eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Oslavy 100. vroia trate Nemov Lednick Rovne (SR)
Peter, 30.10.2010 (11821 pretan)

Dnes, v sobotu 30.10.2010, bol prvý de osláv stého výroia uvedenia do prevádzky elezninej trate Nemšová - Lednické Rovne. Pri tejto slávnostnej príleitosti boli zavedené aj mimoriadne vlaky na tejto trati, na ktorej bola osobná doprava zastavená 3. februára 2003.

Tra Trenianska Teplá – Nemšová – Lednické Rovne má v cestovnom poriadku íslo 124. Osobná doprava je však v úseku Nemšová - Lednické Rovne od 3. februára 2010 zastavená. Na dnešné oslavy som sa tešil. Do Lednických Rovní som u viackrát išiel, ale z iných dôvodov. Dnes som tam išiel kvôli oslavám.
 
Nemšová - tra 124
Tra 124
 
Najprv som sa zastavil v Nemšovej. Tu na stanici postávali prví návštevníci, ktorí akali na parný vlak z Prievidze, ktorý pokraoval do Lednických Rovní. Kede som mal dos asu a medziasom sa z Lednických Rovní vracal motorový vlak „Hurvínek“ M 131.1443, išiel som ho poka do Pruského, medziahlej elezninej stanice na trati 124. 
 
elezniná stanica Pruské - tra 124
Tra 124
  
Potom som sa vrátil do Nemšovej, kam prišiel aj oakávaný parný vlak na ele s Ušatou.
 
Parný vlak vchádza do stanice Nemšová
 Tra 124
 
Po príchode parného vlaku 
 Tra 124
 
Tu som spolone s ostatnými prítomnými pokal na príchod parného vlaku z Trenianskej Teplej. Krátko na to prišiel z Lednických Rovní aj motoráik Hurvínek a stanica sa v Nemšovej zaplnila. Pri takejto slávnostnej príleitosti nesmie chýba kultúrny program, ktorý tu bol v podaní dychovej kapely a folklórneho speváckeho zboru.
 
Oslavy v plnom prúde
Tra 124
 
Dychová kapela  Tra 124
  
Ke sa blíil as odchodu parného vlaku do Lednických Rovní, rozlúil som sa zo stanicou v Nemšovej a šiel som niekam na tra. Na trati z Nemšovej do Lednických Rovní, ktorá vedie v severojunom smere, sú dve priecestia s hlavnou cestou II/507. Na priecestiach sú zabezpeovacie zariadenia, take o príchode vlaku sú vas vodii informovaní. Medzitým som odfotil ešte hurvínka pri jeho návrate do Trenianskej Teplej.
 
Motorový vlak z Lednických Rovní prišiel do NemšovejTra 124
  
Na parný vlak som pokal na trati a v Pruskom, tu v elezninej stanici parný vlak stál. Potom som išiel rovno do Lednických Rovní. Tu sa mal odohra dramatický príbeh oslobodenia parného vlaku. Ten nastal po vystúpení cestujúcich, ktorých bolo dos vea.
 
Ušatá cvála do Lednických Rovní  - Tra 124
Tra 124
 
Pruské - tra 124
 Tra 124
 
Tra 124 -  boje v km 17,3
Tra 124
 
Do útoku!
 Tra 124
 
Po utíšení našastie bezkrvavých bojov bolo treba obehnú súpravy vlakov. Menší problém nastal s kúmi od výhybiek, ktorých bolo síce vea, ale chýbal ten pravý. Všetko sa nakoniec podarilo úspešne vyrieši a rušne mohli posunova.  
 
Ktorý je ten pravý? 
Tra 124
 
 
Tra 124
 
Medzitým do stanice dorazil aj poiarny vlak na ele v Karkulkou. 
 
Motorový ruše na ele poiarneho vlaku
Tra 124
 
Parný ruše 464.001 posunuje
Tra 124
 
elezniná stanica Lednické Rovne
Tra 124
 
Po posune bol parný vlak pripravený na odchod do Trenianskej Teplej a Prievidze, kde má svoje depo.
 
Návrat do Nemšovej
Tra 124
 
Odchod z Pruského
Tra 124
 
Krátko po odchode vlaku som aj ja zašiel na miesto na trati, aby som túto udalos zadokumentoval.
 
Poiarny vlak pri návrate do Nemšovej
Tra 124
  
Kee za parným vlakom musí ís na tratiach SR aj poiarny vlak, akal som v stanici Pruské aj na karkulku.
 
A ešte jeden motorový vláik cieovej staniceTra 124
 
Posledným mimoriadnym vlakom na trati dnes bol opä motoráik. Na ten som si pokal pred Lednickými Rovniami. Po jeho prechode som ešte zašiel na stanicu, kde motorový vlak mal pred spiatonou cestou krátku prestávku.
 
A jeho odchod Trenianskej Teplej Tra 124
 
Slávnostnú atmosféru pripomínali aj krásne historické rovnošaty elezniiarov
 Tra 124        Tra 124
 
Viac fotografií z dnešnej slávnostnej akcie je vo fotoalbume. Chcem poakova všetkým, ktorí sa priinili a realizovali túto krásnu spomienkovú akciu. Pri rozhovore s miestnymi som cítil aj sklamanie zo zastavenia osobnej dopravy, viacerí hovorili, e vlaky mali chodi a do Trenína a boli by tak aj plnšie. Tým, ktorí dnes nestihli zájs na oslavy storonice, chcem len pripomenú, e ešte zajtra majú monos sa na tejto trati zvies motorovým vlakom. Na záver by som mal otázku na kompetentných. o sa vlastne ušetrilo zastavením osobnej dopravy na tejto trati? 

Svisiace lnky:
Tra 124: Trenianska Tepl - Nemov - Lednick Rovne (27.09.2007)


Home