eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vstava historickej techniky na hlavnej stanici v Bratislave dnes skonila
Peter, 04.12.2010 (5436 pretan)

Od 30. novembra dodnes 4. decembra 2010 bola na hlavnej stanici v Bratislave výstava historickej techniky. Pretoe cez týde mi na návštevu nezostával as, tešil som sa na sobotu. Aj vaka peknému poasiu sa na hlavnú stanicu oplatilo zájs. Pár záberov parného ruša 498.104 Albatrosa je v nasledovnej fotoreportái.

Výstavy historickej elezninej techniky majú v Bratislave dlhšiu tradíciu. Niekedy, pred pár rokmi, sa konali ešte na stanici filiálka v centre mesta. No u viac rokov bola výstava realizovaná na hlavnej stanici.
 
498.104 Albatros
Výstava HKT v Bratislave
 
Parný ruše 498.104 Albatros
Výstava HKT v Bratislave
  
Tohtoronú výstavu tvorilo niekoko historických vozov a parný ruše 498.104 Albatros. Salónny voze bol lne pre VIP návštevníkov.
 
498.104 Albatros
Výstava HKT v Bratislave 
 
498.104 Albatros
 Výstava HKT v Bratislave
 
Dos nezvyajne tohto roku na Bratislavu pôsobí snehová nádielka, ale je to tak, v Bratislave je dostatok snehu a všetci z toho majú obrovskú rados, elezniiarov nevynímajúc.
 
Salónny voze len pre VIP
Výstava HKT v Bratislave
 
Poštový voze s koajišom Výstava HKT v Bratislave 
 
498.104 Albatros - detail
 Výstava HKT v Bratislave
 
Takto zasneenú stanicu v Bratislave je niekedy problém odfoti, ale v tomto roku je to moné...
 
498.104 Albatros na hlavnej stanici
 Výstava HKT v Bratislave
 
Para 498.104 Albatros
 Výstava HKT v Bratislave
 
Ak ste nestihli výstavu, nesmúte, zajtra 5.12.2010 máte príleitos sa parným vlakom previez na trase Bratislava - Leopoldov - Galanta - Bratislava.  Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Home