eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vianon elektrika
Peter, 24.12.2011 (5573 pretan)

Dopravný podnik Bratislava, a.s., pripravil pre obyvateov a návštevníkov nášho hlavného mesta Bratislavy predvianoné prekvapenie. Historická elektrika T2 dostala Vianonú výzdobu a vysvietená iarovkami premávala v centre mesta. Svojimi jazdami elektrika spríjemovala atmosféru návštevníkom Vianoných trhov a ostatným pripomínala blíiace sa Vianoné sviatky.
 

Vianonú elektriku som odfotil na Jesenského ulici, kde elektrika mala medzi jednotlivými jazdami prestávku.  
 
S hotelom Carlton
Vianoná elektrika
 
Vianoná elektrika
 
Vianoná elektrika
 
Pod Vianoným stromekom
Vianoná elektrika
 
Vianoná elektrika
 
Vianoná elektrika
 

Správa Dopravného podniku Bratislava o Vianonej elektrike 

Home