eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
So lachtinou do Kremnice
Peter, 05.06.2011 (25411 pretan)

Pri príleitosti Medzinárodného da detí pripravil Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so elezninými spolonosami a alšími klubmi tradinú akciu pre deti. Z viacerých aktivít som sa rozhodol zadokumentova sobotajšiu jazdu mimoriadneho rýchlika z Vrútok do Kremnice a spä, na ktorom bol parný ruše 475.196 Šlachtiná. Za parným rýchlikom išiel poiarny vlak.

Parný vlak viezol výletníkov do Kremnice, kde mal ma príchod asi o 11.30 h. Naspä do Vrútok bol naplánovaný odchod a o 15.25 h. Poas tejto doby som chcel ís do Vrútok pozrie do rušového depa, kde akcia k MDD prebiehala. No vzhadom na poasie, som od svojho plánu upustil. Preto som zadokumentoval len jazdu parného rýchlika. Pretoe vlak nemal plánované okrem Martina iadne iné zastávky na trase do Kremnice, nemalo význam naháa ho. Z tohto dôvodu som sa rozhodol ís foti do Tureka. Po prechode vlaku som sa pobral do Kremnice, no cestou som sa zastavil v Kremnických Baniach, kde parný rýchlik stál kvôli kriovaniu s osobným vlakom zo Zvolena do Vrútok. Medzitým do stanice prišiel aj poiarny vlak, na ele ktorého boli motorové rušne T 466.0254 a T 466.0007. Po odchode osobného vlaku do Vrútok bol do cieovej stanice vypravený aj parný rýchlik a neskôr aj poiarny vlak. Po ich odchode som sa premiestnil do slnkom zaliatej Kremnice. Tu na stanici som pokal na obiehanie Šlachtinej, ktoré nasledovalo hne po prechode osobného vlaku z Vrútok do Zvolena. Na tomto vlaku bol ruše 750.300. Kee as pokroil, vybral som sa z Kremnice do Vrútok. No ke som prešiel cez kopce do Turianskej doliny svoj plán som zmenil. Obloha bola toti úplne zatiahnutá a intenzívne sa blýskalo. Blíila sa búrka, preto som sa rozhodol nejs do Vrútok, ale preka búrku v Hornej Štubni. Len o som sa usadil v miestnom motoreste, spustil sa lejak. Búrka trvala hodnú chvíu, ale do návratu parného vlaku bolo ešte dos asu. Ke prestalo prša, rozhodol som sa ís foti opä do Tureka. Obloha zostala aj po búrke zatiahnutá, take svetelné podmienky pre fotenie boli horšie, ne predpoludním. Parný aj poiarny vlak som teda pokal v obci Turek, kde som oba vlaky odfotil a svoj výlet ukonil. Akcia to bola pekná a nielen deti budú ma záitky z jazdy parného vlaku. Na záver zostáva u len poakova organizátorom za vydarenú akciu.
 
Turek
Šlachtiná do Kremnice
 
Šlachtiná na ele rýchlika...
Šlachtiná do Kremnice 
 
...do Kremnice
Šlachtiná do Kremnice 
 
Odchod z Kremnických Baní
Šlachtiná do Kremnice 
 
Poiarny vlak odchádza
Šlachtiná do Kremnice 
 
V Kremnici
 Šlachtiná do Kremnice
 
 Šlachtiná do Kremnice
 
 Šlachtiná do Kremnice
 
 Šlachtiná do Kremnice
 
Šlachtiná do Kremnice 
 
Motorový ruše 750.300 na osobnom vlaku do Zvolena
 Šlachtiná do Kremnice
 
Šlachtiná pri posune
 Šlachtiná do Kremnice
 
Šlachtiná do Kremnice 
 
Turek - pri návrate do Vrútok
Šlachtiná do Kremnice 
 
Šlachtiná do Kremnice 
 
T 466.0007 a T 466.0254 na poiarnom vlaku
 Šlachtiná do Kremnice
 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
OZ Kamenica bojuje o Star Kremniku (27.05.2012)
eleznin stanica Star Kremnika (05.05.2012)
Mimoriadna zmena na trati Horn tuba Diviaky (27.08.2010)
Z archvu: Spomienka na hradlo Kremenisko (22.11.2007)
Tra 171: Zvolen os.st - Hronsk Dbrava - Kremnica - Horn tuba - Diviaky (27.09.2007)


Home