Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Trať Tisovec – Pohronská Polhora dostala ďalší úder
Peter, 17.03.2013 (61741 prečítané)

Trať z Tisovca do Pohronskej Polhory bola v roku 2008 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Bolo to z dôvodu zachovať túto jedinečnú ozubnicovú železničnú trať pre ďalšie generácie. Maximálne stúpanie z oboch strán na sedlo Zbojská dosahuje takmer 50 promile a maximálna rýchlosť je 30 km/h. Dávnejšie vlaky pri prekonávaní tohto stúpania využívali Abtov ozubnicový systém, ktorý je na trati vybudovaný od jej vzniku a uvedenia do prevádzky 30. novembra 1896. Vo štvrtok, 14. marca 2013, Železnice Slovenskej republiky priniesli zlú správu. Trať v tomto úseku podmylo. Doprava bola z tohto dôvodu zastavená a pre cestujúcich je zabezpečená náhradná autobusová doprava. Výluka a oprava trate potrvá niekoľko dní.

V piatok 15. marca 2013 bolo počasie na Slovensku také, že lepšie bolo zostať doma. No včerajšie slnečné počasie už lákalo vonku. Rozhodol som sa zájsť na trať 174 a pozrieť sa na miesto podmytia bližšie. Cestou som sa zastavil na stanici v Tisovci, odkiaľ práve odchádzal autobus náhradnej dopravy do Pohronskej Polhory. Na stanici čakal motorový vozeň 812.004 do Rimavskej Soboty. Akurát sa slnko schovalo za oblak, ale aj tak som spravil pár záberov, kým vlak odišiel do cieľovej stanice.
 
Tisovec
Trať 174
 
Mapka lokality
Trať 174
  
Na stanici som sa dozvedel, že na oprave trate sa už pracuje. Tak som sa vybral na miesto podmytia trate. Tam sa skutočne pracovalo. K podmytiu trate došlo v km 31,122. Zosunutá zemina bola už odstránená. Do uvoľneného miesta boli vysypané veľké balvany, ktoré by mali svah spevniť. Na balvany bude vysypaný štrk a potom opäť balvany. Tak by mal byť svah dostatočne stabilizovaný.
 
Miesto poškodenia ozubnicovej trate
Trať 174
 
Poškodený násyp
Trať 174
 
MUV priviezol balvany
Trať 174
 
Jama po zosuve
Trať 174
 
MUV a bager odchádza
Trať 174
  
Most nad cestou I/72
Trať 174
 
Ďalší pohľad na miesto zosuvu
Trať 174
 
Príčinou zosuvu sú pravdepodobne zmenené hydrologické pomery v telese železničného spodku. Voda z topiaceho sa snehu sa cez štrbiny dostáva do nezamrznutého podložia. Nezamrznutá zemina ju nasáva do seba a následkom toho tečie. Nanešťastie, zemina je tu ílovitá. Vytekajúcu vodu zo svahu pod traťou bolo zreteľne vidieť. Po ľavej strane trate v smere od Tisovca do Pohronskej Polhory je rigol, ktorý odvádza vodu k blízkemu priepustu. Kúsok poniže od miesta súčasného zosuvu sa voda tečúca v rigole stráca, pravdepodobne sa opäť štrbinami dostáva do podložia, ktoré môže narušiť, takže k zosuvu môže dôjsť aj v tomto úseku.  
 
Stabilizovanie svahu pomocou veľkých balvanov
Trať 174
 
Vytekajúca voda
Trať 174
 
Voda tečúca v rigole sa na tomto mieste stráca
Trať 174
 
Trať z Tisovca do Pohronskej Polhory má horský charakter. Niektoré jej úseky prechádzajú vlhkými miestami. Teleso trate je na viacerých a tiež aj v tomto úseku zarastené machom, čo potvrdzuje trvalú prítomnosť zvýšenej vlhkosti. Odstránenie tejto vlhkosti nejakou hydroizoláciou, či iným spôsobom však očakávať nemožno. Zostáva tak len dúfať, že končiaca sa zima nebude mať ďalšie negatívne dôsledky.
 
Abtov ozubnicový systém - ozubnica vytŕča nad koľajnice
Trať 174
 
Chvíľu som čakal na mieste zosuvu a čakal na vlak, ktorý mal priviesť štrk. Vlak síce nakoniec aj prišiel, ale zostal stáť v neďalekej výhybni Tisovec-Bánovo. Práve za výhybňou Tisovec-Bánovo v smere do Pohronskej Polhori začína ozubnica. Problémom však je, že ozubnica vytŕča nad koľajou do takej výšky, že zasahuje do prejazdného profilu rušňa (pluh na rušni). Dopraviť štrk na miesto zosuvu sa včera preto nepodarilo. Zvláštnosťou bolo, že z bezpečnostných dôvodov rušeň 730.621 výsypné vozne so štrkom tlačil zo stanice Tisovec.  
 
Tisovec-Bánovo
Trať 174
 
"Zakonzervovaná" budova bývalej výhybne
Trať 174
 
Vlak s dvoma výsypnými vozňami
Trať 174
 
Začiatok ozubnice je hneď za výhybňou
Trať 174
  
Vidieť nákladný vlak na trati z Tisovca do Pohronskej Polhory je vskutku výnimočná udalosť. Nákladná doprava totiž na tejto železničnej trati viac ako 50 rokov neexistuje. Na jeseň roku 1961 boli pre prevádzku na tejto trati privezené z Rakúska dva dieselové rušne T 426.001 a T 426.003 s hydraulickým prenosom výkonu, ktoré nahradili parné rušne. Prevádzka novými ozubnicovými rušňami však bola pre zlý stav ozubnicovej trate zastavená. Dňa 15. októbra 1961 došlo neďaleko výhybne Tisovec-Bánovo k vykoľajeniu jedného z rušňov. Rušne boli potom prevádzkované v úseku Jesenské – Tisovec do roku 1962, kedy boli na pokyn ministerstva dopravy prevezené do Čiech. V roku 1963 bola vykonaná kompletná obnova koľajového zvršku, ktorá spočívala vo výmene starého koľajového zvršku s koľajnicami typu C za úplne nový zvršok s koľajnicami typu A s dĺžkou 25 m. V októbri a novembri 1964 prebiehala výmena celého zvršku ozubnicovej trate z Tisovca-Bánova do Zbojskej. Práce na výmene koľajového zvršku potom pokračovali od júna do októbra 1965. Na viaduktoch v Čertovej a Pod Dielom bola vymenená aj ozubnica. Po rekonštrukcii ozubnicovej trate však nákladná doprava už nebola obnovená, pretože neboli k dispozícii potrebné rušne. V roku 1966 došlo k zastaveniu výroby v železiarni v Tisovci, takže nebola viac ani potrebná preprava materiálov a tovarov medzi železiarňou v Tisovci a horehronskými železiarňami.  
 
Rušeň ŽSR 730.621-0 dotlačil vlak z Tisovca
Trať 174
  
V lete tohto roku plánuje OZ Zubačka so zahájením prevádzky parného vlaku na trati z Tisovca do Zbojskej. Pre tento účel sa vo Vrútkach opravuje parný rušeň. Dva adhézno-ozubnicové rušne CFR 40.003 a 40.006 sa podarilo získať z Rumunska.
 
Ak to počasie umožní a budem mať voľný čas, na stav trate sa opäť zájdem pozrieť. Snáď sa Železniciam SR podarí trať čoskoro zrekonštruovať a doprava bude obnovená.
 
Informácie z histórie trate boli čerpané z literatúry: 
  1. LACKO, Richard: 100 rokov železničnej trate Podbrezová – Tisovec, ŽSR 1996.

Súvisiace články:
Mechanické závory v Hačave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. výročia tisovskej zubačky (30.11.2016)
Nedeľa so Zubačkou (12.07.2015)
Tip na výlet: Ozubnicový parný vlak vyjde na trať (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená (08.09.2014)
Vitaj Zubačka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty (14.05.2014)
Prvý parný deň v Tisovci (20.04.2014)
Železničná stanica Tisovec (30.04.2012)
Hrozí zánik trate Jesenské – Brezno? (05.04.2011)
Železničná trať z Pohronskej Polhory do Tisovca je národnou kultúrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisovecký (Tisovský) tunel (19.01.2008)
Trať 174: Brezno - Tisovec - Rimavská Sobota - Jesenské (27.09.2007)


Home