eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Pred Albatrosom do Hronca
Peter, 02.05.2012 (5942 pretan)

Pri príleitosti 20 rokov iernohronskej eleznice Albatros klub v Bratislave pripravil jazdu mimoriadneho vlaku z Bratislavy do Hronca a spä. Bola to u druhá tohtoroná akcia klubu. Prvú tohtoronú akciu, jazdu za Katkou do Košíc, som nemal monos vyui a ani zachyti na pamäovú kartu fotoaparátu. V sobotu ráno som sa vybral po stopách Albatrosa, lepšie povedané, išiel som pred Albatrosom.

Pôvodne mal mimoriadny vlak ís do Hronca cez Leopoldov, Prievidzu, Hornú Štubu, Diviaky a Banskú Bystricu. Trasa však bola pre nevyhovujúci stav Handlovského viaduktu zmenená a vlak išiel z Leopoldova cez Zlaté Moravce a Hronskú Dúbravu. Z Hronskej Dúbravy vlak pokraoval cez Kremnicu a od Hornej Štubni išiel po pôvodne plánovanej trase. Pravdupovediac, zmena trasy mi vyhovovala. Vyfoti parný vlak na trati z Luianok do Kozároviec, na ktorej je doasne, i natrvalo zastavená osobná doprava, je vskutku výnimoná udalos. Nebolo však mojim cieom vlak naháa, vytypoval som si len pár miest, kde som predpokladal, eby sa vlak dal bez problémov vyfoti. Okrem sobotnej jazdy som urobil zopár záberov aj z prvomájovej spiatonej jazdy mimoriadneho vlaku do Bratislavy.  
 
Anda (tra 141)
Mimoriadny vlak
 
elezniná stanica Luianky
Mimoriadny vlak
 
Pod zvyškami hradu Gýmeš (tra 141) 
Mimoriadny vlak
 
Zlaté Moravce-Prílepy - Volkovce (tra 141)
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak
 
Poiarny vlak s T 478.1201 (tra 141)
Mimoriadny vlak
 
Turek (tra 171)
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak
  
Diviaky - Turianske Teplice (tra 170/171)
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak
 
Banská Bystrica (tra 170/172)
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak
 
Hronec (tra 172)
 
Zamraená oddychuje
Mimoriadny vlak
 
Mimoriadny vlak
 
Albatros posunuje
Mimoriadny vlak
 
Brusno kúpele (tra 172)
Mimoriadny vlak
 
Slovenská upa (tra 172)
Mimoriadny vlak 
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto © autor

Home