eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Mimoriadne vlaky na festival Baant Pohoda 2010
admin, 06.07.2010 (5074 pretan)

BRATISLAVA 2. júla 2010 (ZSSK)  - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) vypraví aj tento rok mimoriadne vlaky pre úastníkov hudobného festivalu Baant Pohoda 2010, ktorý sa uskutoní v doch 8. a 11. júla 2010 v Treníne. V mimoriadnych vlakoch neplatia cestovné lístky zakúpené v osobných pokladniciach ZSSK. Cestovné lístky je moné si kúpi len prostredníctvom internetovej stránky www.ticketportal.sk.

Mimoriadne vlaky na festival Baant Pohoda 2010:
 
Štvrtok 8. júla 2010
 
  • expres Košice 2013 z Košíc do Trenína. Z Košíc odchádza o 12.45 h. Vlak zastavuje v elezniných staniciach Kysak (odchod o 13.01 h), Spišská Nová Ves (odchod o 13.44 h), Poprad-Tatry (odchod o 14.03 h), Liptovský Mikuláš (odchod o 14.49 h), Ruomberok (odchod o 15.21 h), Vrútky (odchod o 15.49 h) a ilina (odchod o 16.20 h). V Treníne ukoní cestu o 17.19 h.
 
Nedea 11. júla 2010
 
  • expres Košice 2013 z Trenína do Košíc. Z Trenína odchádza o 10.52 h, alej zastavuje v elezniných staniciach ilina o 11.52 h, Vrútky o 12.22 h, Ruomberok o 12.50 h, Liptovský Mikuláš o 13.08 h, Poprad-Tatry o 13.50 h, Spišská Nová Ves o 14.10 h, Kysak o 14.49 h a v Košiciach ukoní cestu o 15.03 h.
Podrobnosti o cestovaní mimoriadnym vlakom nájdete na internetovej stránke www.ticketportal.sk, informácie o festivale Baant Pohoda 2010 sú na stránke www.pohodafestival.sk.

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188 elezninej spolonosti Slovensko, a. s., na internetovej stránke www.slovakrail.sk
 

Home