eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Nvteva elezninho mzea v Lubenku
Peter, 12.07.2012 (43622 pretan)

V reportái o Muránskej strele som spomenul aj elezniné múzeum v Lubeníku. Historický motorový vlak z Košíc mal v Lubeníku krátku zastávku, poas ktorej múzeum navštívili aj výletníci. Ja som neskôr do Lubeníka opä zašiel, aby som aktuálnu zbierku zadokumentoval aj pre ostatných.

Priznám sa, e ke som prvý krát navštívil elezniné múzeum v Lubeníku, prekvapilo ma mnostvo exponátov, ktoré sa podarilo zhromadi. Exponáty sú sústredené do jednej menšej miestnosti. Rozmiestnené sú tematicky po celej ploche miestnosti, niektoré sú uchytené na stenách, alebo sú uloené v presklenej vitríne. V miestnosti sa nachádza aj jedno menšie funkné modelové koajisko vo vekosti TT. Zbierka elezniných predmetov je zameraná predovšetkým na gemerskú tra Plešivec – Murá, a aj mnohé predmety pochádzajú práve zo staníc na tejto trati. Predtým slúili elezninej doprave, našastie, podarilo sa ich zachráni pred likvidáciou, take teraz si ich môu pozrie milovníci elezníc a záujemcovia o históriu. Návštevníci sa môu oboznámi s históriou trate a súasou expozície je aj panel s podrobnými informáciami o výstavbe tzv. Gemerských spojok a fotografiami elezniných objektov. Zásluhu na zrode tohto malého múzea má predovšetkým Dušan Antalík, ktorému aj touto cestou vyjadrujem svoje poakovanie za vynaloenú snahu a aj obdiv, ako pútavo výstavu zaranoval. Viac o expozícii elezniného múzea napovedia fotografie.
 
Celkový pohad na expozíciu
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
Panel s fotografiami a informáciami o Gemerských spojkách
Revúca - Tisovec
M v Lubeníku
 
Lubeník - Slavošovce
M v Lubeníku
 
Plešivec - plán západného zhlavia
M v Lubeníku
 
Pracovisko výpravcu
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
Lampy a návestné lampáše
M v Lubeníku
 
Návesti oznaujúce "koniec vlaku"
M v Lubeníku
 
Nádoba na uhlie a olejniky
M v Lubeníku
 
Telefóny a komposter (oznaova lístkov)
M v Lubeníku
 
Rôzne peiatky
M v Lubeníku
 
Ozdobné elezniné gombíky a výloky
M v Lubeníku
 
Rôzne exponáty a staré predpisy
M v Lubeníku
 
Informané tabuky
M v Lubeníku
 
Rameno mechanického návestidla a iné znaky a tabuky M v Lubeníku
  
Hradlové prístroje
M v Lubeníku  M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
Modelové koajisko
M v Lubeníku
 
M v Lubeníku
 
Návštevu expozície odporúam všetkým záujemcom o eleznice na Gemeri. Dúfam, e sa neobjavia voajaké „temné sily“, ktoré by mali snahu toto gemerské elezniné múzeum zlikvidova, tak ako likvidujú eleznicu na Gemeri. Záverom chcem ešte raz vyjadri svoju vaku Dušanovi. Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home