eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Parn vlak iiel do Spiskho Podhradia
Peter, 10.09.2013 (15412 pretan)

Klub elezniných historických vozidiel Poprad a mesto Spišské Podhradie v spolupráci s pracovníkmi Spišského hradu pripravili pre verejnos jazdu historického vlaku z Popradu do Spišského Podhradia. V úseku Poprad – Spišské Vlachy bol na ele motorový ruše T 466.0254 „Pielstick“ a v úseku Spišské Vlachy – Spišské Podhradie bol na ele súpravy parný ruše 477.013 známy ako Papagáj. Výletníci sa tak mohli odvies parným vlakom pod Spišský hrad, odkia mohli podniknú výlet na hrad, alebo navštívi historické centrum mesteka leiaceho pod ním.

Po necelom roku som opä zamieril do Spišského Podhradia. Ešte do decembra 2012 tu chodili osobné vlaky, no osobná doprava bola v decembri od zmeny grafikonu vlakovej dopravy zastavená. Na svojom nedenom výlete som sa stretol aj so starším elezniiarom, ktorý kedysi robil strojvodcu a ktorý s nostalgiou spomínal, ako to kedysi na stanici v Spišskom Podhradí ilo. Nakladal sa tu štrk z nealekého lomu a na jese aj plodiny, najmä zemiaky, ktoré sa v tomto regióne pestovali vo vekom. ia, asy sa menia a dnes u väšina priaznivcov eleznice len tpne, kedy aj táto tra padne do rúk zlodejom a vandalom, ktorý ju rozkradnú.
 
Pre fotenie som si vybral miesto medzi zastávkou Katú a stanicou Spišské Podhradie, kde sa dá vzhadom na podmienky urobi viac záberov. Na tomto mieste u postávalo pár fotografov aj zo zahraniia. Pozdravil som sa so známymi a akal na vlak. Po krátkom akaní sa ozvala parná píšala, ktorá oznámila príchod vlaku.
 
Historický vlak do Spišského Podhradia
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Ako za starých ias niekde na trati
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Parný ruše 477.013 Papagáj
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Mierové signály
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Pielstick na poiarnom vlaku
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Slovenské vehory v pozadí
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Ke prešiel parný a poiarny vlak zamieril som na stanici v Spišskom Podhradí. Tu stáli oba vlaky spojené v jeden. U predtým som mal informáciu, e vlak urobí ešte jednu jazdu do Spišských Vlách a spä. Urobil som preto jeden záber a pobral som sa opä na miesto pri trati.
 
Spišské Podhradie
Parný vlak do Spišského Podhradia
  
Po chvíli sa objavil vlak, tentoraz bola súprava spojená, v smere do Spišských Vlachov bol motorový ruše a parný bol na konci vlaku.
 
Jedna mimoriadne mimoriadna jazda
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Sústredený pohad na tra
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Papagáj ako pasívny hrá
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Spä do Spišského Podhradia išli vlaky samostatne, najprv išiel parný vlak a za ním motorový ruše T 466.0254 ako poiarny vlak.
 
Repete - parný vlak do Spišského Podhradia
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Spišká Kapitula v pozadí
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Motorový ruše T 466.0254 v úlohe poiarneho vlaku
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Osobne ma táto druhá mimoriadna jazda vlaku vemi potešila, pretoe poda pôvodného plánu mala nasledova dlhá prestávka. Takto mi as vyplnili samotní organizátori. Ke prešiel aj motorový ruše T 466.0254 saby poiarny vlak, chvíu som sa kochal pohadom na blízky Spišský hrad, i na vzdialenejšie slovenské vehory. Príjemnú náladu umocovalo slnené a príjemne teplé poasie s jasnou oblohou.
 
Spišský hrad
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Vysoké Tatry
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Nasýtený pohadom po okolí, som sa vrátil na stanicu v Spišskom Podhradí, kde som chvíu fotil odstavený vlak, i u motorový ruše, alebo parný v spolonosti „chrobáka“. Po chvíli na stanicu prišli aj miestni hasii a staruký trambus, z ktorého nasledovalo zbrojenie parného ruša vodou. Papagáj bol smädný, pretoe vypil a štyri cisterny.
 
Stretnutie veteránov
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Chvía pre odpoinok
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Smerová tabua
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Zbrojenie vodou
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
as pomaly plynul, no s dostatone vekou asovou rezervou som sa vrátil k trati, aby som našiel nejaké dobré miesto na fotenie. Vaka know-how, s ktorým sa podelili priatelia, sme nakoniec spolone našli vhodné miesto a akali na vlak. Zostávajúci as sme si krátili druným rozhovorom a nastavovaním parametrov na fotoaparátoch. Nakoniec sa priblíil as a parný vlak sa objavil. Fotili sme zo strany, na ktorej stoja telegrafné stpy, preto pri fotení bolo potrebné dáva pozor, aby bol ruše medzi stpmi. Našastie sa mi podarilo urobi pár úspešných záberov. Za parným vlakom išiel ešte motorový, ako poiarny. Motorový ruše by sa však stratil vo vekom priestore, preto sme vyuili krátku pauzu a presunuli sme sa na miesto, ktoré poskytlo lepšiu kompozíciu fotografie.
 
História v súasnosti
Foto
 
Historický parný vlak
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
T 466.0254 ako Rv, resp. poiarny vlak
Parný vlak do Spišského Podhradia
 
Ke prešiel aj motorový ruše vo funkcii poiarneho vlaku, pobalili sme si veci a zamierili sme do Spišských Vlách, kde sme sa rozlúili, a to aj s historickým vlakom smerujúcim do Popradu. Záverom zostáva u len poakova organizátorom za peknú akciu, prírode za pekné poasie a priateom na know-how. V kútiku srdca dúfam, e to nebol posledný vlak na tejto trati. Viac fotografií je vo fotoalbume. Photo © autor
 

Svisiace lnky:
Tip na vlet: Hradnou strelou na Spisk hrad (15.10.2014)
Vlakom do Spiskho Podhradia odzvonilo (06.01.2013)
Na trati Spisk Vlachy Spisk Podhradie bud op jazdi vlaky (30.03.2011)
Povodami pokoden tra 187 Spisk Vlachy - Spisk Podhradie (06.07.2010)
Tra 187: Spisk Vlachy - Spisk Podhradie (27.09.2007)


Home