eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici
Peter, 25.06.2013 (58363 pretan)

Vera vo veerných hodinách príroda opä ukázala svoju silu. Na viacerých miestach Slovenska v dôsledku silných búrok a prívalových daov došlo k zaplaveniu obydlí a poškodeniu cestnej aj elezninej infraštruktúry. o sa týka elezninej dopravy, došlo k poškodeniu tratí 160, 162 a 174. eleznice Slovenskej republiky v priebehu dnešného da odstraovali následky povodní a elezniná spolonos Slovensko na poškodených úsekoch tratí vlaky nahradila autobusmi. Na trati 162 v úseku Kokava nad Rimavicou – Uteká došlo aj k zaplaveniu cesty, take NAD tu nebolo moné zavies.

Na trati 160 Zvolen – Košice došlo k poškodeniu elezniného zvršku na viacerých miestach medzi stanicami Plešivec a Tornaa. V tomto úseku boli rýchliky nahradené autobusmi a nákladná doprava bola zastavená.
 
Cestujúcich z Tornale od R 931 priviezli autobusy
Výluka na trati 160
 
R 931 Ipe pokrauje na ceste do Košíc
Výluka na trati 160
 
R 812 Sitno ukonil jazdu v Plešivci
Výluka na trati 160
 
Náhradná súprava R 812 pokrauje z Tornale do Zvolena a Bratislavy
Výluka na trati 160
 
Nákladný vlak aká na obnovenie poškodenej trate
Výluka na trati 160
  
Najviac bola tra poškodená pri zastávke Gemerská Panica, kam sme sa dnes zašli pozrie. Rozsah poškodenia je zrejmý z fotografií. Voda sa valila z priahlého kopca a poškodila koajový zvršok. Priepust pod elezninou traou nezvládal prepusti mnostvo daovej vody, ktorá tak pretiekla cez koaj a postupne na viacerých miestach odplavila štrk do takej miery, e podvaly uchytené o koajnice viseli vo vzduchu.
 
Gemerská Panica
 
Poškodený úsek trate
Výluka na trati 160
 
Odpavený štrk - podvaly vo vzduchu
Výluka na trati 160
 
Voda sa valila z priahlého kopca
Výluka na trati 160
 
Priepust pod cestou I/50 vodu prepúšal
Výluka na trati 160
 
Priepust pod elezninou traou nápor vody nezvládol
Výluka na trati 160
 
Odplavený štrk
Výluka na trati 160
 
Poškodený koajový zvršok
Výluka na trati 160
 
Odplavený štrk veda trate
Výluka na trati 160
 
Kontajner so "zabzar" bol zaplavený
Výluka na trati 160
  
SR v priebehu da v tomto poškodenom úseku obnovili koajový zvršok do takej miery, e doprava mohla by obnovená. Vlaky poškodeným úsekom prechádzajú zníenou rýchlosou. Práce na obnovení trate budú zrejme pokraova aj v alších doch. Nefunkná je aj signalizácia na priecestí pred zastávkou Gemerská Panica, pretoe došlo k zaplaveniu kontajnera so zabezpeovacím zariadením.
 
Obnovená tra
Výluka na trati 160
 
Nový koajový štrk
Výluka na trati 160
 
aký nákladný vlak pomaly prechádza úsekom...
Výluka na trati 160
 
...a priecestím
Výluka na trati 160
  
Poda posledných zverejnených informácií bola doprava obnovená aj na trati Brezno–Halny – Pohronská Polhora a v úseku Kokava nad Rimavicou – Uteká bola zavedená NAD.
 
Viac fotografií poškodeného úseku trate 160 je vo fotoalbume. Foto: © autor.

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home