eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor
Peter, 22.10.2011 (38191 pretan)

Moje plány na víkend som zmenil po tom, o sa objavili informácie o skúšobných jazdách motorovej jednotky 861.001-6. O tom, e motorová jednotka je na skúšobných jazdách som vedel, ale e bude v Bratislave a jej okolí aj netradine v sobotu mi vyhovovalo. Cez pracovný týde nie je pre príleitos odfoti nejaké vlaky aj preto, e dni sa u skracujú. Aj ke informácie na internete nie vdy môu by dôveryhodné, predsa som dnes ráno vstal skôr a zašiel na hlavnú stanicu v Bratislave.

Pred pol deviatou som po príchode na stanicu vo dvore uvidel motorovú jednotku OS Vrútky a personál, ako sa pripravuje na odchod. Take informácie boli pravdivé, pre istotu som si ich ešte overil.
 
Vo dvore na stanici
MJ 861.001-6 
 
MJ 861.001-6 posunuje
MJ 861.001-6 
 
MJ 861.001-6 
 
MJ 861.001-6
 
Motorová jednotka mala v pláne najprv skúšobnú jazdu do Šale, odkia sa mala vráti do Bratislavy a pokraova mala do Kútov. Rozhodol som sa zadokumentova jej pobyt tu v Bratislave, do Šale som nemal v pláne ís. Vlak pri skúšobnej jazde nestojí v staniciach a ide dos rýchlo na to, aby sa dal stíha autom. Netrvalo dlho a motorová jednotka posunovala. Spravil som pár záberov posunujúcej jednotky a utekal na vinohradskú stranu stanice.
 
Pred odchodom do Šale
MJ 861.001-6 
 
 MJ 861.001-6
  
Po krátkej chvíli sa posunujúca motorová jednotka objavila medzi nástupišami a akala na odchod. Netrvalo dlho a skúšobný vlak vyrazil do Šale. Spravil som pár záberov v ranných lúoch slnka a išiel domov, kde na ma akali raajky.
 
MJ 861.001-6 odchádza na skúšobnú jazdu do Šale
MJ 861.001-6 
 
 MJ 861.001-6
 
MJ 861.001-6 
 
MJ 861.001-6
 
 MJ 861.001-6
  
Uvaoval som, kam by som zašiel neskôr foti. Lene ako na potvoru sa poasie vemi rýchlo zmenilo. Od Záhoria sa do západnej asti mesta dovalila hustá hmla, tak som pomaly zaal uvaova, e z fotenia ni nebude. Ale nedalo mi to, ve ktovie kedy bude takáto príleitos. Preto som sa opä vybral vonku, aby som pri trati akal na skúšobný vlak. Hmla bola medzi Lamaom a Devínskou Novou Vsou dos hustá na to, aby sa slnené lúe v nej celkom stratili. Nastala chvía akania, ale vlak išiel pribline v predpokladanom ase. Ke vlak prešiel, nevedel som o alej, ale nakoniec som sa rozhodol zájs do Kútov. Predpokladal som, e hmla sa dovtedy rozpustí a podmienky pre fotenie zlepšia.
 
Medzi Lamaom a Devínskou Novou Vsou
MJ 861.001-6 
 
MJ 861.001-6 smeruje do Kútov
MJ 861.001-6 
  
Po ceste sa ukázalo, e hmla sa naozaj rýchlo rozplýva, a nakoniec bolo úplne jasno. Na stanicu v Kútoch som prišiel pred plánovaným odchodom motorovej jednotky.
 
Kúty
MJ 861.001-6
 
MJ 861.001-6
 
Kee som chcel spravi aj nejakú traovú fotografiu, nezdral som sa dlho. Rozhodol som sa ís foti k priecestiu medzi Zohorom a Stupavou, kde scenériu vhodne dopa kostolík v Zohore. Motorová jednotka mala z Kútov ís po vlaku EC 275 Slovan z Prahy do Bratislavy. Ten našastie pre ma meškal dos na to, aby som sa na moje miesto dostal vas. Krátko po prechode medzinárodného vlaku sa v diake objavila aj motorová jednotka.
 
Zohor
MJ 861.001-6 
  
Presunul som sa blišie k Bratislave. Druhý krát mala ís motorová jednotka do Kútov po EC 170 Hungaria z Budapešti do Berlína. Aj ke opaným smerom sa vlaky horšie fotia, predsa len som pokal na skúšobný vlak pri ceste do Kútov. Motorová jednotka je symetrická, take oproti klasickým vlakovým súpravám je v tomto pre fotografov výhoda.
 
 
Tra 110 medzi Devínskym Jazerom a Zohorom
MJ 861.001-6 
  
Naspä z Kútov mala motorová jednotka ís za vlakom EC 273 Jaroslav Hašek z Prahy do Budapešti. Trvalo však hodnú chvíu, kým sa vlak konene objavil.  
 
MJ 861.001-6 pred Devínskym Jazerom
 MJ 861.001-6
  
Napriek tomu, e predpoludním hmla trochu zamiešala karty, nakoniec sobotné fotenie dopadlo celkom dobre. Ke skúšobný vlak prešiel, zbalil som veci a išiel spokojný domov. Treba veri, e sa tieto nové slovenské motorové jednotky dostanú ím skôr do prevádzky a e budú spoahlivo vozi cestujúcich. Foto © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home