eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Za parnm vlakom pod Tatry
Peter, 16.07.2012 (15124 pretan)

V sobotu, 14. júla 2012, sa v Kemarku konalo podujatie Európske udové remeslo (ERO). Pri tejto príleitosti sa v spolupráci organizátorov podujatia „ERO“ a Klubu elezniných historických vozidiel Poprad uskutonila jazda parného vlaku z Popradu do Podolínca a spä. Jazdy sa uskutonili dve, predpoludním a aj popoludní.

Výlet do Popradu som si plánoval u dlhšie. Jedinou prekákou mohlo by poasie. V piatok to nevyzeralo dobre, lialo ako z krhle. V sobotu sa však poasie umúdrilo. Nepršalo, aj ke na oblohe boli oblaky. Oblanos však mala pribúda najmä popoludní.
 
Na popradskú elezninú stanicu som prišiel s náskokom. Do odchodu parného vlaku zostávala asi polhodina. Postupne pribúdalo záujemcov o jazdu parným vlakom, as plynul, a parný vlak nikde. Presunul som sa blišie k západnému zhlaviu, do ktorého je zaústené aj depo. Konene sa ozvala parná píšala ruša 477.013, krátko na to sa objavil aj posunujúci vlak. Urobil som pár záberov a beal som do auta s cieom urobi pár záberov aj na trati.
 
Ráno v Poprade
Parným vlakom na ERO
  
Na vlak som pokal pre Kemarkom. Vlak našastie trochu meškal, tak som ho stíhal. Poasie bolo celkom dobré, na oblohe boli síce menšie oblaky, ale inak pekný slnený de. Jedine vietor bol dos nepríjemný, nárazový, a fúkal celý de.
 
Prvá jazda do Podolínca
Parným vlakom na ERO
 
Jede, jede mašinka...
Parným vlakom na ERO
  
Ke vlak prešiel, zamieril som do Spišskej Belej. V Spišskej Belej som u bol, take som trochu poznal miesto. Navyše, v Spišskej Belej bolo kriovanie z osobným vlakom, take tam bola zaujímavá dopravná situácia.
 
Pred výhybou Spišskou Belou z
Parným vlakom na ERO  Parným vlakom na ERO
 
Vlak zastavil a potom pomaly vošiel do výhybne
Parným vlakom na ERO
 
Trochu mi to ušlo, ale v silnom vetre
som stál na zvodidlách, opierajúc sa o dopravnú znaku
Parným vlakom na ERO
 
Vlak odchádza do cieovej stanice
Parným vlakom na ERO
 
Potom, o do výhybne vošla muvka, odišiel osobný vlak do Popradu
Parným vlakom na ERO
  
Zo Spišskej Belej do Podolínca to nie je aleko. V Podolínci bola cieová stanica pre mimoriadny vlak a parný ruše tu obiehal súpravu. Spä do Popradu išiel ruše tendrom dopredu. Urobil som pár dokumentaných záberov a u som mieril alej do Niných Rubách. Tadeto ide autobus z Prešova a lepší spoj na akciu Norbert nemal. Len o som zaparkoval, objavil sa autobus a Noro. Vlak mal v Podolínci plánovanú krátku prestávku. Prišli sme na stanicu akurát v ase, ke ruše zbrojil vodu z hasiskej cisterny.
 
V Podolínci sa zbrojilo vodou
Parným vlakom na ERO
  
Blíil sa as odchodu vlaku, preto sme sa presunuli niekam na tra. Za cie sme si zvolili zastávku Bušovce.
 
Bušovce zastávka
Parným vlakom na ERO
 
Doprava bola na ceste dos hustá, preto sme nemali v úmysle vlak naháa. Napriek tomu sa nám ho podarilo predbehnú a vyfoti aj za Strákami.
 
Za Strákami (trochu som to zatrávnil)
Parným vlakom na ERO
 
Po prejdení vlaku sme zamierili na stanicu v Kemarku. Vlak tu mal dlhšiu prestávku. Chvíu sme fotili na stanici, no potom sme sa radšej rozhodli aka na trati za Kemarkom. Vea pekných miest na fotenie medzi Kemarkom a Popradom nie je, ale panoráma Vysokých Tatier to eliminuje. Parný vlak mal menšie meškanie, pretoe meškal vlak z Popradu, na ktorom bola dvojica motorových jednotiek radu 840. Osobné vlaky boli v sobotu posilnené aj kvôli konaniu ERO. Chvíu po prejdení osobného vlaku sa objavil parný vlak do Popradu.
 
Kemarok
Parným vlakom na ERO
 
Osobný vlak do Plava
Parným vlakom na ERO
 
Návrat do Popradu
Parným vlakom na ERO
 
S Tatrami
Parným vlakom na ERO
 
as do druhej jazdy sme strávili na stanici Studený Potok. Z Tatranskej Lomnice akurát prišla motorka 812.031. Pokali sme ešte na vlak do Popradu, na ktorom bola tie dvojica „delfínov“, teda motorových jednotiek radu 840.
 
Studený Potok
Parným vlakom na ERO
 
Vlak do Popradu
Parným vlakom na ERO
 
Na oblohe pribúdalo oblakov, take slnko sa oraz astejšie za ne skrývalo. Vedeli sme, e alšie fotenie bude aj o šastí, pretoe situácia sa menila dos rýchlo. Presunuli sme sa opä na tra medzi Vekou Lomnicou a Kemarkom.  
 
Druhá jazda
Parným vlakom na ERO
 
O kúsok alej
Parným vlakom na ERO
 
Ke vlak prešiel, rozhodli sme sa zájs opä do Spišskej Belej, kde som bol aj predpoludním. Tu slnko svietilo u z opanej strany, preto sme zvolili iné miesto. Teraz sa tu parný vlak nekrioval, len zastavil kvôli cestujúcim.  
 
Pred Spišskou Belou
Parným vlakom na ERO
 
Kee viac záberov parného vlaku na trati sa nedalo robi, presunuli sme sa pomaly pred obec Podolínec, kde sme spolone vyfotili osobný vlak do Popradu (2x840).
 
Podolínec - vlak do Popradu
Parným vlakom na ERO
 
Potom som Nora odviezol spä do Niných Rubách, odkia mu išiel autobus do Prešova. Ja som sa vrátil spä na tra za Podolínec, kde som akal na parný vlak do Kemarku. Na oblohe bolo dos vea oblanosti a slnko u len obas vykuklo. Napriek tomu som spravil pár záberov.
 
Návrat do Popradu (2.)
Parným vlakom na ERO
 
Ke vlak prešiel zamieril som do Kemarku. Tu mal vlak dlhšiu prestávku. Našastie tu bolo menej oblakov, take som urobil ešte niekoko záberov stanice a parného vlaku. Do odchodu vlaku do Popradu sa mi nechcelo aka, preto som svoj výlet ukonil a išiel rovno domov.
 
Kemarok - honosná budova
Parným vlakom na ERO
 
Parným vlakom na ERO
 
Parný vlak aká na svoj odchod
Parným vlakom na ERO
  
Foti parný vlak na tra 185 som sa u viackrát chystal, no nikdy mi to nevyšlo. O to viac ma potešilo celkom dobré poasie, ktoré dobré pocity z výletu umocnilo. Na záver zostáva poakova organizátorom z Klubu historických elezniných vozidiel Poprad a ERO, ktorí akciu pripravili. Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. Foto: © autor & Norbert Mondek

Svisiace lnky:
120. rokov elezninej trate Studen Potok - Tatransk Lomnica (08.09.2015)
Pozvnka: Mikulska jazda s Papagjom (20.11.2011)
Odboka Spisk Bel Spisk Bel horn ndraie (27.02.2010)


Home