eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
Tunel pod Tureckm vrchom
Peter, 18.10.2013 (38859 pretan)

O tuneli pod Tureckým vrchom sú na stránkach magazínu elezniné.info uverejnené viaceré lánky a fotografie. Väšinou ide o informácie z ias výstavby tohto zatia posledného vybudovaného tunela na území Slovenskej republiky. Chýbali tu fotografie koneného stavu a preto som sa na tunel pod Tureckým vrchom zašiel pozrie. Fotoreportá je zárove zosumarizovaním základných údajov o tuneli.

elezniný tunel pod Tureckým vrchom je vybudovaný na trati 120 Bratislava – ilina. Tunel je dvojkoajný elektrifikovaný urený pre traovú rýchlos 160 km/h, jeho stavebná rýchlos je 200 km/h. Dka tunela pod Tureckým vrchom je 1755 m a stavebné náklady na jeho výstavbu dosiahli výšku 264 mil. eur. bez DPH. V tuneli bol vybudovaný elezniný zvršok s tuhým podloím. Vchody do tunela z oboch strán sú chránené kamerovým systémom. Tunel bol razený od juhu aj severu a prerazený bol 25. októbra 2010. Prvý vlak cez tunel prešiel 13. júla 2012, kedy bola zahájená prevádzka po druhej traovej koaji. Tunel spa poiadavky na bezpenos poda nových európskych noriem, omu zodpovedá aj osvetlenie tunela a úniková chodba pre prípad nehodových udalostí, k ústiu tunela je na obidvoch stranách vybudovaná prístupová komunikácia. Fotografie tunela pod Tureckým vrchom, ktoré zachytávajú jeho stav v prevádzke, sú vo fotoalbume. Foto: © autor. 
 
Severná strana - nadjazd, ktorý nahradil elezniné priecestie
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Zárubný múr - rok výstavby
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Príjazdová komunikácia k ústiu tunela
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pohad na stanicu Trenianske Bohuslavice
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Detailný pohad na uchytenie trolejového vodia v tuneli
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pevné podloie
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Detailný pohad do tunelovej rúry
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Teleso pôvodnej trate
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Juná strana tunela
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Celkový pohad z juhu
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Tunelová rúra je predsunutá
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pletivo bráni padaniu zvetraných kameov na tra
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Vyústenie únikovej chodby na východnej strane
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Rýchlik z Košíc do Bratislavy vyšiel z tunela
363.134-8 na ele R 602
 

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home