eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick jednotka radu 405.95 (ex EMU 29.0)
Peter, 14.10.2011 (18692 pretan)

Pre prevádzku na 4,753 km dlhej ozubnicovej trati zo Štrby na Štrbské Pleso s najväším sklonom 150 promile boli vyrobené tri elektrické jednotky s pôvodným oznaením EMU 29.0 s rozchodom 1000 mm. Elektrická jednotka je zloená z elektrického voza a riadiaceho voza. Elektrický voze je štvornápravový s dvoma podvozkami, je radený vdy na nišej strane jednotky.

Elektrické vozne a riadiace vozne vyrobili f. BBC Baden a SLM Wintherthur vo Švajiarsku.
 
Elektrický voze 405.953-1 jednotky v stanici Štrba
 Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso
  
Technické údaje elektrickej jednotky
 
oznaenie radu elektrického voza (EV)
405.95
 
oznaenie radu riadiaceho voza (RV)
905.95
 
predchádzajúce oznaenie EV
EMU 29.0
 
predchádzajúce oznaenie RV
R 29.0
 
výrobca
SLV, BBC
 
rok výroby
1969-1970
 
rozchod
1 000
mm
usporiadanie náprav EV
2´z 2´z
 
napájacie napätie
1 500
V, dc
maximálna rýchlos
30
km/hod
max. rýchlos pri stúpaní/klesaní 150 ‰
21/17
km/hod
hmotnos EV
25,3
t
hmotnos RV
12,8
t
dka celej jednotky
33 200
mm
rázvor celkový
29 450
mm
rázvor podvozkov
1 460/1 040
mm
priemer hnacích kolies
695
mm
priemer bených kolies
535
mm
minimálny polomer oblúka na ozubnici
100
m
minimálny polomer oblúka
50
m
hodinový výkon
440
kW
trvalý výkon
336
kW
elektrodynamická brzda
odporová
 
poet miest na sedenie v celej jednotke
124
 
poet miest na státie v celej jednotke
126
 
poet k 1.1.2001
3
ks
 
Ozubnica
 Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso
 
Elektrický voze a riadiaci voze majú rovnakú konštrukciu. Elektrický voze má na vonkajšej elnej strane jedno stanovište pre strojvodcu umiestnené na pravej strane. Stanovište je oddelené od priestoru pre cestujúcich. V riadiacom vozni je stanovište strojvodcu na avej strane. Vnútornými elnými stranami sú vozne spojené, prechod medzi vozami umoujú prechodové dvere. Medzi vozami je prechodový mostík, ktorý je chránený prechodovým mechom.
 
Vnútorná elná as riadiaceho voza
s prechodovým mostíkom a mechom
 Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso
 
Ovládacie prvky na stanovišti strojvodcu
 Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso
 
Do jednotky je nástup a výstup cez troje dvojdielnych dverí v  bonici v kadom vozni. Dvere sú umiestnené na avej strane vozov v smere zo Štrby na Štrbské Pleso. Kapacita jednotky je 124 miest na sedenie, sedadlá sú z lešteného dreva. Poet miest na státie je 126. Kúrenie v jednotke je elektrické, odporové. Elektrická jednotka prejde tra zo Štrby na Štrbské Pleso za cca 16 minút.
 
Interiér jednotky
Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso 
  
Elektrický voze má v kadom podvozku trakný motor. Jednosmerný sériový motor je spojený s ozubnicovým pohonom. Pohyb jednotky je zabezpeený prostredníctvom ozubeného kolesa, ktoré sa pohybuje v ozubnici. Pretoe sa adhéznou silou nevyvíja aná sila, ozubnica je inštalovaná nielen na trati, ale i na výhybkách a depe.
 
 
Zloitý ozubnicový systém na výhybkách
Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso 
 
Trakné motory majú odporovú reguláciu otáok, rýchlos a brzdenie elektrodynamickou brzdou sú regulované prostredníctvom 27 odporových stupov. Odporník je umiestnený na streche elektrického voza. Okrem elektrodynamickej brzdy má elektrický voze tri na sebe nezávislé brzdové systémy. Brzdové systémy sú kvôli bezpenosti na sebe nezávislé. V riadiacom vozni sú dva nezávislé brzdové systémy. Pri prekroení najvyššej povolenej rýchlosti pri jazde nadol sa aktivujú permanentné magnety na trati a brzdy vo vozoch. Okrem prevádzkového brzdenia môe strojvodca zabrzdi západkovou pásovou alebo predlohovou pásovou brzdou. Pri kadom zastavení do stúpania je proti spätnému chodu jednotka zabezpeená samoinnou západkovou pásovou brzdou.
 
Voze pre údrbu pripojený k elektrickému vozu
Ozubnica Štrba - Štrbské Pleso 
 
Elektrická jednotka je rozpojitená a k elektrickému vozu je moné pripoji snenú frézu, prípadne vozík pre údrbu.
 
Pramene:
  • Ladislav Olexa, Jozef Strišš: Koajová doprava vo Vysokých Tatrách, História a súasnos, Webex media, s.r.o.,
  • Ing. Doubek Milan, CSc., Kuruc Ladislav: Hnacie vozidlá SR, Nadas-AFGH 1994,
  • Ladislav Kuruc: Slovenské eleznice, Phoenix, 2001, 
  • Jaromír Bittner a kol.: MAL 2007, Gradis Bohemia 2006.

Svisiace lnky:
Ozubnicov eleznica na trbsk Pleso oslvila 115. vroie (20.10.2011)
Tra 182: trba - trbsk Pleso (27.09.2007)


Home