eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Slovensk technick mzeum v Koiciach
Peter, 02.12.2012 (6435 pretan)

Ke zavládne jesenné hmlisté inverzné poasie a nechce sa vám sedie doma, chote do múzea. Spolu s Norbertom sme sa zašli u dávnejšie pozrie do Slovenského technického múzea v Košiciach. V múzeu je mnostvo exponátov z viacerých oblastí, od hutníctva, metalurgie, a po jemnú mechaniku a oznamovaciu techniku. Expozícia návštevníkom pripomína aj viacerých slovenských vynálezcov a technikov.

Metalurgia a hutníctvo
 
Slovensko má bohatú hutnícku históriu,
o om svedí mnostvo vysokých pecí a hámrov
STM Košice
 
Vysoká pec v erveanoch ešte stojí a patrí medzi kultúrne pamiatky
STM Košice
 
Zbierka metalurgických nástrojov a pomôcok
STM Košice
 
Troska ako pozostatok výroby eleza v Sirku
STM Košice
 
Rôzne stroje a zariadenia
 
Model jednovalcového parného stroja
STM Košice
 
Dvojvalcová výveva
STM Košice
 
Wattov odstredivý regulátor
STM Košice
 
Geodetická technika a prístroje
STM Košice
 
Pásma
STM Košice
 
Oznamovacia technika
 
Model vysielacej antény
STM Košice
 
Zbierka písacích strojov
STM Košice
 
Historický alekopisný prístroj
STM Košice
 
Iný typ starého alekopisu s klaviatúrou
STM Košice
 
Modernejší alekopis
 STM Košice
 
Optický telegraf
V zbierke múzea je 45 rôznych telegrafných prístrojov
STM Košice
 
Telefónne prístroje od najstaršieho po modernejšie typy
STM Košice
 
Gramofóny a ich predchodcovia
STM Košice
 
Sie elektrických výbojov
 
Blesky a elektrické výboje, z ktorých vám budú vlasy dupkom stá doslova
STM Košice
 
Teslov transformátor vysokého napätia
STM Košice
 
Viac fotografií zo zbierky Slovenského technického múzea v Košiciach je vo fotoalbume. Na internetových stránkach múzea je uvedený podrobný popis zbierky a taktie virtuálna prehliadka, ale navštívi múzeum a vidie na vlastné kus peknej histórie sa naozaj platí.

 


Home