eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze M 283.0
Peter, 27.06.2010 (16503 pretan)

Na 12. stretnutí historickej elezninej techniky bol aj motorový voze Aamot 23 „Arpád“ z Maarska. V rokoch 1942 a 1943 boli pre Slovenské eleznice dodané štyri motorové vozne pod oznaením radu M 283.0, ktoré vyrobila maarská fabrika Ganz. Nasledujúci lánok bude venovaný tomuto motorovému vozu. Dvojica štvornápravových vozov premávala na motorových rýchlikoch „Tatran“ z Bratislavy do Košíc. 

Technické údaje motorového voza radu M 283.0:
 
oznaenie
M 283.0
 
výrobca
Ganz, Budapeš (Maarsko)
 
rok výroby
1942 - 1943
 
rozchod
1 435
 mm
usporiadanie náprav
B´2´
 
maximálna povolená rýchlos
110
km/hod
hmotnos
39,5
t
dka cez nárazníky
22 600
mm
rázvor hnacieho podvozka
3 950
mm
rázvor beného podvozka
3 400
mm
rázvor celkový
19 075
mm
vzdialenos otoných apov
15 400
mm
výška skrine nad TK
3 300
mm
šírka skrine
1 985
mm
priemer kolies
920
mm
poet miest na sedenie
72
 
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
Ganz-Jendrassik typ VI JaT 170/240
 
 - výkon motora
160/220
kW/HP
 - otáky motora
1 200
min.-1
 - poet valcov
6
 
prenos výkonu
mechanický
 
vykurovanie
teplovodné
 
 
Motorový voze radu M 283.0 mal dva otoné podvozky, jeden bený a druhý bol hnací. Hnací podvozok mal zväšený rázvor o 550 mm na 3950 mm.
 
Motorový voze Aamot 23
 Aamot 23
 
Výkres MV 283.0
Aamot 23
 
Motorový voze Aamot 23
Aamot 23 
 
Skria motorového voza bola symetricky rozdelená. Na oboch koncoch voza je umiestnená kabína so stanovišom strojvodcu. Na jednej strane je za kabínou strojova, na druhej strane je za kabínou oddiel pre batoinu. Motorový voze má dva oddiely pre cestujúcich. Celkový poet miest na sedenie je 72 (64+8). Sedadlá sú usporiadané 2+2. Vykurovanie oddielov je teplovodné od naftového motora. Medzi oddielmi pre cestujúcich je krátka spojovacia chodba, v ktorej je po strane umiestnené bunka WC. Na oboch stranách sú dvoje dvojdielnych dverí, ktoré vedú do nástupného priestoru. Z neho vedú dvere do oddielu pre cestujúcich a na jednej strane do batoinového oddielu, na druhej strane do strojovne. Do kabíny strojvodcu sa vchádza z oddielu pre batoinu na jednej strane, resp. cez strojovu na druhej strane.
 
Krytý podvozok
Aamot 23 
 
Štítok Aamot 23
Aamot 23 
  
Do motorových vozov bol montovaný šesvalcový, vodou chladený naftový motor konštrukcie Ganz-Jendrassik typ VI JaT 170/240. Motor má zdvih piestov 170 mm a priemer valcov 230 mm. Výkon motor je 240 HP pri otákach 1250 min-1. Prenos výkonu na hnacie nápravy je mechanický prostredníctvom pästupovej prevodovky Ganz, ktorá slúi zárove pre reverzáciu. Celý agregát prevodovky bol zabudovaný v hnacom podvozku. 
 
Interiér motorového voza Aamot 23
Aamot 23 
 
Stolík, okno a popolníky
 Aamot 23
 
Prechodová chodba do druhého oddielu pre cestujúcich
Aamot 23
 
Skria motorového voza bola tmavo ervenej (višovej) farby. Motorové vozne radu M 283.0 boli v prevádzke vyše 20 rokov. Vyradené z prevádzky boli v roku 1964, jeden motorový voze bol upravený a vyuíval sa na prehliadku trolejového vedenia.  
 
Postranná chodba v strojovni
 Aamot 23
 
Motorový voze Aamot 23
Aamot 23
  
Motorový voze Aamot 23
Aamot 23 
 
Informácie o motorových vozoch S/SD radu M 283.0, resp. MÁV Aamot 23 sú uvedené v literatúre a na internete: 
  • Ing. Jindich Bek: Atlas lokomotiv, II díl motorová a elektrická trakce, Nadas Praha 1971
  • Wikipedia

Home