Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Peter, 26.01.2011 (60429 prečítané)

Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa leží v km 73 na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati 173 Červená Skala – Margecany. Trať bola budovaná v 30-tych rokoch 20. storočia. Prevádzka v úseku Telgárt – Ľadová Jaskyňa začala 28. septembra 1934, úsek Ľadová Jaskyňa – Mlynky bol otvorený 3. decembra 1935. Ľadová Jaskyňa je pôvodný názov stanice.

Železničná stanica má štyri koľaje, z toho tri dopravné (č. 1, 2 a 3) a jednu manipulačnú (č. 5). Pred vchodom do stanice od Červenej Skaly je most s hornou mostovkou. Most má dve polia, jedno nad riekou Hnilec a druhé nad štátnou cestou I/67.
 
Oceľový most nad riekou Hnilec a cestou I/67
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Vchod do stanice od Červenej Skaly
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Margecianske zhlavie (zľava doprava koľaj č. 2, 1, 3, 5)
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
  
Pre cestujúcich a železničný personál slúži menšia prijímacia budova.
 
Výpravná budova
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Výpravná budova z príjazdovej cesty
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
  
V stanici je pri manipulačnej koľaji vybudovaná nakladacia rampa a koľajová váha. Dnes sa tu už len ojedinele nakladá drevo. Výhybky sú ručne prestavované, domček pre výhybkára je na každom zhlaví.
 
Koľajisko stanice
- nástupišťa pri koľaji č. 1 a 3 majú pevný povrch
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Mimoriadny parný vlak v stanici
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 
 
Ešte v roku 2007 boli na oboch vchodoch stanice mechanické vchodové návestidlá („L“ a „S“). Tieto však boli neskôr nahradené svetelnými.
 
Mechanické vchodové návestidlo od Červenej Skaly
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Mechanické vchodové návestidlo od Margecian
 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Príjazd k stanici je krátkou príjazdovou cestou zo štátnej cesty I/67, ktorá vedie z Rožňavy do Popradu. Dobšinská Ľadová Jaskyňa je miestnou časťou obce Stratená. Známa je predovšetkým ľadovou jaskyňou, ktorá sa tu nachádza. Ľadová jaskyňa patrí medzi naše najvýznamnejšie národné prírodné pamiatky, a je i súčasťou svetového prírodného dedičstva. Jaskyňa nie je otvorená celoročne. Ľadovú výplň, ktorú v jaskyni tvorí viac ako 110 tisíc m3 ľadu, môžu návštevníci obdivovať od 15. mája do konca septembra každý deň, okrem pondelka.  
 
Rýchlik Horehronec pod Ostrou skalou
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
 
Okrem ľadovej jaskyne sa v blízkosti nachádza prírodná rezervácia Ostrá skala. Milovníkom železníc a fotografom je miesto pri železničnej trati pod Ostrou skalou veľmi dobre známe. Fotografie železničnej stanice Dobšinská Ľadová Jaskyňa sú vo fotoalbume. © autor. 
 
Informácie o Dobšinskej Ľadovej Jaskyni:
 
http://www.gemer.sk/ciele/dljaskyna/dljaskyna.html
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/najvyznamnejsie/npp/dobsinska/
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/dobsinska-ladova/
 
http://www.ssj.sk/jaskyne/najvyznamnejsie/svetove-dedicstvo/dobsinska-ladova/

Súvisiace články:
S Papagájom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Kráľovou hoľou opäť išiel parný vlak (03.08.2014)
Dnes išiel Dobšinský ľadový expres (26.07.2014)
Pozvanie na výlet: Dobšinským ľadovým expresom (20.07.2014)
Zamračená v Raji – 2013 (18.08.2013)
Za Pomarančom na Horehronie (07.08.2013)
Zamračená v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Košíc do Gelnice (11.03.2012)
Margecianska spojka (26.03.2011)
Parným vlakom popod Kráľovu hoľu (07.08.2009)
Stratenský labyrint (3.) – Hamrický tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel (11.06.2009)
Telgártska slučka (z histórie trate) (01.06.2009)
Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená (29.05.2009)
Tunel pod Besníkom (17.02.2008)
Hronský tunel (02.01.2008)
Kamenný most v Telgárte - Chmarošský viadukt (23.12.2007)
Telgártsky viadukt (05.12.2007)
Telgártsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Strateník (21.10.2007)
Trať 173: Červená Skala - Telgárt - Nálepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home