eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Do Dobinej op iiel Gemersk expres
Peter, 30.07.2012 (10329 pretan)

V sobotu, 28. júla 2012, sa uskutonila alšia akcia Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach. Gemerský expres sa vybral z Košíc do Vlachova a Dobšinej. Ja som sa do doliny rieky Slaná v sobotu vybral. Svoj výlet som zaal v Roave na stanici, kde som na Gemerský expres pokal.

Na stanici v Roave akalo na vlak pár záujemcov o prevezenie sa motorovým vlakom na trati, na ktorej je od februára 2003 osobná doprava zastavená. Po krátkom akaní sa objavil vlak. Kee z Roavy odchádzal opaným smerom, motorový voze obiehal „prívešák“. Pokal som na obehnutie a zašiel pred stanicu, kde som akal na vlak do Dobšinej.
 
Roava
Gemerský expres
 
Gemerský expres
 
Obiehanie
Gemerský expres
 
Gemerský expres
  
Ke vlak prešiel, pomaly som sa presúval do Dobšinej. Cestou som spravil pár záberov.
 
Tra 167
Gemerský expres
 
Gemerský expres
 
Pred Goovom
Gemerský expres
  
V Dobšinej motorový voze opä obiehal prívesný voze. V pláne bola jedna jazda do Ninej Slanej. Pred odchodom vlaku som zašiel pred stanicu, kde som vlak pri jeho odchode vyfotil. Potom som vlak stihol ešte v Goove, odkia som išiel rovno na stanicu v Ninej Slanej.
 
Dobšiná
Gemerský expres
 
Gemerský expres
 
Kyvadlová jazda do Ninej Slanej
Gemerský expres
 
Goovo
Gemerský expres
 
Výroba v miestnej firme Siderit je zastavená, preto aj ruch na stanici v Ninej Slanej utíchol. Krátko po mojom príchode na stanicu prišiel aj motorový vlak. Opä nasledovalo obiehanie. Urobil som pár záberov a išiel som do Vlachova, kde mal historický vlak svoju konenú. Vo Vlachove bol pre výletníkov pripravený program. Z Vlachova vlak išiel do Dobšinej a popoludní.
 
Niná Slaná
Gemerský expres
 
Tra 167
Gemerský expres
 
Vlachovo - odstavená súprava, pred ktorou pózovala kozikaGemerský expres
  
Dlhšiu prestávku som vyuil na výlet na Dedinky, kde som akal na rýchlik Horehronec. akanie som si krátil pozorovaním lnkujúcich sa na priehrade. Zaujímavosou je, e sústavou vodných diel Dobšiná sa odvádza as vôd Hnilca do Slanej. Ke rýchlik Horehronec konene prešiel, zašiel do motorestu v Mlynkoch, kde som si dal dobré bryndzové halušky.  
 
Dedinky so srdiekom
Gemerský expres
 
Priehrada
Gemerský expres
 
Horehronec
Horehronec
  
as pomaly plynul, preto som sa vrátil na stanicu do Dobšinej, kde som chvíu fotil opustenú stanicu. Presne poda plánu sa objavil motorový vlak. Opä nasledovalo obiehanie. Vlak sa tu nezdral dlho. Len o cestujúci nastúpili Gemerský expres sa vybral spä do Košíc. Urobil som posledný záber odchádzajúcej Magdy M 131.1125 a išiel som tie domov.
 
Opä Dobšiná
Gemerský expres
 
Odchod do Košíc
Gemerský expres
  
Na záver sa chcem poakova organizátorom za akciu. U o necelé tri týdne, v sobotu 18. augusta 2012, by sa Magda mala vybra na vekú okrunú jazdu po východnom Slovensku. Take, dovidenia pri trati, priatelia. Viac fotografií z jazdy Gemerského expresu na Horný Gemer sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
V Roave pribudne nov priecestie (10.10.2016)
Magda sa vybrala do Betliara (22.10.2013)
Magda v ppave (19.05.2013)
Gemersk strela zamierila op v Dobinej (27.10.2011)
eleznin stanica Dobin (07.02.2010)


Home