástupište. Nové nástupište bolo vybudované aj medzi koajami 4 a 6, k nemu bol vybudovaný nový podchod, ktorého vyústenie je poveda výpravnej budovy. Hlavné priechodné koaje 1 a 2 sú bez nástupných hrán a umoujú prechod vlakom, ktoré v stanici nestoja (nákladné vlaky a IC vlaky). Nové bolo vybudované aj trakné vedenie a zabezpeovacie a oznamovacie zariadenie. Priecestia chránené mechanickými závorami zanikli, na junej strane bol vybudovaný nový podchod pre peších a cyklistov.
 
Výstavba podchodu june od výpravnej budovy
Stanica Piešany 
 
Rekonštrukcia koajiska stanice
 Stanica Piešany
 
Nové nástupište 2 medzi koajami 4 a 6
Stanica Piešany 
 
Rekonštrukcia prebiehala poas plnej prevádzky - IC do Bratislavy
Stanica Piešany 
 
Nové druhé nástupište a východ z podchodu
Stanica Piešany
 
Prieelie výpravnej budovy stanice Piešany
a provizórny príchod k vlakom
Stanica Piešany 
 
Interiér výpravnej budovy poas rekonštrukcie
 Stanica Piešany
 
Nové 1. nástupište a presvestlený prístrešok
 Stanica Piešany
 
Prvé nástupište pri výpravnej budove
 Stanica Piešany
 
Východ z podchodu je veda výpravnej budovy
Stanica Piešany 
 
Nový vzhad stanice Piešany
 Stanica Piešany
 
Druhé nástupište bolo vybudované na úkor zníenia potu staniných koají
(naavo koaj 6 a 8, napravo koaj 4, 2, 1 a 3)
Stanica Piešany
 
Vleková koaj a podchod, ktorý nahradil nebezpené priecestie (juh)
Stanica Piešany
 
Vchod do stanice z juhu
(tra do Vrbového, napravo dvojkoajná tra 120)
Stanica Piešany
 
Nová stanica v Piešanoch je pre cestujúcich a aj pre tu ijúcich obyvateov bezpenejšia a bezpochyby sa kultúra cestovania zvýšila. Zopár fotografií predchádzajúceho stavu z roku 2005 a poas rekonštrukcie stanice je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home