eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Magda sa vybrala do ttnika
Peter, 20.09.2013 (10046 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach na dnes, 20. septembra 2013, pripravil alšiu mimoriadnu jazdu. Tentoraz sa sólo motorový voze M 131.1125 vybral z Košíc na Gemer, do mesteka Štítnik, ktorý je zaujímavý architektúrou historických a kultúrnych objektov. V tunajšom gotickom kostole sa dnes veer uskutonil koncert Veni, Vidi, Vivaldi pocta Antoniovi Vivaldimu.

Pred koncertom sa uskutonil krátky sprievodný program AVE CHYTNEK, pri ktorom nechýbali úinkujúci v dobových kostýmoch, chodúle, jazdci na kooch a pod. Ja som sa na Magdu rozhodol poka za Roavou. Aj ke poasie bolo neprajné, zašiel som aj do Štítnika, aby som urobil pár záberov.
 
Rýchlik 930 Ipe z Košíc do Zvolena dostal prednos
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
A po rýchliku išla s menším meškaním Magda
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Príchod na zastávku Štítnik mesto
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Sprievodný program - jazdci v dobových kostýmoch
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Úastníci koncertu na zastávke vystúpili a sprievod sa vybral do mesta
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
M 131.1125 odchádza do cieovej stanice Štítnik
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Stanica Štítnik na niekoko hodín oila
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Organizátori si na stanici pripravujú malý piknik
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Motorový voze M 131.1125
Mimoriadna jazda M 131.1125 z Košíc do Štítnika
 
Viac fotografií z mimoriadnej jazdy je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Slavoovce ete ij (04.09.2014)
Gemersk expres do tunela nezaiel (30.08.2014)
Miestna eleznica Pleivec Slavoovce (12.11.2009)


Home