eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V
Vluka v Maarsku
admin, 22.06.2010 (4779 pretan)

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od piatku 25. júna do nedele 27. júna 2010 budú štyri osobné vlaky (Os) v úseku Štúrovo – Szob – Budapeš Nyugati jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku. Dôvodom sú stavebné práce na elezninej infraštruktúre. 

Všetky medzištátne EuroCity vlaky do a z Maarska budú jazdi bez obmedzení poda platného cestovného poriadku.
 
Vlaky so zmenenými príchodmi a odchodmi (doplnenie  informácií zo strany maarských elezníc MAV):
 
Štúrovo – Budapeš 
  • Os 2135 (od piatku 25. júna do nedele 27. júna 2010) bude zo Štúrova odchádza o 9.34 h, z Chaby o 9.43 h. Do elezninej stanice Szob bude prichádza o 9.46 h a do Budapešti Nyugati o 10.54 h,
  • Os 2111 (od piatku 25. júna do nedele 27. júna 2010) bude zo Štúrova odchádza o 18.34 h, z Chaby o 18.43 h. Do elezninej stanice Szob bude prichádza o 18.46 h a do Budapešti Nyugati o 19.54 h.
Budapeš – Štúrovo 
  • Os 2112 pôjde v sobotu 26. júna a v nedeu 27. júna 2010 z Budapešti Nyugati o 8.07 h, zo Szobu o 9.12 h, z Chaby o 9.15 h a v Štúrove ukoní cestu o 9.24 h,
  • Os 2136 pôjde v sobotu 26.  júna a v nedeu 27. júna 2010 z Budapešti Nyugati o 17.07 h, zo Szobu o 18.12 h, z Chaby o 18.15 h a v Štúrove ukoní cestu o 18.24 h.
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

 


Home