eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy
admin, 25.08.2010 (81616 pretan)

BRATISLAVA 25. augusta 2010 (ZSSK) - Poas výstavby cestnej komunikácie medzi obcami Richnava – Kluknava nahradia autobusové linky dva páry vlakov elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Mimoriadne vlaky budú jazdi denne od 26. augusta do 6. októbra 2010 v úseku Margecany – Krompachy. Upozornenie: Zmena od 13. septembra 2010.
 

Z Margecian budú odchádza o 7.23 h a o 13.35 h.

Z Krompách budú odchádza o 10.30 h a o 14.15 h.

Súpravy budú zostavené z modernizovaných motorových vozov série 812 a prípojného voza.  Vlaky budú jazdi na základe poiadavky Košického samosprávneho kraja.
 
Margecany – Krompachy
(26. augusta – 6. októbra 2010)
stanica
príchod
odchod
 
príchod
odchod
Margecany
-
7:23
 
-
13:35
Kluknava
7:29
7:30
 
13:41
13:42
Richnava
7:32
7:33
 
13:44
13:45
Krompachy
7:39
-
 
13:51
-
 
Krompachy – Margecany
(26. augusta – 6. októbra 2010)
stanica
príchod
odchod
 
príchod
odchod
Krompachy
-
10:30
 
-
14:15
Richnava
10:37
10:38
 
14:22
14:23
Kluknava
10:40
10:41
 
14:25
14:26
Margecany
10:47
-
 
14:32
-

Cestovný poriadok

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko, a. s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
 

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home