Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Hlavné otázky v oblasti železničnej dopravy
Peter, 11.10.2010 (6883 prečítané)

Minulý týždeň dostali viacerí ministri slovenskej vlády úlohu. Výsledkom majú byť konkrétne návrhy na zlepšenie finančnej situácie štátu. V nasledujúcom článku je uvedený návrh opatrení, ktoré sa týkajú železničnej dopravy.
 

Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií
 
Opatrenia smerujúce k úsporám výdavkov verejných financií musia byť založené na dvoch základných princípoch.
 
A. Verejný sektor by mal robiť len také činnosti, ktoré dokáže robiť skutočne efektívnejšie ako súkromný sektor.
 
B. Verejné výdavky by sa mali realizovať maximálne transparentne
a efektívne.  
 
 
vlak
 
 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
Medzi najväčšie problémy verejných financií patria dlhodobo železničné spoločnosti. Tvoria obrovské straty a vláda už dlho nemá odvahu ani začať tieto problémy riešiť. Preto je nevyhnutné čo najskôr zadefinovať ciele vlády v oblasti železničnej dopravy a následne konkrétne kroky na ich dosiahnutie.
 
Medzi hlavné otázky patrí: 
  • podpora konkurencie v osobnej železničnej doprave, 
  • zefektívnenie fungovania Železníc SR pri správe železničnej dopravnej cesty,
  • vstup investora do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. 
  • alebo analýza efektívnosti vysokých investícií do modernizácie železničných tratí.
Vláda musí zadefinovať aké služby od železničných spoločností očakáva - ktoré trate sa majú prevádzkovať, koľko železničných spojení má fungovať a očakávania vlády od železničných spoločností na umelé udržiavanie zamestnanosti. A následne je potrebné definovať verejné zdroje, ktoré sú na to potrebné.
 
 vlak

Zadanie je známe, položené otázky sú zrozumiteľné. Do konca tohto roku by mali byť známe aj odpovede. Ako sa s úlohou popasuje minister dopravy uvidíme o pár mesiacov.

 

Home