eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Ukonenie sezny 2011 na rendeze
Peter, 27.09.2011 (4297 pretan)

V sobotu, 24. septembra, sa na rendeze konala rozlúka s tohtoronou múzejnou sezónou. Poasie malo by cez víkend slnené, preto som zvaoval viaceré monosti. Uvaoval som o nejakom výlete za vlakmi, no nakoniec som sa rozhodol zájs na rendez do elezniného múzea.

Cestou do Rae som sa zastavil na zastávke Vinohrady, kde som pokal na motorový vlak, ktorý premával medzi elezniným múzeom a hlavnou stanicou.
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Potom som šiel rovno do depa na rendeze. Hne po príchode ma privítala Uhranka, ktorá vozila záujemcov vo svojej búdke na stanovišti rušovodia.
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Návštevníkom bolo pomenej, a poobede ich bolo ešte menej. Aj na motorovom vlaku poobede išiel u len sólo motorový voze. Chvíu som sledoval Uhranku a inhaloval parnú atmosféru. Prechádzal som sa po areáli, mnohé exponáty sú dobre známe, preto som fotil viac menej pre potešenie. Výber z toho, o som vyfotil, je v tejto krátkej fotoreportái. Viac fotografií je vo fotoalbume. Sezóna bola síce ukonená, ale ešte sa nejaké akcie tohto roku uskutonia. © autor
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 
Ukonenie sezóny 2011
 

Home