ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Fotoreport´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Że
Vřstava o lesnřch ×elezniciach v ╚echßch, na Morave a Slovensku
Peter, 03.03.2012 (7099 preŔÝtanÚ)

ZaŔiatkom februára sa v Dopravnom múzeu zaŔala výstava o lesných ×elezniciach, o spôsoboch dopravy dreva, o pôvabnej horskej krajine a żu´och, ktorí lesné ×elezniŔky chránia aj pre ´alšie generácie. Mnohé lesné ×elezniŔky sa však nezachovali, no existujú fotografie z obdobia ich existencie a informácie o nich. Ja som sa na výstavu zašiel pozrieŁ.

Výstava nie je rozsiahla, o lesných ×elezniciach boli vydané viaceré publikácie, v ktorých je podrobnejší popis. Napriek tomu sa na výstavu oplatí zájsŁ. Na viacerých paneloch sú umiestnené fotografie, náŔrtky, mapky, popisy a ´alšie informácie o známych aj menej známych lesných ×elezniciach. Lesné úzkokożajné ×eleznice nevznikali samoúŔelne, ale boli budované z dôvodu zvýšenej spotreby dreva. Na Slovensku bolo vybudovaných mnoho lesných ×elezníc, o niektorých sú tu na stránkach uvedené informácie.
  
╚asŁ expozície výstava Lesné ×eleznice
 
Lesnícka uniforma
výstava Lesné ×eleznice
 
Mapka lesných ×elezníc na Slovensku výstava Lesné ×eleznice
 
Jeden zo spôsobov dopravovania dreva bolo spúšŁanie ׿abom
výstava Lesné ×eleznice
 
Expozícia
výstava Lesné ×eleznice
 
Panely s fotografiami
výstava Lesné ×eleznice
 
Fotografie, mapky a výkresy lesných ×elezníc
výstava Lesné ×eleznice
 
Panel s fotografiami LÄ ╝uboch˛a - MoŔidlá, ktorá...
výstava Lesné ×eleznice
 
...bola elektrifikovaná
výstava Lesné ×eleznice
 
Plánik ×elezniŔnej stanice ╝uboch˛a
výstava Lesné ×eleznice
 
Kysucko-Oravská LÚÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
Výkres parného ruš˛a a fotografie LÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
¤alšie informaŔné panely
výstava Lesné ×eleznice
 
Výkresy parných lokomotív Kraus
výstava Lesné ×eleznice
 
Panel s fotografiami Pova×skej LÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
Parné rušne pre LÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
Výkres parnej lokomotívy pre LÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
╚asŁ expozície o LÄ
výstava Lesné ×eleznice
 
Panel s fotografiami s popismi
výstava Lesné ×eleznice
 
╚asŁ expozície o LÄ
výstava Lesné ×eleznice
   
Výstava trvá do mája 2012, tak×e máte dosŁ Ŕasu do Dopravného múzea v Bratislave zájsŁ. Podmienky pre fotografovanie nie sú v múzeu ideálne. Problémom je tie× to, ×e panely sú lesklé, tak×e fotenie s bleskom nie je vhodné, preto tu nie je ani viac fotografií. Najlepšie je do Múzea dopravy zájsŁ a prezrieŁ si výstavu osobne.

Home