ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Fotoreport´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Że
Vřstava ÄelezniŔnÚ stanice Slovenska skonŔila
Peter, 30.01.2011 (9710 preŔÝtanÚ)

Výstava ÄelezniŔné stanice Slovenska na starých pohżadniciach dnes konŔí. Pova×ské múzeum v Äiline pripravilo pre záujemcov o ×eleznice a pre širokú verejnosŁ zaujímavú výstavu z histórie našich ×elezníc. Výstavu, ktorá trvala od 10. novembra 2010. som navštívil vŔera. ╚o sa dalo na výstave vidieŁ sa dozviete v krátkej reportá×i.

Na výstavu som sa chystal u× dlhší Ŕas, ale z rôznych dôvodov som odsúval termín cesty do Äiliny, kde sa výstava v areáli Budatínskeho hradu konala. A× jej blí×iaci koniec ma donútil do Äiliny ísŁ. Na starých pohżadniciach a fotografiách zachytili známi aj neznámi autori históriu našich ×elezníc. Sú to vzácne dokumenty. Pova×ské múzeum v Äiline má vo svojej zbierke mnoho týchto vzácnych dokumentov a verejnosŁ sa s nimi mohla oboznámiŁ prostredníctvom výstavy. Pohżadnice boli usporiadané do skupín podża regiónov a umiestnené boli na stojanoch v presklených vitrínach. Okrem toho boli pohżadnice zobrazené na informaŔných paneloch, priŔom bol ku ka×dej pohżadnici a skupine uvedený popis. Návštevníci sa tak pútavým spôsobom mohli dozvedieŁ o histórii našich ×elezníc. Okrem pohżadníc boli na výstave aj ´alšie exponáty zo sveta ×elezníc, boli tu napr. modely výpravných budov, drezina a tie× modelové kożajisko. Viac o expozícii napovedia fotografie.
 
Výstava starých fotografií
 Výstava starých pohżadníc
  
Model výpravnej budovy TrenŔianska Teplá
 Výstava starých pohżadníc
  
Fotografie na informaŔných paneloch
Výstava starých pohżadníc Výstava starých pohżadníc
 
výpravná budova stanice Nové Zámky
Výstava starých pohżadníc
 
Výstava starých pohżadníc
Výstava starých pohżadníc Výstava starých pohżadníc
 
RuŔné lampáše
Výstava starých pohżadníc 
  
Fotografie z histórie našich ×elezníc
Výstava starých pohżadníc Výstava starých pohżadníc 
 
Fotografie z Liptova a Spiša
Výstava starých pohżadníc  
  
Návestné svietidlá
 Výstava starých pohżadníc
  
Fotografie ×elezniŔných objektov
Výstava starých pohżadníc Výstava starých pohżadníc
 
Výstava starých pohżadníc
 Výstava starých pohżadníc
 
OlejniŔka
Výstava starých pohżadníc 
 
Pôvodná zubaŔka na Štrbské Pleso na starých pohżadniciach
Výstava starých pohżadníc
 
Komposter - zariadenie na oznaŔovanie dátumu na lepenkových lístkoch
 Výstava starých pohżadníc
  
Kożajisko (H0)
Výstava starých pohżadníc 
  
Trojkolesová drezina pre traŁmajstra
a výmenník výhybky
 Výstava starých pohżadníc
Výstava starých pohżadníc
 
Stojan s peŔiatkami - pre správneho úradníka radosŁ pozeraŁ
Výstava starých pohżadníc
  
Stanica Äilina
Výstava starých pohżadníc
 
Model výpravnej budovy v Ke×marku
Výstava starých pohżadníc
 
Katarínska Huta na starých pohżadniciach
Výstava starých pohżadníc
 
Prešov - pôvodná výpravná budova KBÄ
Výstava starých pohżadníc
 
Stanica Vrútky. Pri druhej kożaji dávajte pozor, prechádza nákladný vlak!
Výstava starých pohżadníc
 
Model hradu Budatín a elektrický "parný" vláŔik
Výstava starých pohżadníc
 
Na záver
Výstava starých pohżadníc
  
Tí, ktorí sa nestihli do Äiliny ísŁ pozrieŁ nemusia smútiŁ. Pova×ské múzeum v Äiline pripravuje vydanie publikácie, ktorej obsahom by mali byŁ pohżadnice ×elezniŔných staníc a objektov. Chcem sa aj touto cestou po´akovaŁ pracovníkom Pova×ského múzea v Äiline za zaujímavú a hodnotnú výstavu. Foto: © autor

 


Home