ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Fotoreport´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Że
Äeleznice v archÝvnych dokumentoch
Peter, 16.03.2012 (9949 preŔÝtanÚ)

Slovenský národný archív pripravil výstavu „Äeleznice v archívnych dokumentoch“, ktorá sa koná v priestoroch archívu na Drotárskej ceste 42 v Bratislave. Ja som sa na výstavu zašiel pozrieŁ a struŔný prehżad toho, Ŕo sa dá na výstave vidieŁ prinášam písmom aj obrazom.
 

Výstava je pripravená v spolupráci s MDC VVÚÄ ÄSR. Rôzne vystavené publikácie, písomnosti, mapy a fotografie sú vlastníctvom archívu. Okrem toho sú vystavené rôzne ×elezniŔiarske pomôcky, ×elezniŔné modely, ×elezniŔiarska uniforma, lampáše a iné veci, ktoré majú spojitosŁ so ×eleznicami.
 
Vystavené sú rôzne staré lepenkové cestovné lístky, cestovné poriadky, fotografie z výstavby ×elezníc na Slovensku, dopravné predpisy a rôzne ×elezniŔiarske vyznamenania. Na presklených paneloch sú vystavené staršie a novšie mapy ×elezníc, informácie o najväŔších nehodách na Slovensku, výkresy a fotografie lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít. Nechýbajú informácie o niektorých lesných ×elezniciach a mnohé iné informácie.
 
Pozvánka usporiadateża na výstavu
Äeleznice v archívoch
 
Mapa ×elezníc v Európe z roku 1920
Äeleznice v archívoch
 
Mapa SÄ
Äeleznice v archívoch
 
Publikácie: Štatistika ╚SD za rok 1928 a Rekonštrukcia ×elezníc na Slovensku
Äeleznice v archívoch
 
Publikácie z archívu a ×elezniŔné modely
Äeleznice v archívoch
 
Rôzne preukazy a lepenkové lístky
Äeleznice v archívoch
 
Z výstavby stanice Partizánske
Äeleznice v archívoch
 
OsvedŔenie ruš˛ovodiŔa
Äeleznice v archívoch
 
Fotografie a staršie dopravné predpisy
Äeleznice v archívoch
 
Odznaky "jazdím bezpeŔne"
Äeleznice v archívoch
 
ÄelezniŔiarske pômocky
Äeleznice v archívoch
 
Rôzne predmety (lampáše, olejniŔka)
Äeleznice v archívoch
 
Staršia mapa plánovaných tratí v Bratislave - ÚNS v Ru×inove?
Äeleznice v archívoch
 
Plány lanovky na Lomnický Štít
Äeleznice v archívoch
 
Plán predň×enia lesnej ×eleznice
Äeleznice v archívoch
 
Rovnošata ×elezniŔiara
Äeleznice v archívoch
 
Fotografie z pamätných kníh staníc
Äeleznice v archívoch
 
Výstava v Slovenskom národnom archíve potrvá do 30. apríla 2012. Pre tých, ktorým nevyhovuje Ŕas otvorenia výstavy od 08:00 do 15:15 h v pracovné dni, mám dobrú správu. Od mája by sa táto výstava mala konaŁ v Múzeu dopravy na Pra×skej ulici v Bratislave. Foto © autor

Home