ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Fotoreport´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Że
TraŁ PieÜŁany ľ VrbovÚ na jeden de˛ o×ila
Peter, 16.07.2010 (10634 preŔÝtanÚ)

Uplynulú sobotu (10. júla 2010) sa konal vo Vrbovom jarmok. Pri tejto príle×itosti ObŔianske zdru×enie ╚ango v spolupráci so SpoloŔnosŁou Pova×skej dráhy Äilina pripravilo mimoriadne jazdy z PiešŁan do Vrbového. Jazdy pre verejnosŁ boli celkom štyri ka×dým smerom. V nasledujúcej fotoreportá×i je uverejnených niekożko fotografií z tejto akcie.

Miestna ×eleznica PiešŁany - Vrbové bola do prevádzky uvedená d˛a 27. októbra 1906. TraŁ je krátka, jej dň×ka je len 11,2 km. Na trati boli dve zastávky PiešŁany háj a Krakovany. Medzi nimi le×í jedna ×elezniŔná stanica Trebatice, z ktorej odboŔovala 4 km dlhá traŁ do Rakovíc. Súbe×ne so ×elezniŔnou traŁou vedie aj okresná cesta. TraŁ z PiešŁan do Vrbového kri×uje okresné cesty na dvoch miestach, na viacerých miestach traŁ kri×uje miestne a pożné cesty. Poslednou stavbou na trati do Vrbového bol ×elezniŔný most ponad diażnicu D 61. OdboŔka z Trebatíc do Rakovíc neexistuje, bola u× dávnejšie zrušená a znesená.
 
TraŁ PiešŁany - Trebatice - Vrbové/Rakovice
TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Podża cestovného poriadku z roku 1974-75, ktorý mám k dispozícii, osobné vlaky z PiešŁan do Vrbového ešte premávali.
 
TraŁ 33d PiešŁany – Vrbové (CP 1948)
TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Dokonca podża cestovného poriadku z roku 1964-65 priame osobné vlaky premávali aj medzi PiešŁanmi a Rakovicami.
 
TraŁ 38a PiešŁany – Vrbové a 38b Trebatice - Rakovice
TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
TraŁ je u× viac rokov bez pravidelnej osobnej a nákladnej, v súŔasnosti je pova×ovaná asi za vleŔku, na trati ani nie sú ×iadne ×elezniŔné znaŔky, Ŕi u× na trati alebo v staniciach, len pred stanicou PiešŁany je vchodové návestidlo s predzvesŁou. Äeleznice Slovenskej republiky vyu×ili priestor staníc v Trebaticiach a vo Vrbovom na prechodné uskladnenie kożajových polí z rekonštruovanej trate 120, resp. výstavby koridoru. TraŁ do Vrbového je zaústená do ju×ného zhlavia stanice PiešŁany, na tejto skutoŔnosti sa nezmenilo niŔ ani po modernizácii tejto stanice, o ktorej som tu uviedol struŔné informácie. O traŁ má záujem ObŔianske zdru×enie ╚ango, ktoré tu u× viackrát usporiadalo preteky na šliapacích drezinách. Chcem popriaŁ tomuto obŔianskemu zdru×eniu úspech pri realizácii jeho zámerov a zárove˛ po´akovaŁ za to, ×e v spolupráci so SpoloŔnosŁou Pova×skej dráhy Äilina pripravili zaujímavú akciu.
 
Zárove˛ chcem po´akovaŁ RasŁovi, ktorý mi zaslal fotografie z akcie.
 
Motorák do Vrbového (1) 
TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Motorák do Vrbového (2)
TraŁ PiešŁany – Vrbové 
 
Motorák do Vrbového (3)
 TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Vrbové, koneŔná vystupovaŁ...
 TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
ZaŔína obiehanie prívesného voz˛a vo Vrbovom (1)
TraŁ PiešŁany – Vrbové 
 
Obiehanie prívesného voz˛a vo Vrbovom (2)TraŁ PiešŁany – Vrbové 
 
Obiehanie prívesného voz˛a vo Vrbovom (3)
 TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Obiehanie prívesného voz˛a vo Vrbovom (4)
TraŁ PiešŁany – Vrbové 
 
Vrbové
 TraŁ PiešŁany – Vrbové
 
Pri návrate do PiešŁan motoráŔik prechádza ×st. Trebatice
TraŁ PiešŁany – Vrbové 
  
Text: Ing. Peter PáteŔek
Fotografie: © Rastislav ¤urec & Ing. Peter PáteŔek

 


Home