eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vstava eleznice v katieli
Peter, 30.03.2012 (5353 pretan)

Mesto Malacky usporiadalo malú výstavu o elezniciach, ktorá sa konala v miestnom historickom kaštieli. Výstava trvala tri týdne a skonila sa minulú nedeu. Ja som sa na výstavu do nealekých Malaciek zašiel pozrie v sobotu. Výstava nebola rozsiahla, ale aj tak sa dalo nieo zaujímavé uvidie.
 

Výstava bola urená všetkým vekovým kategóriám, ale asi najastejšími návštevníkmi boli iaci miestnych škôl. No aj v sobotu popoludní na výstavu prichádzali rôzni udia, medzi nimi rodiia, i starí rodiia so svojimi demi a vnúatami. Exponáty boli rôzne.
 
Návštevníkov asi najviac priahovali elezniné modely, ktorých tu bolo niekoko, i u kovových, drevených, alebo papierových. Okrem modelov boli vystavené rôzne publikácie, fotografie a maované, i tkané obrazy. Nechýbali staré cestovné lístky z kartónu. Viac napovedia fotografie z výstavy.
 
Model parnej lokomotívy 364.014
eleznice v kaštieli
 
Model parného ruša "Šlachtiná" a model elektrického ruša radu 350 "Gorila"
eleznice v kaštieli
 
Vpredu model parnej lokomotívy 524.116
eleznice v kaštieli
 
Hodiny - ruše
eleznice v kaštieli
 
Staršie cestovné lístky z kartónu sú zberateským artiklom
eleznice v kaštieli
 
Maovaný Albatros s výpravkou
eleznice v kaštieli
 
Novšie vydanie známej publikácie o elezniciach
eleznice v kaštieli
 
Modely historických osobných a nákladných vozov
eleznice v kaštieli
 
Väšina modelov je vyrobená z papiera a plastu
eleznice v kaštieli
 
Hotové aj rozpracované modely
eleznice v kaštieli
 
Modely novších vozov
eleznice v kaštieli
 
Niektoré publikácie a iné predmety sa dali na výstave aj zakúpieleznice v kaštieli
 
Foto: © autor

Home