eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 120
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom
Peter, 01.12.2010 (61237 pretan)

elezniná stanica v Novom Meste nad Váhom leí na trati 120 z Bratislavy do iliny. elezniné spojenie Nového Mesta nad Váhom s Bratislavou bolo otvorené u 2. júna 1876. Odvtedy elezniná stanica viackrát zmenila svoju podobu. Naposledy v roku 2007 v rámci výstavby V. koridoru.

elezniná stanica v Novom Meste nad Váhom leí v km 99 poda cestovného poriadku (99,075 poda ZCP). Stanica je orientovaná v severojunom smere. Stanica je odbonou pre tra 121 do Vrboviec a Velké nad Velikou (D), preto sa v stanici nachádza aj menšie depo, ktorom sú deponované motorové a prívesné vozne premávajúce na tejto trati. Tra 121 je do stanice zaústená z juhu a spolu s achtickou spojkou vytvára koajový triangel. 
 
Výpravná budova
Nové Mesto nad Váhom
 
Výpravná budova leí na avej strane v smere z Bratislavy do iliny. V priestore pred výpravnou stanicou z ulice je i autobusová stanica.
 
Predstaniné námestie
Nové Mesto nad Váhom
 
Elektrická jednotka radu 560
Nové Mesto nad Váhom
 
V rámci výstavby V. koridoru bola stanica v roku 2007 zásadne prestavaná, priom boli vybudované nové nástupištia s bezbariérovým prístupom pre imobilných cestujúcich. Najprv bola vylúená doprava na asti dopravných koají nepárnej skupiny. 
 
Výstavba nového ostrovekového nástupiša 2
Nové Mesto nad Váhom 
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Severná as stanice poas výstavby
Nové Mesto nad Váhom
 
Juná as stanice
Nové Mesto nad Váhom
 
Pokraujúca výstavba
Nové Mesto nad Váhom
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Severné zhlavie po rekonštrukcii
Nové Mesto nad Váhom
 
Koaj . 1 a 2 sú prejazdné. Pre zastavovanie osobných vlakov a rýchlikov na trati 120 je urená koaj 4 pri prvom nástupišti a koaje 3 a 7 pri druhom nástupišti.
 
Odchodové návestidlá na severnom zhlaví
Nové Mesto nad Váhom
 
 Nové nástupište 1 a ostrovekové nástupište 2
Nové Mesto nad Váhom
 
Nástupište 1a je urené pre vlaky do Vrboviec, pri ktorom je kusá koaj 6a.
 
Nástupište pre tra 121
Nové Mesto nad Váhom
 
Pred juným vchodom do stanice bolo predtým frekventované elezniné priecestie, ktoré bolo v rámci prestavby zrušené a nahradené novovybudovaným podjazdom pre motorové vozidlá a peších.
 
Stavadlo a bývalé priecestie
Nové Mesto nad Váhom
 
Juný vchod do stanice - naavo miesto po zrušenej vlekovej koaji
Nové Mesto nad Váhom
 
Výstavba podjazdu
Nové Mesto nad Váhom
 
Nový podjazd zvýšil bezpenos a plynulos cestnej dopravy
Nové Mesto nad Váhom
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Stanica v Novom Meste nad Váhom je zatia poslednou zrekonštruovanou stanicou v rámci výstavby V koridoru. Niekoko fotografií stanice poas rekonštrukcie a po jej ukonení je vo fotoalbume. © autor.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home