eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Za historickm motorovm vlakom do Humennho
Peter, 19.08.2012 (14702 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach na sobotu, 18. augusta 2012, pripravil pre milovníkov turistiky a elezníc alšiu akciu, tentoraz sa motorový voze M 131.1125 vybral z Košíc do Brekova a Humenného. Vyuil som pekné letné poasie a za Magdou som sa do Humenného vybral.

Mimoriadny historický motorový vlak z Košíc do Humenného mal v cestovnom poriadku zastávku len v Kysaku, Prešove a Šarišských Lúkach, odkia u v kuse smeroval do Brekova a Humenného. Uvaoval som, kde by som vlak fotil. Vytypoval som si viaceré miesta. Vzhadom na dku plánovanej prestávky som si uril ako prvé miesto stanicu Prešov, kde som sa po ceste zastavil. Tu akala na svoj odchod motorová jednotka 861.004.  
 
MJ 861.004 v Prešove
Magda sa vybrala do Brekova
 
Podmienky na fotenie na stanici v Prešove sa mi však nepáili, preto som pokraoval alej. Zamieril som k tunelu pod Petiom, ktorý leí na trati 193 za stanicou Nemcovce. Tu som na motorový vlak pokal. Magda pomaly vyšla z tunela. Urobil som pár záberov a pokraoval alej.
 
Tunel pod Petiom
Magda sa vybrala do Brekova
  
Druhým miestom, kde som pokal na historický motorový vlak, boli Hanušovce nad Topou. Tu sa na trati nachádza najdlhší oceový most v oblúku v strednej Európe. Súprava vlaku sa na moste trochu strácala, ím len vynikli rozmery mosta.
 
Viadukt Hanušovce nad Topou
Magda sa vybrala do Brekova
 
Magda sa vybrala do Brekova
 
Pred zastávkou Hanušovce nad Topou mesto
Magda sa vybrala do Brekova
 
Kee som nemal informácie o pohybe vlaku, zamieril som rovno do Humenného, kde som na vlak pokal pred stanicou. Tu som na vlak akal, ia na oblohe bolo dos oblanosti, take ke vlak konene išiel, bolo slnko schované za oblakmi. Napriek tomu som vlak vyfotil spolu so zrúcaninou hradu Brekov.
 
Historický vlak a zrúcanina hradu Brekov
Magda sa vybrala do Brekova
  
alšie zábery som urobil v stanici Humenné. Súprava bola odstavená na prvej koaji od výpravnej budovy. Do stanice akurát prišiel vlak zo Stakína a z Medzilaboriec. Na tom druhom bola nová motorová jednotka 861.003-6.
 
Humenné
Magda sa vybrala do Brekova
 
MJ 861.003 posunuje
Magda sa vybrala do Brekova
 
Nasledovala dlhá prestávka do odchodu historického vlaku spä do Košíc. asu bolo teda dos. Rozhodol som sa zájs do Stakína. Tu na svoj odchod akal vlak, motorový voze 812.039 s jedným prívesným vozom. Rozhodol som sa vlak vyfoti pri jeho návrate do Humenného pri niektorom mechanickom návestidle, ktorých je ešte na trati 196 niekoko. Vrátil som do obce Dlhé nad Cirochou. Zvolené miesto na fotenie nebolo však ideálne, no nakoniec pri prechode vlaku oblaky zakryli slnko, take to bolo jedno.
 
Stakín
Magda sa vybrala do Brekova
 
MV 812.039 + PV
Magda sa vybrala do Brekova
 
Dlhá nad Cirochou
Magda sa vybrala do Brekova
  
Presunul som sa opä na stanicu v Humennom, kde som chvíu fotil.
 
Motorový voze M 131.1125 s PV
Magda sa vybrala do Brekova
 
So Švejkom
Magda sa vybrala do Brekova
 
Magda v Humennom
Magda sa vybrala do Brekova
 
MR 754.056 posunuje
Magda sa vybrala do Brekova
  
Neakal som však na odchod tu, ale zašiel som do Brekova. Tu akali výletníci z Košíc na svoj motorový vlak. Ešte predtým išiel riadny motorový vlak do Humenného, na ktorom bola opä jedna nová motorová jednotka radu 861.
  
MJ 861.005 do Humenného
Magda sa vybrala do Brekova
 
Pred odchodom historického vlaku do Košíc som sa presunul na tra medzi Brekovom a Stráskym, podarilo sa mi nájs celkom dobré miesto na fotenie. Tu som na historický vlak pokal. Ešte pred ním išiel riadny vlak, na ele ktorého bol ruše 754.056. ia, oblaky opä zakryli slnko. Krátko po zrýchlenom vlaku do Košíc išiel aj historický vlak s výletníkmi vracajúcimi sa domov. Nemal som v pláne vlak viac sledova, preto som zamieril rovno domov.
 
Zr 1908 Slanec Humenné - Košice
Magda sa vybrala do Brekova
 
Historický vlak sa vracia do Košíc
Magda sa vybrala do Brekova
  
Poasie akcii prialo a výletníci boli iste spokojní. Spokojný som bol aj ja, aj napriek tomu, e slnko mi niekedy neprialo. Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Na záver zostáva poakova Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach. Foto: © autor

Svisiace lnky:
eleznin tunel v upkwe (10.08.2011)
Tra 191: Michaany - Trebiov - Humenn - Medzilaborce - Lupkw PKP (27.09.2007)


Home