Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 25.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Železničná stanica Stará Kremnička
Peter, 05.05.2012 (35673 prečítané)

Železničná stanica Stará Kremnička leží v km 235,985 na jednokoľajnej trati 171 Zvolen – Diviaky medzi stanicami Hronská Dúbrava a Bartošova Lehôtka. Trať bola súčasťou Severnej uhorskej železnice, ktorej úsek Zvolen (nákladná stanica) – Vrútky bol do prevádzky uvedený dňa 12. augusta 1872.

V sobotu, 28. apríla 2012, som si okrem sledovania Albatrosa naplánoval aj návštevu stanice Stará Kremnička, o ktorej sa v poslednom čase častejšie hovorilo v médiách.
 
Výpravná budova má pevné základy a hrubé múry
Stará Kremnička
 
Stanica Stará Kremnička leží nad rovnomennou obcou. Orientovaná je v severojužnom smere. Predtým slúžila ako výhybňa pre vlaky a zastávka pre cestujúcich. Dnes slúži len ako zastávka, ale nie všetky osobné vlaky tu zastavujú.
 
Stanica leží vysoko nad údolím
 Pohľad na križovatku na rýchlostnej ceste R1 a cestu do Martina 
Stará Kremnička 
 
Trať z Hronskej Dúbravy stúpajúc do najvyššie položenej stanice na trati Kremnické Bane (775 m n. morom) sa kľukatí, početnými oblúkmi kopíruje obrysy Kremnických vrchov, pričom prechádza viacerými tunelmi a zárezmi. Aj preto viacerí túto trať prezývajú „slovenský semering“.
 
Južné zhlavie
Pri koľaji č. 1 (vpravo) návestidlo So (km 235,864)
Stará Kremnička 
 
Železničná stanica Stará Kremnička má dve koľaje. Pri prvej koľaji je krátke nástupisko. Do roku 1995 bola stanica obsadená personálom, ktorý obsluhoval staničné elektrodynamické zabezpečovacie zariadenia a traťové zabezpečovacie zariadenie poloautomatický blok. Po tom, čo tieto zariadenia boli nahradené novými, automatickými, stanica osirela a Stará Kremnička slúži ako automatické hradlo. Opustené staničné objekty začali chátrať.
 
Koľajisko stanice
Stará Kremnička
 
Výhybka č. 2
Stará Kremnička 
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) už jednu budovu zbúrali, takže z viacerých objektov tu stojí už len výpravná budova, tá má v zlom stave najmä strechu. ŽSR uvažujú s odstránením aj tejto druhej staničnej budovy a plánujú tiež zlikvidovať druhú staničnú koľaj a všetky tri výhybky.
 
Stanica leží väčšou časťou v oblúku a čiastočne v priamom smere
Stará Kremnička
 
O stanicu a staničné objekty sa začalo zaujímať Občianske združenie (OZ) Kamenica. Názov si členovia OZ dali podľa pomenovania kopca, ktorý sa vypína nad obcou Stará Kremnička, na jeho svahu vedie železničná trať 171 a leží stanica Stará Kremnička. Zhodou okolností som na stanici stretol viacerých členov tohto združenia, takže čakanie na parný vlak do Hronca som si skrátil nielen fotením stanice Stará Kremnička, ale aj rozhovorom o problémoch, z ktorými sa stretávajú. Zarážajúce je, s akou rýchlosťou sa ŽSR postarali o likvidáciu jednej staničnej budovy. Tiež je nepríjemné, že ŽSR uvažujú s likvidáciou druhej koľaje. Ku stanici totiž nevedie žiadna komunikácia, alebo aspoň lesná cesta. Stanica leží vysoko nad údolím a prístup k nej je možný len po strmom lesnom chodníku. Dopraviť sem stavebný a iný materiál je však možné po železnici na železničných vozňoch, ktoré by mohli byť odstavené na druhej koľaji a nebránili tak železničnej doprave.
 
Severné zhlavie - návestidlo Lo (km 236,475)
Stará Kremnička
 
Výhybka č. 3
Stará Kremnička 
 
Ďalší osud tejto železničnej stanici je v rukách vedenia ŽSR. Treba dúfať, že výpravná budova z roku 1872 zostane zachovaná a OZ Kamenica tak dostane možnosť ju zrenovovať, aby prinášala osoh pri rôznych akciách, ktoré tu plánujú usporadúvať. Pôjde napr. o ukážky povstaleckých bojov i za prítomnosti pancierového vlaku Štefánik. Aktivitu OZ podporuje aj obec Stará Kremnička, veď stanička je súčasťou jej histórie. Obec tiež poskytla plastovú fóliu na dočasné prekrytie poškodenej strechy.
 
Osobný vlak do Zvolena prechádza stanicou
Stará Kremnička 
 
Na záver chcem vyjadriť svoju podporu OZ Kamenica. Dianie okolo železničnej staničky Stará Kremnička budem naďalej sledovať. Zostáva len pripomenúť, že železničná trať zo Zvolena do Vrútok bude v tomto roku oslavovať 140 výročie svojej existencie. Pri spracovaní článku boli použité informácie z verejných zdrojov a zverejnené na stránke ŽSR. Foto: © autor. 

Súvisiace články:
OZ Kamenica bojuje o Starú Kremničku (27.05.2012)
So Šlachtičnou do Kremnice (05.06.2011)
Mimoriadna zmena na trati Horná Štubňa – Diviaky (27.08.2010)
Z archívu: Spomienka na hradlo Kremenisko (22.11.2007)
Trať 171: Zvolen os.st - Hronská Dúbrava - Kremnica - Horná Štubňa - Diviaky (27.09.2007)


Home