eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze BB VT 5042.14 Modr blesk
Peter, 02.07.2011 (13868 pretan)

Na stretnutí historickej koajovej techniky Rendez 2011 bol predstavený aj historický motorový voze z Rakúska, ktorý má oznaenie ÖBB B4VT 5042.14. Voze patrí do rodiny tzv. Modrých bleskov. Tento historický kúsok vyuíva rakúsky „Club Blauer Blitz“. Zaujímavé informácie a niektoré technické údaje o tomto peknom motorovom vozni sú uvedené v nasledujúcom lánku. 

Motorový voze ÖBB VT 5042.14 Modrý blesk je podvozkový, s elektrickým prenosom výkonu. Motorové vozne sa vyrábali v rokoch 1935 – 1936 pre BBÖ.
 
Technické údaje MV ÖBB VT 5042.14
Výrobca:
 Simmering
 
Rok výroby:
1935-1936
 
Usporiadanie náprav:
(1A)' (A1)"
 
Rozchod:
1 435
mm
Dka cez nárazníky:
22 440
m
Vzdialenos otoných apov:
15 500
m
Rázvor podvozku:
3 600
mm
Celkom rázvor:
19 100
m
Pohotovostná hmotnos:
59,12
t
Maximálna rýchlos:
110
km/h
Rozjazdová aná sila:
60
kN
Priemer kolies:
870
mm
Typ motora:
SGP, R8
 
Menovité otáky:
1350
min-1
Poet trakných motorov:
2
 
Vykurovanie:
parné vykurovanie,
od r. 1961 TW. Webasto
 
Miest na sedenie:
64 (78)
 
 
Motorový voze VT 5042.14
B4VT5042.14 
 
Zdrojom výkonu je naftový motor s výkonom 210 HP (154 kW). Naftový motor je spojený (prostredníctvom pruných spojok) s elektrickým generátorom, ktorý je zdrojom elektrickej energie pre trakné motory. Motorový voze má dva dvojnápravové podvozky, v kadom podvozku je vnútorná náprava hnacia. Regulácia výkonu bola jednoduchá. V závislosti na zmene otáok naftového motora sa menilo výstupné napätie jednosmerného generátora (dynama), ktoré napájalo jednosmerné trakné motory. Vozne dosahovali maximálnu rýchlos 110 km/h a boli nasadzované na rýchliky. Medzi prototypmi a sériovo vyrobenými vozami boli rozdiely.
 
Predný a zadný podvozok motorového voza
B4VT5042.14 
 
B4VT5042.14 
 
Na kadom konci voza je kabína strojvodcu, umiestnená je na pravej strane (pri pohade zvonka na elo voza je kabína naavo). Do kabíny vedú zvonka dvere. Voze je priechodný, k prechodu do druhého voza slúia jednokrídlové dvere a mostík, nachádzajú sa naavo na elnej strane voza.
 
Boný a elný pohad na MV
B4VT5042.14
 
B4VT5042.14 
 
Motorový voze má dva oddiely pre cestujúcich. Pre nástup a výstup cestujúcich slúi štvorica dverí, ktorými sa vchádza do predstavku. Z neho vedú vnútorné dvere do kadého oddielu. Medzi oddielmi je krátka spojovacia chodba, na jednej strane chodby je umiestnená kabína WC, na druhej strane je priestor pre batoiny. Chodba je oddelená od oddielov vnútornými dverami. Sedadlá v oddieloch pre cestujúcich sú usporiadané 2+2. Okná sú delené, horná as je otváratená. Na oknách sú závesy. Nad oknami sú pozdne police pre batoinu cestujúcich. Motorový voze VT 5042.14 má dizajn od „Pedro Design“, v jednom oddiele pre cestujúcich je zriadený obsluný pult.
 
Interiér oddielu pre cestujúcich
B4VT5042.14
 
Sedadlá sú usporiadané 2+2
B4VT5042.14
 
Závesy na oknách a police pre batoinu nad oknami
 B4VT5042.14
 
 Spojovacia chodba medzi oddielmi pre cestujúcich
B4VT5042.14
 
 Obluný pult v jednom oddiele pre cestujúcich
B4VT5042.14
  
Poas druhej svetovej vojny majetok BBÖ prešiel do správy Nemeckej ríšskej dráhy (DR). Po druhej svetovej vojne väšina týchto motorových vozov prešla do správy ÖBB, tri kusy boli vyradené a údajne dva vozne (05 a 06) zostali v eskoslovensku.
 
Motorový voze VT 5042.14 dostal meno "Robert"
B4VT5042.14 
 
Interiér voza upravila spolonos Pedro Design
B4VT5042.14
 
Voze vyuíva Club Blauer Blitz (Klub Modrý blesk)
 B4VT5042.14
 
BBÖ – Štátne eleznice v Rakúsku v rokoch 1918 a 1938, vznikli z Rakúskych štátnych elezníc (Kaiserlich königliche österreichische Staatbahnem – Cisársko-kráovské Rakúske štátne eleznice), existovali do straty samostatnosti Rakúska (13.3.1938), kedy ich majetok prešiel do správy Nemeckej ríšskej eleznice (DR).
 
ÖBB – Rakúske spolkové eleznice, vznikli po druhej svetovej vojne.
 
Zdroj: 

 


Home