eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 26.11. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Pre zl poasie mekal rchlik Horehronec
Peter, 06.01.2012 (16266 pretan)

Slovenský meteorologický ústav vydal na štvrtok 5. januára 2012 výstrahu, pre niektoré regióny a tretieho stupa, pred silným vetrom a silným sneením. Sneenie a silný vietor je poasie, ktoré vytvára predpoklady pre vznik problémov aj v elezninej doprave. Výstraha SHMÚ sa nanešastie vera aj naplnila. Okrem toho, e mokrý sneh a silný vietor zapríinil výpadky elektriny, zapríinil aj problémy v elezninej doprave. 

Rýchlik R 810 z Košíc do Bratislavy zostal stá na trati 172. Silný vietor polámal a povyvracal stromy, ktoré popadali na elezninú tra, v dôsledku toho tra bola neprejazdná. Poda informácií informaného systému SR bolo meškanie tohto rýchlika generované v stanici Podbrezová a posledný údaj, ktorý som zaregistroval bol 330 minút. Poda informácií bola pre cestujúcich nakoniec zabezpeená náhradná autobusová doprava do Banskej Bystrice, odkia bola vypravená náhradná vlaková súprava. Vlak prišiel do Bratislavy a dnes ráno pred štvrtou hodinou.
 
 
                    Výstraha SHMÚ na štvrtok 5.1.2012
Výstraha SHMÚ na 5.1.2012 
alším vlakom, ktorý pre výiny poasia nedošiel do svojej cieovej stanice bol Ex 531 Hron, ktorý vera z Banskej Bystrice pokraoval do Brezna. Vlak zostal kvôli neprejazdnej trati stá v Dubovej.
 
 
Rýchlik R 371 Horehronec meškal na Horehroní aj dnes a do Košíc prišiel s hodinovým meškaním. V dôsledku toho mešká aj rýchlik 810 do Bratislavy, ktorý má vo Zvolene os. st. meškanie 35 minút.
 
 
 
Prehad meškaní
 
Vlak
Východzia stanica (as poda CP)
Cieová stanica (as poda CP)
Info zo stanice (as poda CP)
Odchýlka od CP
Informácia o poslednom pohybe (skutoný as)
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Podbrezova ()
Mešká 182 min. alšie informácie nie sú dostupné.
05-01-12 18:51
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Podbrezova ()
Mešká 233 min. alšie informácie nie sú dostupné.
05-01-12 18:51
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Podbrezova ()
Mešká 305 min. alšie informácie nie sú dostupné.
05-01-12 18:51
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Podbrezova ()
Mešká 328 min. alšie informácie nie sú dostupné.
05-01-12 18:51
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Podbrezova ()
Mešká 330 min. alšie informácie nie sú dostupné.
05-01-12 18:51
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Bratislava hl.st. (22:32)
Mešká 320 min. alšie informácie nie sú dostupné.
06-01-12 03:52
 
Vlak
Východzia stanica (as poda CP)
Cieová stanica (as poda CP)
Info zo stanice (as poda CP)
Odchýlka od CP
Informácia o poslednom pohybe (skutoný as)
Ex 531 Hron
Bratislava hlavna stanica (16:01)
Brezno (19:59)
Dubova (19:40)
Mešká 22 min.
05-01-12 20:02
Ex 531 Hron
Bratislava hlavna stanica (16:01)
Brezno (19:59)
Dubova (19:40)
Mešká 111 min.
05-01-12 21:31
 
Vlak
Východzia stanica (as poda CP)
Cieová stanica (as poda CP)
Info zo stanice (as poda CP)
Odchýlka od CP
Informácia o poslednom pohybe (skutoný as)
R 371 Horehronec
[BRECLAV 05:26]
Kuty (05:35)
Kosice (14:04)
Gasparovo (11:14)
Mešká 61 min.
06-01-12 12:15
Vlak
Východzia stanica (as poda CP)
Cieová stanica (as poda CP)
Info zo stanice (as poda CP)
Odchýlka od CP
Informácia o poslednom pohybe (skutoný as)
R 371 Horehronec
[BRECLAV 05:26]
Kuty (05:35)
Kosice (14:04)
Margecany (13:38)
Mešká 61 min.
06-01-12 14:39
R 371 Horehronec
[BRECLAV 05:26]
Kuty (05:35)
Kosice (14:04)
Kosice (14:04)
Posledná ukonená jazda vlaku da: 06-01-12.
06-01-12 15:04
 
Vlak
Východzia stanica (as poda CP)
Cieová stanica (as poda CP)
Info zo stanice (as poda CP)
Odchýlka od CP
Informácia o poslednom pohybe (skutoný as)
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Margecany (15:31)
Mešká 26 min.
06-01-12 15:57
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Cervena Skala (17:12)
Mešká 25 min.
06-01-12 17:37
R 810 Horehronec
Kosice (14:52)
Bratislava hlavna stanica (22:32)
Banska Bystrica (18:50)
Mešká 39 min.
06-01-12 19:29
 
 
Zdroj : SHMÚ, SR

Svisiace lnky:
eleznin stanica erven Skala (22.07.2010)
SR ukonili vyetrovanie nehody na elezninom priecest v Polomke (30.03.2009)
Tra 172: Bansk Bystrica - Brezno - erven Skala (27.09.2007)


Home