eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Vlaky v seku Koice Preov op poda cestovnho poriadku
admin, 01.07.2010 (7317 pretan)

BRATISLAVA 1. júla 2010 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko a. s. (ZSSK) oznamuje, e od stredy 30. júna 2010 od 18.00 h jazdia všetky vlaky ZSSK medzi elezninými stanicami Košice – Kysak – Prešov – Lipany – Plave a spä poda platného cestovného poriadku. 

Správca infraštruktúry (SR) ukonil opravu traovej koaje a trakného vedenia, ktorá sa zaala 4. júna 2010 pre zosuv pôdy po povodniach.
 

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Home