eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 02.03.2014 (4956 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 3.3.2014 do 9.3.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 10. týdni od pondelka 3. marca do nedele 9. marca 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - Povaská Bystrica 1)
v pondelok (3.3.)
od utorka (4.3.) do piatku (7.3.)
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov - Strelenka D 1)
v pondelok (3.3.)
od utorka (4.3.) do piatku (7.3.)
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Šurany - Komjatice
vo štvrtok (6.3.)
od 8.00 do 14.10 h
141
Leopoldov - Kozárovce
Leopoldov - Hlohovec
v pondelok (3.3.)
od 8.50 do 13.50 h
Hlohovec - Rišovce
v utorok (4.3.) a stredu (5.3.), 
vdy od 8.30 do 13.50 h
150
Nové Zámky – Zvolen
Nová Baa - arnovica
od pondelka (3.3.) do štvrtku (6.3.),
vdy od 8.30 do 12.10 h
180
ilina - Košice
Varín - Vrútky 2)
od pondelka (3.3.) do piatku (14.3.)
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! NAD premáva poda platného cestovného poriadku SR.
 
1) Výluky na trati Púchov – Povaská Bystrica – Byta a Púchov – Lúky pod Makytou
 
V pondelok 3. marca 2014 bude výluka na trati Púchov – Povaská Bystrica a Púchov – Lúky pod Makytou. Na trati Púchov – Povaská Bystrica budú dva osobné vlaky nahradené autobusmi. Na trati Púchov – Lúky pod Makytou bude autobusmi nahradených devä osobných vlakov.
 
Vlaky, ktoré budú nahradené autobusmi na trati Púchov – Povaská Bystrica:
 
 • Os 3355 (Púchov 13:22 – Povaská Bystrica 13:35)
 • Os 3350 (Povaská Bystrica 14:30 – Púchov 14:43)
Vlaky, ktoré budú nahradené autobusmi na trati Púchov – Lúky pod Makytou:
 
 • Os 3262 (Púchov 12:09 – Lúky p/M. 12:25)
 • Os 3265 (Lúky p/M. 13:13 - Púchov 13:30)
 • Os 3264 (Púchov 13:40 – Lúky p/M. 13:57)
 • Os 3267 (Lúky p/M. 14:21 - Púchov 14:38)
 • Os 3266 (Púchov 14:47 – Lúky p/M. 15:04)
 • Os 3269 (Lúky p/M. 15:45 - Púchov 16:02)
 • Os 3268 (Púchov 15:40 - Lúky p/M. 15:57)
 • Os 3270 (Púchov 16:26 - Lúky p/M. 16:43)
 • Os 3271 (Lúky p/M. 17:37 - Púchov 17:54)
Podrobnosti o výluke a cestovné poriadky náhradnej autobusovej dopravy.
 
Z dôvodu stavebnej innosti v elezninej stanici Púchov a v úsekoch trate Púchov – Byta so zaiatkom od 4. marca 2014 prichádza k obmedzeniam v osobnej doprave. Denné výluky budú v období 4. - 7., 12. - 17., 28. a 31. marca.
 
Na trati Púchov – Povaská Bystrica bude vlak
 
 • Os 3355 (Púchov 13:22 – Pov. Bystrica 13:35) odrieknutý a nahradený náhradnou autobusovou dopravou (alej NAD)
 • Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 – Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD
Na trati Púchov – Lúky pod Makytou bude vlak
 
 • Os 3268 (Púchov 15:40 - Lúky p/M. 15:57) odrieknutý a nahradený NAD
Upozornenie:
 
pri vlaku Os 3350 pre cestujúcich zo elezniných zastávok Milochov a Nosice:
 
 • nie je prípoj na vlak Os 3266 v smere Horní Lide (odchod Púchov 14:47)
 • cestujúci zo elezninej zastávky Milochov do Púchova pouijú ako náhradu vlak Os 3312 (odchod Milochov 14:57)
pri vlaku Os 3355 pre cestujúcich zo elezninej zastávky Nosice
 
 • nie je prípoj NAD na vlak Os 3355 odchádzajúci z Povaskej Bystrice 13:36 do iliny
Podrobnosti o výluke a cestovné poriadky náhradnej autobusovej dopravy.
 
 
2 ) Výluka na trati Vrútky - Varín
 
Z dôvodu výlukových prác na trati Vrútky – Varín v doch 3. – 14. a 17. - 28. marca 2014 bude v uvedenom úseku obmedzená osobná doprava.
 
 • Na trati ilina – Vrútky bude vlak Zr 1843 (ilina odchod 6:54) odrieknutý. Cestujúci zo iliny smer Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen môu poui po Vrútky vlak R 441, ktorý odíde zo iliny a v ase plánovaného odchodu vlaku Zr 1843 a vo Vrútkach prestúpi na vlak Zr 1843. Vo vlaku R 441 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku ilina – Vrútky plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina budú vlaky Os 7838 (Vrútky odchod 8:43) a Zr 1842 (Vrútky odchod 8:49) odrieknuté. Cestujúci do iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak R 602 (Vrútky 8:59-ilina 9:15). Vo vlaku R 602 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional. Cestujúci do Strena a Varína prípadne zo Strena a z Varína môu poui NAD. Autobus NAD má osobitný cestovný poriadok z Vrútok, Strena i Varína.
 • Na trati ilina – Vrútky bude vlak Zr 1847 (ilina odchod 10:54) odrieknutý. Cestujúci zo iliny smer Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen môu poui po Vrútky vlak R 603, ktorý odíde zo iliny a v ase plánovaného odchodu vlaku Zr 1847 a vo Vrútkach prestúpi na vlak Zr 1847. Vo vlaku R 603 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku ilina – Vrútky plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina bude vlak Zr 1844 (Vrútky odchod 12:49) odrieknutý. Cestujúci do iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak R 606. Vo vlaku R 606 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina bude vlak Os 7846 (Vrútky odchod 14:53) odrieknutý. Cestujúci do Strena, Varína a iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak Ex 220, ktorý v pracovných doch mimoriadne zastaví na zastávke Streno a v stanici Varín. Vo vlaku Ex 220 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional.
Dôleité upozornenia:
 
 • Poas výluk nie je povolená doprava imobilných cestujúcich, cestovných batoín a bicyklov v úschovni vo vlakoch Zr 1842 a Zr 1847 na trati ilina – Vrútky.
 • V pracovných doch vlak Ex 220 (Vrútky odchod 14:49) mimoriadne zastaví na zastávke Streno a v stanici Varín pre cestujúcich od vlaku Os 7838 a pre cestujúcich v smere do eskej republiky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Ex 220 a R 608. Cestujúci z vlaku Ex 220 v smere ilina – Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 608 u v stanici Vrútky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Zr 1848 a R 610. Cestujúci z vlaku Zr 1848 v smere ilina – - Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 610 u v stanici Vrútky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Zr 1850 a R 612. Cestujúci z vlaku Zr 1850 v smere ilina – Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 612 u v stanici Vrútky.
Cestovný poriadok NAD a informácie o výluke.
 

Home