eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������
Nostalgick jazda Rajeckou Anou a nov mzeum dopravy
admin, 12.10.2013 (7846 pretan)

Povaské múzeum v iline sa rozširuje o alšiu, v poradí 6. expozíciu, ktorá je zameraná na dejiny dopravy. Historický vláik bude ma tento rok nezvyajnú a výnimonú úlohu: privezie prvých cestujúcich do pripravovaného múzea v Rajeckých Tepliciach.
 

„Takýmto spôsobom oslávime alšie výroie podujatia Rajecká Ana 2013 s tradiným motorovým vozom M131.1443 – Hurvínek. Tí, ktorí si budú chcie pozrie pripravované múzeum dopravy, vystúpia na zastávke Rajecké Teplice. Vstupy do múzea budú po príchode kadého vlaku smerujúceho do Rajeckých Teplíc. Presné asy odchodov historického vlaku si návštevníci môu pozrie na webovej stránke www.pmza.sk a na kadej zastávke na trati ilina – Rajec,“ informoval Peter Šimko, historik Povaského múzea v iline.
 
Návštevníci nového múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach budú ma monos vidie ukáku elezninej historickej stanice, prierez dejinami dopravy na Slovensku v obrazoch, ukáku funkného parného stroja a elezniné modely.
 
 „ilinský región je od nepamäti významným uzlom dopravy, a zaslúi si, aby sa v om nachádzalo dopravné múzeum. Chýba u len krôik k jeho dokoneniu, a preto by sme chceli poiada verejnos, o akúkovek materiálnu a finannú pomoc, ktorú s vakou privítame,“ doplnil Peter Šimko.
 
Organizátorom 4. roníka spanilej jazdy regionálneho motorového vláika pod názvom Rajecká Ana, ktorý sa uskutoní v doch 19. a 20. októbra 2013, je Povaské múzeum v iline v zriaovateskej pôsobnosti ilinského samosprávneho kraja a OZ Spolonos Povaskej dráhy ilina. Za podporu podujatia akujeme elezniciam Slovenskej republiky. Zriadenie múzea dopravy podporilo dotáciou MK SR.
 
Plagát PMZA (v pdf)
Rajecká Ana 2013
 
Tlaová správa Povaského múzea v iline
ilina, 10.10.2013
 
Autor:                                                             
Povaské múzeum v iline                                         
Mgr. Veronika Guíková
marketingový pracovník
Topoová 1
010 03 ilina
Tel:+421 41 500 15 11
guzikova@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS súradnice:
49°12´93,58´´ N
18°67´86,21´´ E

Svisiace lnky:
Tip na vkend: Nostalgick jazda Rajeckou Anou (03.10.2015)
Tra ilina Rajec oslvila 113. rokov svojej existencie (27.10.2012)


Home