eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznica pre deti vo Vrtkach 2010 (2.)
Peter, 20.06.2010 (6943 pretan)

Z akcie, ktorá sa konala v rušovom depe Vrútky je tu uvedená krátka fotoreportá zo soboty. U v piatok však Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so Steam Story Agency Praha pripravil mimoriadnu jazdu parného vlaku z Vrútok cez Harmanec a Banskú Bystricu do Zvolena, a odtia cez Kremnicu spä do Vrútok. Niekoko fotografií z tejto jazdy je v tejto fotoreportái.

Na mimoriadnom vlaku boli dva parné rušne, nulkový Albatros 498.022 a na príprahu Zelený Anton 487.007. Vo Zvolene si rušne vymenili poradie. Za parným vlakom išiel poiarny vlak, ktorý zamaskovaný za nákladný vlak mal na ele motorový ruše T 679.1168 (Sergej) a na postrku bol pilštik T 466.0254.
 
Zelený Anton 487.007 na mimoriadnom vlaku - Vrútky
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
  
Mimoriadny parný vlak - Harmanec jaskya
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
 Mimoriadny vlak
 Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny parný vlak a poiarny vlak
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
 
 Motorový ruše T 679.1168 na poiarnom vlaku
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
 
Motorový ruše T 466.0254 (pielstick) na postrku
Mimoriadny vlak
 
 Albatros 498.022 vo Zvolene
Mimoriadny vlak 
  
Zelený Anton 487.007 - Zvolen
Mimoriadny vlak 
 
T 679.1168 Sergej a Albatros498.022 - Zvolen
 Mimoriadny vlak
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak vo Zvolene na ele s ruom 498.022Mimoriadny vlak 
 
Mimoriadny parný vlak v Kremnici
Mimoriadny vlak 
 
pilštik T 466.0254 v Kremnici
Mimoriadny vlak
 
Kremnické Bane
 Mimoriadny vlak
 
Text: Ing. Peter Páteek, fotografie © Rastislav urec

Home