eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Magda viezla krov
Peter, 01.07.2013 (15156 pretan)

V sobotu, 29. júna 2013, Klub historických koajových vozidiel pri rušovom depe Haniska pri Košiciach usporiadal alšiu jazdu historického motorového expresu do Moldavy nad Bodvou, Jasova a Medzeva pri príleitosti konania sa Dní Moldavy a Veery Kráov. V minulosti sa u uskutonili viaceré jazdy historického motorového vlaku z Košíc do Medzeva, no rôznych dôvodov som nemal monos na akciu zájs pozrie. Take na sobotajšiu jazdu motorového expresu som sa tešil. 

Ráno som vyrazil do Moldavy nad Bodvou, kde na zastávke (mesto) na trati 168 do Medzeva postávalo niekoko domácich, ktorí vyzerali vlak. Motorovým expresom cestovali nielen výletníci a návštevníci Dní Moldavy, ale aj Traja Králi, ako súas kultúrneho programu tejto akcie. Takmer naas sa v diake objavil motorový vlak. Kráov a cestujúcich privítala hudba, husári a masky na chodúoch. Po uvítaní Kráov, sa sprievod vybral do mesta.
 
Ráno na zastávke Moldava nad Bodvou mesto
Historický expres Košice - Medzev
  
Historický expres do Medzeva
Historický expres Košice - Medzev
 
Traja Králi
Historický expres Košice - Medzev
 
Masky na chodúoch
Historický expres Košice - Medzev
 
Krátka prestávka, po ktorej sa vlak opä pohne do cieovej stanice
Historický expres Košice - Medzev
 
Sprievod sa presúva na oslavy Dni Moldavy
Historický expres Košice - Medzev
  
Motorový vlak však pokraoval alej do Medzeva, preto som aj ja nasadol opä do auta a zamieril do koncovej stanice na trati 168.
 
Historický expres na ceste do Medzeva
Historický expres Košice - Medzev
  
Aj v Medzeve na stanici akalo niekoko starších, ale aj mladších domácich. Netrvalo dlho a v diake bolo pou pískanie motorového vlaku pred priecestím, ktoré sa nachádza pred stanicou. Krátko na to sa historický expres objavil v oblúku. Na stanici bol pripravený krátky kultúrny program, no ešte predtým motorový voze obiehal prívesný, aby bol vlak pripravený na spiatonú cestu.
 
Príchod do Medzeva
Historický expres Košice - Medzev
 
Obiehanie
Historický expres Košice - Medzev
 
Slávnostné zhromadenie
Historický expres Košice - Medzev
 
Stanika na pár chví znovu oila
Historický expres Košice - Medzev
 
Magda posunuje
Historický expres Košice - Medzev
  
Urobil som pár záberov a pred odchodom vlaku spä do Moldavy nad Bodvou som zamieril do Jasova, cestou som sa však zastavil v bývalej odbonej stanici Pokaj. Odtiato viedla krátka tra do stanice Baa Lucia, ktorá však u bola dávno zrušená. Osobná doprava bola na trati 168 zastavená od 3. februára 2003, ale nákladné vozne odstavené v staniciach Medzev a Pokaj svedia o tom, e nákladná doprava na trati stále funguje, manipulané vlaky by tu mali poda mojich informácií chodi v utorok a štvrtok. Našiel som ako tak nejaké miesto na fotenie a akal na vlak. O chvíu sa Magda na ele historického vlaku vynorila z oblúka a vláik v stanike zastavil, aby sa po krátkom ase opä rozbehol dolu údolím rieky Bodva.
 
No Pokaj...
Historický expres Košice - Medzev
  
Presunul som sa do Jasova. Po mojom príchode vlak u stál na zastávke, ale len krátko, pretoe vlak posunoval k Jasovskej jaskyni, kde nasledovala asi hodinová prestávka. Urobil som pár záberov a tie som sa presunul k jaskyni. V areáli Jasovskej jaskyne je viacero moností na oberstvenie sa, take výletníci sa mohli okrem návštevy tunajšej jaskyne aj osviei a najes. Ja som zjedol jabko, ktoré zahnalo smäd aj hlad, a popritom som urobil pár záberov odstaveného vlaku. Poasie bolo vcelku príjemné, letné slnko hrialo, ale na oblohe pribúdalo oblanosti. Asi po hodine vlak opä posunoval na zastávku v Jasove, odkia pokraoval v jazde do Moldavy nad Bodvou. Pokal som na prechod vlaku a aj ja som zamieril do Moldavy nad Bodvou. 
 
Jasov
Historický expres Košice - Medzev
 
Vstup do Jasovskej jaskyne
Historický expres Košice - Medzev
 
S miestnym kostolíkom a Kojšovskou hoou
Historický expres Košice - Medzev
  
V Moldave nad Bodvou som išiel priamo na stanicu, kde sa mi podarilo vlak vyfoti pri vjazde do stanice, potom som na stanici pokal na obiehanie.
 
Návrat do Moldavy n/B.
Historický expres Košice - Medzev
 
Modlava n/B.
Historický expres Košice - Medzev
 
Pamätná tabua k výroiu tratí
Historický expres Košice - Medzev
 
Sólo motorový voze pripravený na alšiu jazdu
Historický expres Košice - Medzev
  
Na druhú jazdu do Jasova sa však vybral u iba sólo motorový voze. Tam nasledovala takmer trojhodinová prestávka, poas ktorej bol pre návštevníkov pripravený rôzny program. Návrat do Košíc bol plánovaný a vo veerných hodinách, preto som alšie fotenie neplánoval. Spokojný s výletom som zamieril domov.
 
Na záver:  Dnes si pripomíname 119. výroie zahájenia prevádzky na trati Moldava nad Bodvou - Medzev a Pokaj - Baa Lucia. Tra Pokaj - Baa Lucia je u zrušená, tra z Moldavy nad Bodvou do Medzeva je viac ako desa rokov bez osobnej dopravy, ale tra aspo sporadicky oíva jazdami historických vlakov, ktoré prinášajú milovníkom elezníc potešenie. Za to patrí organizátorom moje poakovanie.
 
Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou (27.07.2015)
Koick detsk historick eleznica v Medzeve (26.03.2015)
Tip na vkend: Vlet do Medzeva (10.03.2015)
ivot na trati Moldava nad Bodvou - Medzev (21.06.2014)
Tra 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home