eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue 755.001-5
Peter, 01.07.2010 (18720 pretan)

Na akcii pre deti, ktorá sa kadorone koná vo vrútockom depe, je moné vidie zaujímavý exponát. Je ním motorový ruše 755.001-5, ktorý vznikol prestavbou motorového ruša 753.055-3 v OS Zvolen poda projektov spolonosti Martinská mechatronická. Niekoko informácií o tomto rušni, ktorý dostal pomenovanie „Tatranský orol“, je v nasledujúcom lánku.

Základné technické údaje: 
rad
755
 
predchádzajúce oznaenie
reko T478.3
 
výrobca
KD Praha (T478.3)
Martinská Mechatronická
OS Zvolen, a.s.
 
rok výroby
1997
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
Bo´Bo´
 
maximálna povolená rýchlos
100
km/hod
hmotnos
72,0
t
dka cez nárazníky
17 070
mm
šírka skrine
2 950
mm
výška skrine nad TK
4 150
mm
rázvor podvozka
2 400
mm
rázvor celkový
11 400
mm
vzdialenos otoných apov
9 000
mm
priemer kolies (nových)
1 000
mm
minimálny polomer oblúka
100
m
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
Pielstick 12 PA 4-185 Loko
 
 - výkon motora
1 470
kW
 - otáky motora
1 500
min.-1
 - poet valcov
12
 
objem palivovej nádre
3 500
l
prenos výkonu
elektrický AC-DC
 
trakný generátor
Danubius Elektrik, Bratislava
 
typ trakných motorov
TE 005E
 
 - poet trakných motorov
4
 
 - príkon
300/300
kW
maximálna aná sila
180
kN
výkon elektrodynamickej brzdy
1 215
kW
vzduchový kompresor
Atmos SE 180
 
priebená samoinná brzda
Dako BS2
 
priamoinná brzda
Dako BP
 
vlakové kúrenie
elektrické
 
 
Hlavný rám ruša je na pôvodné podvozky uloený pomocou gumeno-kovových stpikov. Rám ruša je na oboch elách zosilnený doplnením deformaných prvkov, ktoré sú umiestnené pred elo rámu, ím je ruše oproti pôvodnému dlhší. 
 
Oznaenie ruša na boku skrine
755.001-5 
 
Ruše je skriového vyhotovenia, na oboch koncoch je umiestnená kabína strojvodcu, medzi ktorými je strojova. V strojovni je jedna úzka priechodná postranná chodba. Skria a obe kabíny sú vyrobené z laminátu, asti laminátových panelov sú uchytené k pôvodnej priehradovej konštrukcii. Nová kabína má aerodynamický tvar.
 
Spaovací motor Pielstick 12 PA 4-185 Loko
755.001-5
 
Pomocné zariadenia sú poháané elektromotormi
755.001-5
 
Do motorového ruša bol dosadený nový, výkonnejší spaovací (naftový) dvanásvalcový motor Pielstick 12 PA 4-185 Loko zo ZS TEES Martin. Spaovací motor je prostredníctvom prunej spojky spojený s trakným alternátorom, alej s pomocným alternátorom a vykurovacím alternátorom. Alternátory vyrobila spolonos Danubius Elektrik, Bratislava. Prenos výkonu je elektrický (striedavý/jednosmerný). Do ruša bola namontovaná elektrodynamická brzda s výkonom 1215 kW. Pomocné zariadenie, ventilátory vodného chladenia spaovacieho motora ventilátory chladenia trakných motorov a skrutkový kompresor Atmos SE 180 Lok, sú poháané elektromotormi. Ostatné zariadenia pneumatickej brzdy (Dako BS-2 a Dako BP) zostali pôvodné. Ruše má elektronický rýchlomer Metra LT a vlakový zabezpeova AD LS-90. V kabíne rušovodia je vpredu pult s ovládacími a kontrolnými prístrojmi. Riadenie a diagnostiku funkcií ruša zabezpeoval riadiaci mikroprocesorový systém Woodward.
 
Stanovište rušovodia v 755.001-5
755.001-5 
 
Spodok ruša, podvozky a palivová nádr sú strednej sivej farby, skria ruša je tmavomodrej a fialovej farby. Na ráme nad nárazníkmi sú umiestnené návestné svietidlá bielej a ervenej farby, v hornej asti ela v osi ruša sú umiestnené dva reflektory.
 
Motorový ruše 755.001-5
(stále s logom SR, ale zrejme patrí ZSCS)
 755.001-5
 
Motorový ruše 755.001-5 bol verejnosti predstavený v roku 1997 na vetrhu v Brne a v roku 1998 v Nitre, kde získal ocenenie „Národnú cenu za dizajn 1997“. Motorový ruše nebol nasadený do riadnej prevádzky a nerealizovali sa ani alšie prestavby rušov 753 na rad 755. Jediný vyrobený ruše radu 755 je odstavený v rušovom depe vo Vrútkach, kde si ho môe verejnos pozrie pri rôznych slávnostných príleitostiach.
 
Pouité zdroje: 
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M - Motorové lokomotivy D, ZSSK, prmyslu, M-Presse s.r.o. 2009,
  • Jaromír Bittner a kol.: malý atlas lokomotiv 2007, Gradis Bohemia, 2006,
  • osobné poznámky autora.

Home